Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6109 (Ispitivačke misli su prvi korak prema uzlazu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6109, 15 Studeni 1954

ISPITIVAČKE MISLI SU PRVI KORAK PREMA UZLAZU

Vi ljudi poduzimate značajan korak naprijed ako vaše misli uzdignete do Mene… do beskonačnog Duha Koji vlada svemirom… ako se sa ispitivačkim mislima okrenete k Biću u vjerovanju da vas je Ono stvorilo… Jer već vas ovaj korak uvodi u duhovno kraljevstvo, vi ulazite u sferu koju vam ljudi ne mogu učiniti dostupnom već vas sa njom moram upoznati Ja Osobno… iako se Ja također opet koristim ljudima ako vi sami niste još prikladno oblikovani tako da bi mogli čuti Mene i Moj odgovor… Usprkos tome vi ste najprije morali uspostaviti mentalnu vezu sa Mnom, i blaženi ste ako opet ne prekinete ovu vezu sa Mnom… ako opet i iznova sebe odvojite od svijeta i pokušate Me pronaći… Blaženi ste ako mentalno pitate pitanja tako da ću Ja biti u stanju mentalno vam odgovoriti… Jer to je početak vašeg sigurnog duhovnog prosvjetljenja i stoga takođe jedne sve čvršće veze sa Mnom… Razmislite na trenutak (ili ‘za promjenu’) da li nešto, i što postoji izvan/mimo zemaljski vidljivih stvari… i već ćete poduzeti taj značajan korak, jer on je odlučujući za vaš razvoj… to je korak do viših sfera koji mora poduzeti svaka osoba koja želi postati savršena. Ali kako bi to učinio čovjek mora biti sposoban sebe odvojiti od svijeta, on mu ne smije svim svojim srcem podleći, on je morao prepoznati bezvrijednost zemaljske materije, jer ta materija priječi njegov put uspona. Ali jednom kada je čovjek dozvolio svojim mislima zalutati u duhovne visine zamaljska materija mu više neće biti poželjna…

Unatoč tome, žudnja da otkrije više o jednoj i dalje nepoznatoj sferi se u njemu mora pojaviti sama, i ta će želja zasigurno biti uslišena. I zbog toga nužan napredak svačijeg zemaljskog života njemu priskrbljuje  razlog/uvid i biti će ga u stanju zamisliti… on će biti usmjeren ka duhovnim sferama kroz knjige ili razgovore, i opet će i iznova biti nježno adresiran s Moje strane u obliku misli koje se pojavljuju njemu sa duhovnim ciljem… I onda ga njegova volja mora voditi i blažen je ako krene ispravnim pravcem… Pitanja koja se pojavljuju u njemu u svezi Mene su često bolja nego vjera u Mene koja još nije živa, jer Ja Sam u stanju poučiti/prosvjetliti nekog tko mentalno pita pitanja i otkriti Mu sebe tako da može zadobiti sigurnu vjeru… dok konvencionalni vjernik neće pitati pitanja is toga ne može biti poučen tako da će njegova vjera oživjeti. Sve će doista biti učinjeno s Moje strane da bi čovjeka stimulirao na razmišljanje, pa ipak Ja neću narušiti slobodnu volju… Međutim, netko tko dobrovoljno uspostavi mentalni kontakt sa Mnom ili duhovnim kraljevstvom koje mu je i dalje nepristupačno neće biti od stane Mene isključen/odbačen… Moja će mu ljubav sebe otkriti i on će naučiti vidjeti bistro i čisto, njegov duh će postati prosvjetljen i on će Mi pripadati zauvijek.

AMEN

Spread the Truth