Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6015 (Sve služi postizavanju savršenstva…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6015, 4 Kolovoz 1954

SVE SLUŽI POSTIZAVANJU SAVRŠENSTVA…

Bez obzira sa čime se suočavate u životu to će vam služiti da postignete duhovno savršenstvo… Ipak na vama je samima da li ćete također iskoristiti sve susrete. Ispravan stav spram svih događanja u svezi vas samih i vaših okruženja će unaprijediti vaš razvoj… dok će ga pogrešan stav zaustaviti… Ispravan stav se, međutim, sastoji od činjenice da vi tražite vezu sa vašim Nebeskim Ocem, ili ju osnažite ako ste ju već pronašli. Onda će vam sve biti blagoslov, čak i najveća tuga… Duhovni napredak može biti uvijek moguć jedino kroz prevladavanje, borbu ili ponizno podređivanje ako to nije moguće svladati… I za to Moja snaga mora uvijek biti zatražena budući vi samostalno niste dovoljno snažni. Zahtjev za Mojom snagom potrebuje vaš kontakt sa Mnom i također će osigurati vaš duhovni napredak. Ja vas doista uvijek nastojim privući k Sebi, okrenuti vaše misli k Meni, i ako vi to nećete napraviti samostalno kada ste od strane vašeg srca nagnani tražiti Me onda ću vas Ja morati afektirati tako da vas nevolja mora ohrabriti doći k Meni… ili… ako ste dobrovoljno već Moji vlastiti… Ja želim da se držite Mene još iskrenije, u tom slučaju vaša će vam nevolja nadoći da ćete Mi se pridružiti još intimnije. Povezanost sa Mnom garantira uvijek- rastuće produhovljavanje vaše duše, jer gdjegod Sam Ja prisutan sve drugo je isključeno… gdje se žudi za Mojim prisustvom tamo više nema mjesta za zemaljsku žudnju..

I to je ono što želim ostvariti kada dozvolim da upadnete u poteškoće, da istrpite patnju i osjetite se nemoćnim i bez snage. Davatelj snage je uvijek na vašem raspolaganju, ipak Moja snaga može utjecati k vama jedino ako pronađe prijemčivu posudu, koju vaša volja mora kako slijedi otvoriti sama. To je razlog zašto se ne trebate bojati zemaljske nevolje, jer vi ju sami možete riješiti sa Mojom snagom, koja vam je dostupna više nego izobilno… Prepustite se vašoj sudbini i znajte da iznad svega stojim Ja, Koji u trenutku sve mogu promijeniti. Što vas danas i dalje pritišće sutra vam može donijeti radost… ako vi sebe povjerite Meni, ako sebe sjedinite u molitvi sa Mnom i tako će duhovna svrha svake nevolje biti ostvarena… time što ste opet došli jedan korak bliže k Meni, Koji hoću da sva Moja zemaljska djeca streme ka Meni tako da ih snaga Moje ljubavi može prožeti i oni mogu sigurno nastaviti uzdizati se.

AMEN

Spread the Truth