Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6149 (Strpljivo podnašanje križa…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6149, 30 Prosinac 1954

STRPLJIVO PODNAŠANJE KRIŽA…

Svaka osoba prima Križ koji joj potrebuje da postigne punu zrelost duše… Ali to doista nije Moja volja da vi trebate biti previše opterećeni, unatoč tome, njegova težina korespondira sa vašom slobodnom voljom. Vi ga možete sami učiniti više teškim za sebe ako se protivite Mojoj volji ili olakšati čim ga slijedite. Čim vi podnosite vaš Križ strpljivo, njegov će teret započeti izgledati manji; ako se, međutim, vi protiv njega pobunjujete, on će vam izgledati čak još veći teret. Zaputiti se putem Križa na Zemlji je nužno za vašu dušu sve dok joj njezina voljnost da ljubi više ne dopusti patiti… sve dok čak nije zahvalna za mali Križ kojeg Sam joj nametnuo i kojeg ona prepoznaje kao Bogomposlanog i stoga ga podnosi strpljivo i bez prigovaranja… Imajte na umu da Sam Ja svjestan svega što vas opterećuje, otud Ja također znam što je prikladno za sazrijevanje vaše duše… I ponizno prihvatite što će vam još nadoći i što mora nadoći na vas budući se kraj približava i jedino kratko vrijeme preostaje za usavršavanje vaše duše… Podnosite vaš Križ ponizno, jer on je jedan osiguran put spram uzlaza, i vi možete olakšati vaš vlastiti teret ako sebe povjerite Isusu, nositelju Križa, i apelirate Mu za podršku… Štogod Ja postavim na vas nije tako teško da ćete se vi polomiti pod time… Jer Ja ne opterećujem nikoga sa više nego može nositi, ali da li on to želi otrpjeti odlučuje kako on smatra teškim njegov Križ… Kraj je blizu, i to znači kako život svakog ljudskog bića dokončava kada je došao posljednji dan. Ali mnogi su i dalje daleko iza u njihovoj zrelosti duše, a ipak oni još mogu doseći savršenstvo u kratkom vremenu samo ako to ozbiljno žele… Njihove duše mogu biti pročišćene kroz patnju i nevolju, i svakome je ponuđena mogućnost gdje ima najmanjeg očekivanja da će to biti uspješno…

I Ja uzimam njihovu sudbinu u Moju ruku i kroz patnju i tugu ih vodim do cilja sve dok oni samo dopuste sebi biti vođenima… sve dok ne pružaju otpor, time se pobunjuju protiv njihove sudbine i udaljavaju sebe od Mene čak još dalje… Podnosite vaš Križ sa strpljenjem, svi vi, jer to/on je jednostavno sredstvo korišteno od strane Moje Ljubavi kako bi vam pomogao, kako bi vas zaštitio od smrti, kako bi bio sposoban podariti vam život… Zahvalno prihvatite sve što dolazi iz Moje ruke, jer ništa se ne događa bez Moje volje, bez Mojeg dopuštenja, i sve što vam je nametnuto će vas samo voditi do Onoga Koji vam može pomoći… Sve vas treba voditi do Mene, Ja Sam vaš Otac od vječnosti, i stoga ću također pomoći Mojoj djeci kao Otac u svakoj nevolji.

AMEN

Spread the Truth