Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

VII. SVE VRSTE UBOJSTVA, PRELJUBA, LOPOVLUKA, LAŽI, ZAJEDNO SA NJIHOVIM POŽUDAMA, SU ZLA KOJA TREBA ODBACIVATI ZATO ŠTO SU GRIJESI

Print Friendly, PDF & Email

VII

SVE VRSTE UBOJSTVA, PRELJUBA, LOPOVLUKA, LAŽNOG SVJEDOČENJA, ZAJEDNO

SA NJIHOVIM POŽUDAMA, SU ZLA KOJA TREBA ODBACIVATI ZATO ŠTO SU GRIJESI

62. Dobro je poznato kako je Sinajski Zakon bio zapisan na dvije ploče, i da prva ploča sadrži one stvari koje se odnose prema Bogu, a druga, one stvari koje se odnose prema čovjeku. Da prva ploča sadržava stvari koje se odnose prema Bogu, a druga, one stvari koje se odnose prema čovjeku, se ne vidi u literalnom značenju. No ipak su u njima sadržane sve stvari, zbog čega se i zovu Deset Riječi, što predstavlja ‘sve istine u cjelini’ (što se može vidjeti iznad u pogl. 61). Ali na koji način su sve te stvari sadržane u njima se ne može prikazati (objasniti) u par riječi, ali može biti shvaćeno iz onog što je bilo predstavljeno u knjizi ‘Doktrina o Svetom Pismu za Novi Jeruzalem – 67’ (što bi čitatelj trebao pogledati). Baš zbog toga se kaže SVE vrste ubojstava, preljubništva, lopovluka i laži.

63. Prevladavajuće uvjerenje je da nitko ne može ispuniti Zakon; a Zakon je, ne ubiti, ne počiniti preljuba, ne ukrasti i ne svjedočiti lažno. Svaki civilni i moralni čovjek može ispuniti ove Zakonske odredbe u civilnom i moralnom životu, no prevladavajuće je religijsko uvjerenje da ih čovjek ne može ispuniti u svom duhovnom životu. Iz ovog slijedi kako se uzdržavanjem od ovih zala jedino izbjegavaju kazne i gubici u svijetu, a ne izbjegavaju kazne i gubici u duhovnom svijetu. Odatle čovjek kod kojeg prevladava gore spomenuto religijsko uvjerenje, misli kako su ta zla zakonski dozvoljena od strane Boga, ali kako su nezakonska u očima svijeta.

[2]        Kao posljedica ovakvih misli, koje proizlaze iz ovakvog religijskog uvjerenja, čovjek je u požudama svih ovih zala (žudi za svakim zlom ove prirode), te od njih odustaje samo zbog ovog svijeta, te stoga nakon smrti, iako za svog života u svijetu nije počinio ubojstvo, preljub, krađu ili pak lažno svjedočio, ipak žudi za njima, te ih počinjava kada mu se izvanjsko koje je posjedovao u svijetu oduzme. Svaka požuda koju je imao ostaje sa njime nakon smrti, i baš zbog toga takvi ljudi djeluju kao jedno sa paklom, i ne mogu imati drugačiju sudbinu od njegovih stanovnika. 

[3]        Sasvim drugačija sudbina, međutim, čeka one koji, pošto su te stvari protiv Boga, nisu željeli počiniti ubojstvo, preljub, ukrasti ili svjedočiti lažno. Nakon određenih borbi protiv tih zala, oni nemaju nikakve želje za njima, te ih posljedično ne žude počiniti. Oni u svojim srcima kažu kako su ta zla grijesi, te kao takvi u sebi pakleni i vražji. Nakon smrti, kada se izvanjski dio kojeg su posjedovali u svijetu oduzme od njih, oni djeluju kao jedno sa nebom, a kako su u Gospodu, onda također dođu u nebo.

64. Opće prihvaćen princip u svakoj religiji je da se čovjek mora ispitati, zatim pokajati, te na kraju odustati od grijeha (ne griješiti više). A ako čovjek ne čini tako, onda je on proklet. Da je ovo opće prihvaćeno pravilo u svakoj religiji može se vidjeti iznad u poglavljima 4-8. Naučavanje o 10 Zapovijedi je također opće prihvaćena stvar u cijelom Kršćanskom svijetu, jer na taj način se mala djeca uvode u Kršćansku religiju, a te zapovijedi su u rukama sve djece baš kao i mladih ljudi. Njihovi roditelji i učitelji ih upućuju kako je činiti ta zla grijeh u očima Božjim, i zaista, dok svojoj djeci tako govore oni ne znaju za išta drugo. Svi mi bi trebali biti u velikom čudu kada ti isti roditelji, a i ta djeca kada odrastu, misle kako više nisu pod tim istim Zakonom, te da nisu u stanju izvršiti stvari koje mu pripadaju. Zar može postojati i jedan drugi razlog zbog kojeg su oni vremenom naučili razmišljati na taj način, osim što osjećaju ljubav prema zlu te posljedično imaju krive ideje uz čiju pomoć to isto zlo opravdavaju. To su, dakle, oni ljudi koji odredbe Zakona ne smatraju religijskim odredbama. Da ti isti ljudi u sebi nemaju religiju će biti ukazano u knjizi ‘Doktrina o Vjeri za Novi Jeruzalem’.

65. Među svim narodima u cijelom svijetu koji imaju religiju, postoje odredbe slične onima u Zakonu, i svi oni koji prema svojoj religiji žive u skladu sa njima su spašeni, dok su svi oni koji prema svojoj religiji ne žive u skladu sa njima prokleti. Oni koji žive u skladu sa njima prema onome što naučava njihova religija su nakon smrti podučeni od strane anđela, te primaju istine i priznaju Gospoda. Razlog tome je da oni odbacuju zla zbog toga što su grijesi, te su stoga u dobru, a svako dobro voli istinu, te ju zbog svoje ljubavne želje prima (kako je bilo ukazano iznad u poglavljima 32-41). Ovo je smisao Gospodnjih riječi Židovima:

‘Kraljevstvo Božje će vam biti oduzeto, i dat će se narodima koji daju ploda.’  Matej 21:43.

A također i ovih riječi:

‘Kada dođe Gospodar vinograda … On će… uništiti zlikovce te će predati svoj vinograd u ruke drugog upravitelja koji će mu na vrijeme donijeti plodove.’    Matej 21:40, 41.

I ovih riječi:

‘Ja vam govorim da će mnogi doći sa istoka i sa zapada… i sa sjevera i juga… i počinuti u kraljevstvu Božjem, dok će sinovi kraljevstva biti bačeni u krajnju tamu.’  Matej 8:11, 12; Luka 13:29.

66. Čitamo u Marku,

‘Kako je određeni bogataš došao Isusu, i zapitao Ga što da čini da bi baštinio život vječni, te da mu je Isus rekao: Ti znaš zapovijedi, Ne učini preljuba, Ne ubij, Ne ukradi, Ne svjedoči lažno, Ne služi se prevarama, Poštuj svojeg oca i majku.’ A bogataš mu na to reče: Svih tih stvari sam se ja držao od svoje mladosti. Isus ga na to pogleda sa ljubavlju, te mu reče: Jedna stvar ti nedostaje, idi, prodaj sve što imaš, podaj to siromasima, pa ćeš imati blago na nebesima, zatim dođi, uzmi svoj križ i slijedi Me!’                  Marko 10:17-22.

[2]        Rečeno je da ga je Isus ‘pogledao sa ljubavlju’. To je bilo zbog toga što je čovjek rekao da se držao tih zapovijedi od svoje mladosti. Ali pošto su mu nedostajale tri stvari, poimenice, on nije svoje srce oslobodio od bogatstava (i dalje je u svom srcu imao ljubav prema stvarima od ovog svijeta), nije se borio protiv svojih požuda, te i dalje nije priznavao Gospoda Isusa Krista kao Boga, Gospod reče kako bi trebao ‘prodati sve što ima’, čime je htio reći kako bi svoje srce trebao maknuti od bogatstava (kako bi svoje srce trebao očistiti od ljubavi prema novcu i stvarima od ovog svijeta); da bi trebao ‘na svoja leđa uzeti križ’, čime je htio reći da bi trebao prevladati svoje tjelesne požude; i na kraju da bi Ga trebao ‘slijediti’, čime je htio reći da bi trebao spoznati i priznati Gospoda Isusa Krista kao Boga. Gospod je govorio ove stvari, baš kao i sve druge, u korespodencijama (vidi ‘Doktrina o Svetom Pismu za Novi Jeruzalem – 17’). Jer ni jedan čovjek nije u stanju odbaciti od sebe zlo zbog toga što je grijeh ako ne spozna i prizna Gospoda te ide k Njemu, i ako se ne bori protiv zala te na taj način odstrani tjelesne požude. No o ovim stvarima će biti više riječi u poglavlju o borbi protiv zala.

Spread the Truth