Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6045 (Neizmjerne patnje Isusa Krista…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6045, 9 Rujan 1954

NEIZMJERNE PATNJE ISUSA KRISTA…

Ono što Sam pretrpio za vas, vi ne možete procijeniti dokle god boravite na Zemlji; ali jednom će vam biti otkriveno i jedino tada ćete razumjeti Moju beskonačnu Ljubav Koja je za vas podnijela ovu Žrtvu, da vas spasi od noći smrti. Ali, to je bilo Djelo jednog Čovjeka, i stoga vi ljudi razmatrate „Moju Žrtvu Smrti“ na Križu kao Čin ljudskog fanatizma, ako ne vjerujete u Misiju Čovjeka Isusa, ili kao Čin Ispaštanja za čovječanstvo, Koji je zahtijevao cijelu Snagu uvjerenja jednog Čovjeka… Ali vi ne znate odakle je Isus Krist preuzeo ovu neobičnu Snagu. Ne znate da je to bila beskonačna Ljubav, Koja Ga je osposobila za ovu Žrtvu i da je jedino kroz Ljubav mogao uzeti na Sebe ogromnu mjeru Patnje… i da je On stoga dobrovoljno na Sebe uzeo ovu Patnju, da bi za ljude Iskupio veliku krivnju grijeha… Izvanjska forma Čovjeka Isusa, u Koju Sam Se Ja Osobno ugradio, spremno je pristala izdržati nadljudsku Agoniju, jer ju ispunila Ljubav… jer Sam Ja Sam, kao Vječna Ljubav želio podnijeti sve za vas, ono što ste vi, kao posljedicu vašeg grijeha, trebali nositi kroz vječnost… Ljubav za vas, Moja od Mene otpala stvorenja, nije Se mogla umanjiti čak ni zbog vašeg pada. I zato Sam pronašao ovaj Put da vas ponovno osvojim: Moja Ljubav je željela izbrisati vašu krivnju i za nju Sama napraviti Pomirenje… što je međutim jedino bilo moguće ako Se ova Ljubav mogla utjeloviti u jednom Čovjeku, tako da ovaj Čovjek na Sebe uzme sve Patnje koje ste vi ljudi trebali podnijeti zbog vaših grijeha…

Vi ljudi ste zaslužili smrt, vi ste dobrovoljno (slobodne volje) proigrali svoj Život… I jedan Čovjek je trebao podnijeti tu smrt za vas, ako ste se iznova trebali probuditi u Život… (9 Rujan 1954) On je dao Svoj Život, za vas, da vam vrati Život… A Ljubav za vas Ga je potakla na to, Koja je bila ogromna… jer Sam Ja Osobno, kao Vječna Ljubav bio u Njemu… I Snaga Ljubavi je Čovjeka Isusa učinila sposobnim podnijeti najveće Boli i otići svjesno u smrt… No, kakve je Muke izdržao, kakve Patnje Duše i Tijela je podnio, vi ljudi ne možete procijeniti, jer On nije umro za jednog čovjeka, nego za svih, i uzeo je na Svoja Ramena grijeh svih ljudi, i stoga su Njegove Patnje bile nadljudske, prekoračuju svaku zamisao koju bi vi mogli imati o Njegovoj Patnji i Smrti…

A sve to će vam jednog dana biti otkriveno; što vi danas još ne možete pojmiti, jednog dana će vas dotaknuti kao nadasve sjajna Zraka, koja bi vas oborila na tlo, ako vas Moja golema Ljubav ne drži, i ovo Znanje će moći postati za vas Blagoslov… za Blaženstvo, Slavljenje i Zahvalnost i žarku uzvraćenu Ljubav unutar sebe, budući da ćete vi tek tada moći u cijelom opsegu izmjeriti Otkupiteljsku Žrtvu, Otkupiteljsko Djelo Moje Ljubavi i Milosrđe… Ali, ova Svjetlosna zraka vas još ne može susresti prije nego vi dosegnete određeni stupanj zrelosti u Kraljevstvo u onostranom, sve dok Otkupljenje kroz Isusa Krista još nije dovršeno na vama… sve dok niste našli oprost za svu vašu krivnju putem žive vjere u Njega… sve dok ne boravite slobodni od sve krivnje u Mom Kraljevstvu i možete biti obasjani Mojom Snagom Ljubavi. Sve dok ste vi ljudi neiskupljeni, još nije Smrt Čovjeka Isusa na Križu za vas važnija od smrti bilo kojeg drugog čovjeka, jer ne možete imati nikakvu ideju o neizmjernoj Patnji, čiji je uzrok bila velika krivnja grijeha cijelog čovječanstva. Ali, jednog dana će vas silno dotaknuti spoznaja što je Sin  Čovječji za vas napravio, Koji Mi je dao Svoje Tijelo za prebivalište, tako da sam sada Ja Sam… Ljubav… vas ljude izbavio od vječne smrti.

AMEN

Spread the Truth