Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6050 (“Uđite u vašu sobicu…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6050, 13 Rujan 1954

‘UĐITE U VAŠU SOBICU…’

(Matej 6:6)

Povucite se u vašu sobicu ako želite moliti, jer jedino u samoći možete pronaći vezu sa Mnom, jedino u samoći se možete ujediniti sa Mnom tako intimno da Ja mogu čuti vaš glas, da Mi je vaša molitva poslana u duhu i u istini. I čak ako ste u strašnoj nevolji dok ste među ljudima ili ste pod pritiskom iz vani vi se morate odvojiti na nekoliko trenutaka od vašeg okruženja i poslati k Meni kratak ali iskren poziv, i Ja ću vas čuti i pomoći vam… Ja samo želim čuti vaše srce govoriti a ne samo vaša usta… I prema tome morate ući u sobicu vašega srca, morate se povući iz svijeta i od svega što može poremetiti vašu tihu molitvu. Morate izbjegavati sve što privlači vaše oči, što na vas ostavlja takav utisak da će vaš um odvratiti od Mene… morate u potpunosti zanemariti sve izvanjske utiske. Morate se povući u samoću i okrenuti vaše misli k Meni… jedino onda ćete biti u stanju moliti u duhu i u istini, jedino onda ćete Mi prići kao što djeca prilaze k Ocu i povjeriti Mi sve vaše probleme.

I onda će vam vaš Otac uvijek biti voljan pomoći. Onda ćete vi sami primjeniti snagu na vašu molitvu, vi sami ćete odrediti ispunjenje vaših zahtjeva, jer ako govorite sa Mnom kao što dijete govori sa svojim Ocem Ja vam ne mogu zanijekati ni jednu želju i Moja pomoć vam je osigurana. Ali ako su riječi jedino oblikovane vašim ustima, i to se uzastopno događa satima, one neće doseći Moje uho, one će iščeznuti bez da im je pridana pažnja, jer ova vrsta molitve nema snage, takva molitva Mi je mrska… I prema tome na vama je samima da li će vaše molitve bit uslišene, jer obećao sam vam kako ću vam dati što tražite od Mene (Matej 7:7-11)… I Moja Riječ će se uistinu ostvariti. Pa ipak, Ja jedino obraćam pažnju na vaše srce ali vi često vjerujete kako ste učinili dovoljno time što naklapate/brbljate sa vašim ustima i razočarani ste ako vaše molitve onda nisu odgovorene… Povucite se u sobicu vašega srca i onda slobodno govorite sa Mnom, sa potpunim povjerenjem, i vaši prohtjevi će uistinu biti odobreni.

AMEN

Spread the Truth