Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6102 (Navodna pobožnost… Djelovanje sotone…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6102, 8 Studenog 1954

NAVODNA POBOŽNOST …. DJELOVANJE SOTONE ….

Mnogo je grijeha na Zemlji pod krinkom pobožnosti. A to je djelovanje sotone, koji se skriva pod ‘licemjernim odijelom’, kako bi utoliko podmuklije mogao utjecati na ljude koji se daju zaslijepiti vanjskim raskošem i sjajem …. Samim tim ljudima nedostaje svjetlo, i stoga se daju obasjati od strane onih koji ni sami nemaju svjetlo i koji se samo služe lažnim svjetlom …. A u tom nazovi-svjetlu teško da prepoznaju put kojim imaju za ići, i na pravom putu lako nailaze na stranputice u vjeri.

Protivnik koji ljudima otvoreno pristupa puno je lakši za prepoznati …. No protivnik se prerušava i pravi se kao da pripada Mojima, kao da govori za Mene i da od Mene ima punomoć, tako da mu je lako pronaći pristalice …. ljude koji su lakovjerni i koji nemaju prave Ljubavi u sebi. Jer prava Ljubav, u njima bi zapalila svjetlo na kojem se prividno svjetlo ne bi moglo održati. No ljudi više obraćaju pažnju na privid, na lažno, nego na Istinu, Koja potječe iz Mene …. Baš zato što su bez Ljubavi …. A Ljubav Moj protivnik itekako zna spriječiti, tako što teži nadomjestiti Je donošenjem zakona, i ispunjenje tih zakona predstavlja kao bitno …. A Moje zapovjedi Ljubavi zna vješto potisnuti, tako da se ljudi gotovo niti ne osvijeste po pitanju svog života lišenog Ljubavi, pošto se marljivo pokoravaju zapovijedima danim od strane ljudi i time vjeruju da su dovoljno učinili.

Čovjek bi doduše to i sâm mogao spoznati samo da je ozbiljno voljan živjeti Meni ugodno …. No njegove oči su zamućene sjajem koji okružuje one koji se izdaju za Moje predstavnike na Zemlji …. a koji su u stvarnosti predstavnici onoga koji se meni suprotstavlja i mrzi Me, i koji se protiv Mene bori. Tko je u sebi zapalio svjetlo Ljubavi, taj sve vidi oštro i jasno, i taj se pun gnušanja okreće od postupaka koje nikada ne može biti Moja volja …. No tko još živi u tami, pošto u sebi nema svjetla, njega vesele obmanjujuća svjetla, i on im uvijek nanovo hita, bez da time prima pravo svjetlo ….

Samo dobrota srca, nesebična Ljubav prema bližnjemu, pali pravo svjetlo, i tko hodi u tom svjetlu, ide pravim putem …. jer na tom putu Ja Sâm idem pored njega, a tad’ mu niti lažno svjetlo ne može više nauditi, tad’ ga on izbjegava, drži se podalje, pošto ga tad’ njegovo srce upozorava na onoga koji se skriva pod krinkom pobožnosti …. A taj će već biti raskrinkan u pravi trenutak …. No svatko treba u slobodnoj volji prvo ispunjavati Moje zapovjedi Ljubavi, pa mu tad’ ni sva raskoš i sjaj svijeta više neće štetiti, jer onda njegovo unutarnje svjetlo svijetli daleko jače, i on neoštećen ide pravim putem, na kojem …. vođen od strane Mene …. i postiže svoj cilj.

AMEN

Spread the Truth