Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8750 (Da li je Isusova duša već bila utjelovljena prije Božje ljudske manifestacije?… (Kološanima 1:15-19))

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8750, 11 Veljače 1964

DA LI JE ISUSOVA DUŠA VEĆ BILA UTJELOVLJENA PRIJE BOŽJE LJUDSKE MANIFESTACIJE?…

(Kološanima 1:15-19)

Opet i iznova Ja vam želim otkriti Moju Ljubav time što ću vas uvesti u znanje koje će vas učiniti jako sretnima, jer ono će vam poput blistavog svjetla razotkriti stvari koje su ranije bile pomračene od strane tame… i radi toga što će vaš stupanj svjesnosti biti iznova uzdignut, što također predstavlja sazrijevanje duše. Jer Ljubav uvijek hoće i mora biti temelj za dostavljanje Moje Riječi, Ja vam se ne bi mogao obratiti ako izvjestan stupanj Ljubavi nije bio prisutan, i time će ova Ljubav dopustiti svjetlu shvaćanja da zasjaji sve više blistavo unutar vas. Vi ste i dalje zaokupljeni pitanjima koja Sam jedino Ja u stanju odgovoriti, budući jedino Ja poznajem predjele koje želite bolje razumjeti:

Svi uzvišeni, ranije ne-pali duhovi se također utjelovljuju na Zemlji kako bi se zaputili stazom kroz bezdan u svrhu postizavanja najvišeg cilja… dijete-štva Božjeg. I u ovu svrhu oni moraju živjeti na Zemlji u tijelu, oni sebe utjelovljuju kao ljudsko biće i žive njihov zemaljski život baš kao svaki jednom pali izvorni duh. Oni se, također, trebaju boriti i odupirati svim kušnjama sa kojima su suočeni od strane Mojeg protivnika (Sotone)… Time, oni su morali u istini proći ‘kroz bezdan’ kako bi se onda… kada su opozvani… povratili kao dijete Božje ka Meni, njihovom vječnom Ocu… I svjetlosna bića su silazila u sva vremena kako bi pomogla ljudima koji, kao jednom pala bića, trebaju ostvariti njihov povratak k Meni… Ljubav svjetlosnih bića je vrlo snažna i duboka tako da su oni uvijek pomoćni i jedino uvijek naumljavaju povratiti Moju izgubljenu djecu Meni. I Ja ih nisam zaustavio ako su se željeli spustiti na Zemlju kako bi donijeli pomoć, koja je uvijek potrebna. Ali bića su uvijek proizašla iz Mene, prožeta od strane Mojeg svjetla Ljubavi oni su bili žive tvorevine u krajnjem savršenstvu koje su, sa istom voljom poput Moje, radili sa Mnom u duhovnom kraljevstvu baš kao i na Zemlji kada su sišli u svrhu misije. Ni jedno svjetlosno biće neće sebe nikada isključiti iz misije donošenja svjetla zemaljskim stanovnicima… 

I time je duša… koja je kao ljudsko biće Isus ostvarila čin Spasenja na Zemlji… također bila takav duh svjetlosti koji je bio u početku proizašao iz Mene kao svjetlosna zraka Ljubavi kojoj Sam Ja dao nezavisan život… Ovaj duh je prihvatio jedinstvenu misiju budući je On bio shvatio od početka da su Ga pala bića potrebovala, budući je On shvatio od početka da će prvo ljudsko biće podbaciti i da je On, prema tome, kao ‘ljudsko biće Isus’ želio pomoći čovječanstvu… On je bio doista, od početka, također aktivno uključen u stvaranje materijalnog svijeta, jer Moja volja i snaga su tekla u sva bića koja su ostala odana Meni i koji su prema tome bili aktivni kao nezavisna bića u beskonačnosti. Ova je duša, također, sišla na Zemlju (ova duša, također, Mi je već prethodno služila kao svjetlosni duh), i ona je uspostavila vezu između ljudi i Boga, to jest, ona je došla ljudima kao duh svjetlosti i time Meni Osobno omogućila da glasno govorim ljudima kroz ovu dušu… Otud Mi je ovaj svjetlosni duh služio kao pokrov, unatoč tome ne fizički, premda zasigurno privremeno vidljivo ljudima ali ne trajno, utoliko što On nije živio na Zemlji kao ‘ljudsko biće’ nego je jedino radio među ljudima imajući prividno istu fizičku supstancu, a ipak On je bio i ostao duhovno biće Koje je nanovo iščezlo iz pogleda (Djela 1:9) onih kojima je Ono pomoglo kroz poduke i razgovore.

Uzvišena svjetlosna bića su također doista sebe utjelovljavala fizički na Zemlji, i kao predstavnici Mene Osobno uvijek također proglašavali Moju volju ljudima, jer bilo je nužo osigurati im informaciju u svezi toga zašto i u koju svrhu su oni živjeli na Zemlji u duhovnoj nedaći. Unatoč tome, razlika se treba napraviti između zemaljskog života svjetlosnog bića kao ljudskog bića i pojavka duha svjetlosti kroz kojeg Sam Ja Osobno komunicirao. U tom slučaju duh svjetlosti nije bio Moj vidljivi izvanjski pokrov… kao što je slučaj sa ljudskim bićem Isusom… nego Mi je jedino služio da proglasim Moju Riječ ljudima na prirodan način, jer Ja Sam također mogao adresirati ljude odgore ali onda bi oni bili izgubili njihovu slobodu volje…Time Ja Sam se uvijek okoristio jednom izvanjskom formom koja je mogla biti ili fizičko ili duhovno ljudsko biće. Međutim, prijašnje je živjelo njegov život na Zemlji kao ljudsko biće, dok je potonje bilo jedino privremeno vidljivo ljudima budući su oni hitno potrebovali Moju Riječ.

Posljedično tome, ako je rečeno da se Isusova duša opetovano utjelovila prije Moje ljudske manifestacije vi trebate uvijek jedino pretpostaviti duhovno pojavljivanje kada Sam Ja Osobno… Ljubav… želio Sebe izraziti vama ljudima i time Sam odabrao fizički pokrov za Mene Osobno kako bi Sebe očitovao ljudima. Dok se jedno utjelovljenje Isusove duše u tijelu prije Moje ljudske manifestacije nije dogodilo, premda Sam Ja također bio sposoban izraziti Sebe u Riječi kroz ljudsko biće ako je kako slijedi ono sišlo na Zemlju iz kraljevstva svjetla. Isusova duša je bila odabrana da omogući Moju ljudsku manifestaciju na Zemlji, i ova duša je bila uistinu najuzvišeniji duh svjetlosti Koji je, kao prvo-rođeni Sin, bio potekao iz Mene… to jest, iz Moje snage i volje onoga (Lucifer) kojeg je Moja veća od najveće Ljubavi bila eksternalizirala kao prvo-stvoreno biće. Ja Osobno, kao Vječni Duh Božji, Sam manifestirao Sebe JEDINO u Isusu, u ovoj najvišoj svjetlosnoj duši… Ali ona mi je već ranije služila kao duh svjetlosti kako bi Mi omogućila govoriti ljudima, koji su unatoč tome imali visok stupanj zrelosti što Mi je omogućilo poslati im takva bića svjetlosti kroz koja Sam Ja Osobno njih mogao direktno adresirati. 

Ali činjenica da su nebrojena bića svjetlosti također bila utjelovljena kao ljudska bića prethodno ovome što je također poduprlo ljudski kontakt sa Mnom, koja su im donijela Moju Riječ, koja su, tako rekuć, živjela na Zemlji kao usnik za Mene, treba biti prihvaćena kao Istina ali ne bi trebala voditi do obmanutih pomisli, budući je Isusova duša bila odabrana kao Moja ljudska manifestacija, pošto je ona sebe ponudila od početka za ovaj čin suosjećanja u svjesnosti o neuspjehu prvih ljudskih bića…

Pogrešno je reći da Sam se Ja kao ‘Bog’ već utjelovio nekoliko puta… Jer Moja ljudska manifestacija u Isusu jeste i ostaje jedinstven čin, kojeg je čovječanstvo nesposobno i čak je svjetlosni svijet jedino jedva jedvice sposoban dokučiti, kakav nikada prije i nikada nakon toga neće biti opet zabilježen. Jer Isus nije bio jedan od mnogih nego je On bio Jedan Koji je trebao postati za vas ljude i za sva bića u kraljevstvu svjetla vidljivi Bog, Kojeg Sam Ja odabrao za Sebe Osobno kao pokrov koji će ostati vječno vidljivim… 

I ovo biće ima jedan izvanredan status, jer Njegova Ljubav… kao prvog duha koji je bio isijan od strane Moje i Luciferove Ljubavi… je bila toliko neizmjerno duboka da je jedino On mogao biti uzet u obzir za Moje ljudsko očitovanje i time je prethodni proces kao ljudsko biće na ovoj Zemlji bio nemoguć (ili ‘nije dolazio u obzir’) što, međutim, ne isključuje da je On, također, uzeo dijela u stvaranju materijalnog svijeta, jer On je znao u svezi Mojeg plana povratka i On je uvijek bezrezervno prihvatio Moju volju i kao biće sa jednim izobiljem svjetla i snage je bio također sposoban ostvariti ga. Ovo je biće bilo toliko privrženo Meni da je to omogućilo kompletnu fuziju sa Mnom, da smo On i Ja morali biti jedno (Ivan 10:30), budući Smo Ja u Njemu i On u Meni apsorbirali jedno drugo kompletno (Ivan 17:21-23), i ovo će prema tome razotkriti tajnu Moje ljudske manifestacije u Isusu onog trenutka kada je biće nanovo postiglo stupanj svjetla koji mu daje najblistavije shvaćanje.

AMEN

Spread the Truth