Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6111 (“Ne boj se, samo vjeruj…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6111, 17 Studeni 1954

‘NE BOJ SE, SAMO VJERUJ…’

(Marko 5:36)

Ne boj se, samo vjeruj… Ništa vas neće uplašiti, ništa vas neće deprimirati samo ako čvrsto i nepokolebljivo vjerujete… I time, snažna vjera može značiti jedan laganiji zemaljski život za vas, jer onda se vi nećete plašiti ničega i možete ići uzduž nepomućeni (mirni i bez brige), sa vašim mislima uvijek okrenutima spram Onoga Koji će vam pomoći u svakoj nedaći (1 Petrova 5:7)… Vi bi trebali iznutra biti čvrsto uvjereni da imate Oca na nebu Koji pazi na Njegovu djecu i neće ih ostaviti u poteškoći, budući On ljubi Njegovu djecu… Ovo čvrsto uvjerenje je već jedno osiguranje da je to tako… A(li kad razmislite) što bi uistinu moglo biti više moćno od vašeg Oca na nebu? (Ivan 10:29) Ni jedno ljudsko biće na Zemlji i ni jedno biće tame se Njemu ne mogu oduprijeti, i prema tome se ne trebate bojati da će itko na Zemlji ili ijedno mračno biće biti sposobno ozlijediti vas ako ste uzvjerovali u Božju veću od najveće Ljubav i zaštitu koju vam je On obećao (Rimljanima 8:31; 37-39; Hebrejima 13:5, 6). Jer Njegove su riječi: ‘Dođite k Meni svi vi koji ste opterećeni (Matej 11:28)… Tražite, i bit će vam dano, kucajte, i bit će vam otvoreno (Matej 7:7)… Podignite oči ka Meni, Ja ću vam pomoći…’ Ako uspijete u tome da ove Riječi Njegove Ljubavi prisvojite, ako se osobno osijećate adresirani od strane Oca, onda im se vi više nećete suprotstavljati sa sumnjom nego ćete vjerno očekivati dok pomoć ne pristigne… Ne postoji ništa što On ne može odvratiti… za Njega ne postoji ništa nemoguće… I time uvijek postoji riješenje, čak ako ga sami ne možete predvidjeti… On će uistinu pronaći sredstva; On će pronaći izlazi iz svake nedaće… Kontemplirajte ove Riječi duboko u vašim srcima sve dok sva dvojba nije iščezla, sve dok sebe ne povjerite Njemu bez straha i čekate strpljivo… Jer Njegova Ljubav je za vas, Njegovu djecu, i ova Ljubav neće nikada dokončati.

AMEN

Spread the Truth