Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6001 (Lažni Kristi i proroci… Djelovanje Sotone…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6001, 13 Srpnja 1954

LAŽNI KRISTI I PROROCI …. DJELOVANJE SOTONE ….

Namjera je Sotone unijeti zbrku među vjernike, među one koje prepoznaje kao za njega izgubljene, no i pored toga ih se nada ponovno zadobiti. Pun je podmuklosti i lukavštine, i uvijek iznova pronalazi sredstva kojima se služi. I ne oklijeva se prerušiti i da naizgled ide sa Mnom, ne oklijeva simulirati svjetlo kako bi zatro istinsko svjetlo i ljude ostavio u najvećoj tmini …. Opasan je …. No ipak može biti prepoznat od onih koji su se Meni predali i stoga su od Mene i zaštićeni …. Kojima Ja stoga i dajem dar raspoznavanja, koji ga onda prepozna i kroz masku ….

Znajte da je došlo vrijeme Kraja i da se on ne dâ pošto zna da nema više puno vremena …. Znajte i to da će u vrijeme kraja ustati mnogi lažni Kristi i lažni proroci, da se on skriva iza njih, i stoga budite budni i oprezni i ustrajte u molitvi …. Jer veza sa Mnom najbolja je zaštita od njega …. Ako Mi dopustite boraviti uz vas, on onda ne može biti nazočan …. Ali ako posrnete ili se okrenete od Mene, pa makar to bilo samo na kratko vrijeme, tad se pokuša ubaciti i uspije vas zbuniti, uspije mu posijati razdor i svađu, nestrpljenje i neljubavnost, a Moja prisutnost to sprječava …. On može unijeti zbrku među ljude, ali se vi od toga i možete štititi ….

Možete mu se suprotstaviti, možete mu narediti da odstupi od vas, ako samo uvijek Mene postavite uza vas, ako Me zovete u mislima i uvijek se preporučujete Mojoj zaštiti …. Tad Ja uistinu ne dopuštam da vas tlači, onda ga Moja prisutnost sprječava približiti vam se…. I budite svjesni toga da je sve nevaljalo njegovo djelovanje …. Budite svjesni toga da prije svega neljubavnost otvara vrata kroz koja on može ući, i stoga se čuvajte svake neljubavne riječi, neljubavnih misli i neljubavnih postupaka …. Jer to je njegovo djelovanje i može vas dovesti do pada. A kako ne bi podlijegli njegovim kušnjama, molite …. I bit’ ćete ojačani i pružit’ ćete otpor, spoznat’ ćete da je Moja moć uvijek veća, da je Moja Ljubav uvijek pripravna za vas i da vas Ja čuvam od svih napada vašeg neprijatelja, samo ako iz sveg srca molite: ‘Provedi nas kroz kušnju (ne uvedi nas u kušnju)…’ (Matej 6:13)

AMEN

Spread the Truth