Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0420 (Sadašnjost i prošlost… Otkupljenje)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0420, 16 Svibanj 1938

SADAŠNJOST I PROŠLOST… OTKUPLJENJE…


Prošlost se razrješava (odvezuje, poništava, razlaže) sama od sebe… uvijek je presudna (odlučujuća) jedino sadašnjost. Pokušaj da se ove riječi ljudima učine shvatljivima, često se susreće sa krutim otporom… a unatoč tome je ova činjenica jedan od najvažnijih zakona stvaranja, uslijed toga Gospod nikada ne osuđuje, i ne kažnjava vječnim prokletstvom onoga tko se jednom odvojio od grješnog života prošlosti, i sad je u sadašnjosti usvojio istinsko znanje. Ovo je još teže prihvatljivo, jer čovjek je uvijek odgovoran za svoje postupke… tako da će za sve prošlo jednom isto tako trebati sebe opravdati… ali u Božjoj mudrosti i Ljubavi je svakom stvorenju ostavljeno da primi oprost zaslužene kazne, kada on ipak svoje najdublje biće još vodi ispravnim putem i može se promijeniti (preoblikovati)… Onda više nikada neće biti naknade za ono što je on prethodno pogriješio, nego će mu od strane Gospoda i Spasitelja biti s Ljubavlju oprošteno. Zbog toga je Gospod uzeo na Sebe patnju i grijeh čovječanstva; da ih otkupi od ove krivnje grijeha, On je pretrpio smrt na križu. Jer, za čovjeka bi to naraslo u beskraj,  ako bi on htio svu krivnju grijeha jednom sam isplatiti…  Stoga je Gospodu toliko neopisivo ugodan jedan unutarnji preokret, jer će On zbog toga zemaljskom djetetu moći umanjiti neizrecivu patnju u onostranome… A, borba za takve duše koje su dugo hodale u duhovnoj tami na Zemlji, je strahovita (ogromna)… budući da se radi o tome da njima prenesu veliko milosrđe Gospoda… Da se oni sami smiju osloboditi njihove krivnje, kada ih konačno prepoznavanje vječnog Božanstva potakne na unutarnje čišćenje… ako se sada u ovom raspoznavanju pokaju za svoj prošli život i tako postanu vrijedni svake milosti, koja im se sada nudi u bogatoj mjeri. Božja dobrota i milosrđe je veliko, On je otplatio (uklonio) svaku zemaljsku krivnju, gdje se srce u Ljubavi povjerava (okreće) Ocu, jedino tada je u čovjeku oživjela Ljubav za Gospoda, onda će njemu samome njegov dotadašnji život izgledati vrijedan prezira, on će se u najdubljem žaljenju (pokajanju) sjećati svog dotadašnjeg promašenog života, a ovo žaljenje i volja da se ubuduće podloži Gospodu, čiste ga od svakog grijeha. Tako će se prošlost uvijek u ništa razložiti, ako kroz sadašnjost bude nadoknađena (zamijenjena) na način da ova sadašnjost odgovara istinskoj svrsi i cilju, zbog čega se čovjek smio utjeloviti na Zemlji. Takve preobrazbe proteklog života su neizreciva dobrobit za zemaljskog čovjeka… Božja snaga i milost su mu podareni u tolikoj mjeri, da uz dobru volju može također i izvršiti potpuno odvajanje od dosadašnjeg života… Ostat će mu samo kajanje, ali ono će biti jedino na blagoslov za unutarnje formiranje njegovog bića. Tko jednom prepozna svoje grijehe i iz najveće dubine srca preklinje Gospoda za milost, bit će s puno Ljubavi prihvaćen od Spasitelja kao pokajnik, te Gospod u svoj blagosti i dobroti kaže: „Oprošteni su ti tvoji grijesi…“ Ovime je izbrisao krivnju prošlosti i uzima pokajničko dijete na Svoje Očinsko srce… On ga blagoslivlja tisućerostruko, jer se nebo više raduje nad jednim grješnikom koji je prepoznao i pronašao Gospoda, nego nad devedeset i devet pravednika.

AMEN

Spread the Truth