Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6087 (Praiskonski grijeh… Zračenje Ljubavi… Isus Krist…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6087, 23 Listopad 1954

PRAISKONSKI GRIJEH… ZRAČENJE LJUBAVI… ISUS KRIST…

Prvi grijeh pobune protiv Mene rezultirao je u ogromnoj udaljenosti Mojih živih tvorevina od Mene, budući su sa njihovim odbacivanjem Mene oni također odbacili Moju snagu Ljubavi, oni su napustili krug Mojeg strujanja Ljubavi i sebe neprestano sve više udaljavali od Mene. Otud je protivljenje Meni isto kao odbacivanje Moje snage Ljubavi, što je zašto nijedno ljudsko biće koje Mi se i dalje iznutra protivi ne može biti prožeto od strane Moje snage Ljubavi. A to se već može smatrati jednim protivljenjem ako on ne vjeruje u Mene i prema tome nema kontakt sa Mnom. Onda će on stajati izvan kruga Mojeg strujanja Ljubavi… on će biti nesposoban osjetiti Moju Ljubav budući ne postaje svojevoljno prijemčiv za nju i nije voljan uspostaviti kontakt sa Mnom. Mene ne priznati naznačava biti u cjelosti podvrgnut onome (Sotoni) koji se jednom pobunio protiv Mene i na taj način postao Mojim protivnikom… I njegov plan je tako utjecati na sve žive tvorevine da će Me one također smatrati nepostojećim, da oni neće vjerovati u Biće Koje ih je stvorilo i žudi biti u kontaktu sa njima. Ali ovo nepriznavanje također rezultira u potpunom nedostatku znanja i zamračenosti misli… Svjetlo i snaga su jedino dostupni od Mene… a oni preziru svjetlo i snagu budući preziru Davatelja snage i svjetla… jer nemaju nikakve vjere u prvobitni izvor svjetla i snage odakle su oni, također, bili proizašli…

Međutim, do istog opsega kako oni odbacuju ovaj prvobitni izvor oni onemogućavaju sebi da budu nahranjeni od strane ovog prvobitnog izvora, i stoga ostaju bez svjetla i slabi sve dok ne streme spram ovog izvora u slobodnoj volji… sve dok ne priznaju Silu Koja ih je stvorila i tako dobrovoljno otvore sebe kako bi bili snabdjeveni sa Božanskom snagom Ljubavi… sve dok sebe ne ujedine sa Davateljem svjetla i snage. I onda će oni primiti bez ograničenja što im je potrebano kako bi postali blaženi… kako bi ušli iznova u izvorno stanje kojeg su jednom napustili svojevoljno. Svaka osoba koja se okrene k Meni će primiti izobilno, jer Moja Ljubav neće sebe nikada potrošiti… ona zauvijek želi dati i pružiti užitak te zahtijeva ništa doli otvorene posude u koje može utjecati. I čim se iskrena volja probudila u osobi da uđe u kontakt sa Silom Koja ga je stvorila on će sebe razdvojiti od praiskonskog grijeha, pobune protiv Mene, i on će sigurno doseći cilj uz pomoć Božanskog Iskupitelja Isusa Krista, Koji je prolio Njegovu Krv poradi ovog ogromnog praiskonskog grijeha… Koji je beskrajno patio i umro na Križu kako bi stekao blago milosti za oslabljenu ljudsku rasu… snaženje volje i shvaćanje njihove krivnje… Sada će svaka osoba biti sposobna umanjiti ogromnu udaljenost od Mene, svaka osoba može pronaći oproštenje ogromne krivnje prošle pobune protiv Mene; svako ljudsko biće može ući iznova u krug Mojeg strujanja Ljubavi i primiti svjetlo i snagu u izobilju… ako on iskoristi mnoge blagoslove koji su na njegovom raspolaganju kao rezultat čina Spasenja Isusa Krista… ako prizna Mene pošto Sam Ja, kao čovjek Isus, otklonio za vas krivnju kroz Moju smrt na Križu.

AMEN

Spread the Truth