Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6145 (Isus Krist je čuo Riječ Božju… Posrednik između Boga i ljudi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6145, 25 Prosinac 1954

ISUS KRIST JE ČUO RIJEČ BOŽJU… POSREDNIK IZMEĐU BOGA I LJUDI…


Kada je Isus živio na Zemlji kao ljudsko biće bila je uspostavljena veza između Zemlje i duhovnog kraljevstva… Bog Osobno je još jednom bio u stanju govoriti ljudima kroz usta Isusa, čovjeka… Njegova se Riječ mogla iznova čuti, što je prethodno bilo nemoguće zbog goleme udaljenosti koja je postojala između čovječanstva i Boga. Jedino je moguće čuti Njegov glas direktno ako je duša osobe tako oblikovala sebe da je ona sposobna čuti glas Božanskog Duha unutar sebe; a duša je oblikovana u ovo stanje kroz aktivnost Ljubavi… Ljudsko biće Isus je bio Sama Ljubav… Njegove misli i namjere su bile jedino one koje su smjerale donijeti korist Njegovim bližnjim ljudskim bićima, pomoći im u svoj nedaći tijela i duše. Njegova je duša bila bistra i čista i Njegov život na Zemlji je bio život Ljubavi… Svi preduvjeti su bili na mjestu koji su omogućili Božanskom Duhu da Sebe izrazi, jer duša čovjeka Isusa je čula ove Riječi jasno i razgovjetno i bio je prema tome sposobna obavijestiti ljude o Božjoj Riječi… Bog Osobno je bio sposoban govoriti ljudima, veza između Boga i ljudi je bila obnovljena od strane Njega… Isus je bio posrednik između Boga i ljudi… I time je Isus podučavao ljude da streme spram istog što je On Osobno postigao… On ih je podučavao prakticirati Ljubav kako bi pripremili sebe kao posudu za Božanski Duh u kojeg se snaga Duha mogla uliti, jer svaka osoba je trebala i bila sposobna čuti Božji glas unutar sebe samoga. I staza mu je bila ukazana od strane čovjeka Isusa, Koji je također najprije trebao postići stupanj Ljubavi koji Mu je osigurao Božje prisustvo, tako da je On bio sposoban Njega čuti unutar Sebe. Premda Bog može govoriti svakoj osobi On to nikada neće učiniti dok najprije uvjeti nisu bili ispunjeni… srce pročišćeno kroz Ljubav koje može primiti Boga Osobno Koji će onda demonstrirati Njegovo prisustvo kroz Riječ… Čovjek Isus je posjedovao jedan izvanredno visok stupanj zrelosti duše budući je bio sasvim prožet od strane Ljubavi… Otud je bilo moguće za Boga Osobno da Ga prožme kompletno, i tako je Bog govorio kroz čovjeka Isusa ljudima i to više nije bio čovjek Isus nego Bog Osobno. On je postigao Sam od Sebe (Svojom voljom) što je vodilo do sjedinjenja sa Bogom…

Ali On je podučio Njegova bližnja ljudska bića, On im je također želio pomoći postići uspjeh kojeg je On bio postigao kroz Njegovu Ljubav i prema tome ih je najprije podučavao Ljubav… i opet i iznova jedino Ljubav… Iz ove Njegove velike Ljubavi je došla mudrost, jer Duh Božji je podučavao ljude kroz Isusa… Iz vatre Njegove Ljubavi je zračilo svjetlo realizacije (shvaćanja)… Isus je znao da bi ljudi, također, bili prožeti od strane svjetla realizacije samo ako bi oni najprije živjeli u Ljubavi… to je zašto ljudi nisu podučeni više dubokom znanju pošto je ovo rezultat života Ljubavi bez kojeg ono ostaje neučinkovito za dušu ljudskog bića. Jedino Ljubav povezuje ljudsko biće sa Bogom, jedino Ljubav postiže da će se Bog nastaniti u osobi (1 Ivanova 4:16), i jedino Ljubav Ga motivira da Sebe izrazi… I time netko tko živi život Ljubavi će čuti Riječ Božju unutar njega, on će biti uveden u najdublje znanje, on će biti sposoban reći da je podučen od strane Boga, on čuje Njegovu Riječ i pri tome je ujedinjen sa Njime kroz Ljubav… Čovjek Isus je demonstrirao ljudima da je moguće postići ovaj stupanj i prema tome im je ukazao stazu koja vodi iz bezdana nanovo do viših sfera… do Oca… On je podučavao Ljubav, On je živio Ljubav i konačno okrunio Njegov način života sa Njegovom smrću na Križu kako bi oslobodio ljude od sve slabosti koja je postala njihov udio zbog njihova prošlog grijeha… tako da bi ljudi imali snagu zaputiti se stazom, tako da bi Božji Duh bio sposoban uliti se u one koji su voljni sljediti Ga… koji žive život nesebične Ljubavi spram bližnjega kao što im je On ukazao primjerom na Zemlji.

AMEN

Spread the Truth