Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6048 (“Raznosite Moje Evanđelje…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6048, 12 Rujna 1954

“RAZNOSITE MOJE EVANĐELJE…”

Širiti Moju Riječ zadatak je vas koji Mi želite služiti. Vama govorim riječi: “Raznosite Moje Evanđelje po svijetu ….”. Ljudi slušaju puno toga …. sa svih strana nudi im se religijsko znanje, Moja Riječ im se propovijeda u obliku vjerskih učenja, i po tome se mora dobiti dojam kao da se ispunjava Moj nalog, koji sam Ja Mojim učenicima nekoć dao …. Pa opet, nužnije je nego ikada da Si Ja opet probudim učenike, koje mogu odaslati u svijet …. Jer oni koji trebaju propovijedati Moje Evanđelje moraju biti podučeni od Mene Samoga …. Oni moraju dopustiti da u njima djeluje Moj Duh, pošto kroz glas Duha čuju ono što bližnjima trebaju propovijedati …. Neprobuđeni propovjednici govore prazne riječi bez Duha iako se drže Moje nekoć izgovorene Riječi.

Bez djelovanja Mog Duha oni sami ne razumiju što govore, tj. bližnjima ne mogu živo ponuditi Moju Riječ, i zato se opet dotiče samo uho slušatelja, ali ne i srce. No ako u propovjedniku Moje Riječi može biti aktivan Moj Duh, on onda može i govoriti pun uvjerenja …. on će objasniti duhovni smisao Moje Riječi, dotaći će srca ljudi, on će biti spona između Mene i slušatelja, i ovaj će dopustiti da mu Ja Osobno govorim i biti će uistinu pod dojmom Moga obraćanja (njemu). Vi trebate Moje Evanđelje raznositi u svijet ….  

Još mnogi ljudi trebaju biti upoznati sa Mojom Riječju, a Ja za to trebam još mnoge učenike, koji su osposobljeni za ispravno širenje Moga Evanđelja …. koje Ja mogu odaslati jer Mi žele biti prave sluge, koje su dakle aktivne po Mome nalogu, koje ne govore iz sebe, koje uvijek samo osluškuju što im Ja nalažem, i koji onda poticani Mojim Duhom šire ono što od Mene Samoga dobivaju …. Jer kad im dajem nalog da Moje Evanđelje …. Moju Riječ …. nose u svijet, onda su to prije toga sami morali primiti od Mene, inače nemaju ništa za ponuditi.   

Nije dovoljno da si to blago koje trebaju dijeliti sami namiču, da nude nešto što sami ne mogu posvjedočiti kao Božanski dar …. Oni od Mene Samoga moraju primiti ta blaga, inače im Ja ne mogu dati nalog da idu u svijet i da propovijedaju Moje Evanđelje …. Ja uistinu znam od čega čovječanstvo pati (boluje), Ja znam koji sumnjivi darovi su mu već bili ponuđeni i koliko malo iscjeljujuće moći je ono iz toga uspjelo izvući, Ja znam i što mu nedostaje, i zato mu Ja to i želim dati …. Ja Osobno želim prići ljudima, no Ja to mogu samo u Riječi, Koja im se daje pomoću posrednikā koji su Je primili direktno od Mene …. 

I što se sad čini za širenje Moje čiste Riječi, to Ja gledam kao ispunjenje naloga, koji sam dao vama, Mojim učenicima vremena Kraja …. I Ja ću vam reći …. Jer nevolja je velika, ljudi gladuju, jer im se nudi slaba hrana a njima je hitno potrebna snaga da bi uspješno mogli prevaliti svoj put zemaljskog života …. A vi, koji bogato primate, vi bogato možete i dati; vi, koji ste u posjedu Moje Riječi, vi Ju možete raznositi u svijet …. Vi Moje Evanđelje možete donijeti svim ljudima koji su dobre volje, jer oni će Ga prepoznati kao Moju Riječ, pošto im ona sjeda na srce, pošto ozdravljaju dušom …. pošto Ju prepoznaju kao Očev zov, koji oni tada slijede bez otpora ….

AMEN

Spread the Truth