Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8391 (Oni koji žive život u vjeri svakodnevno vrše pokajanje)

Print Friendly, PDF & Email

Oni koji žive život u vjeri svakodnevno vrše pokajanje

8391. Oni koji žive život u vjeri svakodnevno vrše pokajanje; jer oni obraćaju pažnju/reflektiraju na zla koja su u njima, priznaju ih, čuvaju se od njih, i zazivaju/ponizno mole Gospodina za pomoć. Jer sam po sebi (ili ‘od sebe’) čovjek stalno pada, ali Gospodin ga stalno podiže na noge. On pada zbog/od sebe kada se priklanja zlu (ili ‘kad god njegov um žudi za nečim zlim’), ali Gospodin ga ponovno podiže na noge kad god se on odupre zlu i stoga ga ne čini/počinjava. Ovo je stanje svih onih koji su vođeni sa dobrom (ili ‘koji su u dobru’). Oni međutim koji su vođeni sa zlom (ili ‘koji su u zlu’) neprestano padaju, i oni su također neprestano podizani od strane Gospodina. Ali On to čini da bi ih spriječio od propadanja u najgori od svih paklova, u koji ih, ako/kada su prepušteni sami sebi, vode sva njihova nastojanja; time ih on zaista podiže u blaži pakao.

E.Swedenborg ‘Nebeske Tajne – 8391’

Spread the Truth