Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0343 (Opasnost od sebičnosti – ljubav prema Bogu i čovjekovu bližnjemu)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0343, 22 Ožujak 1938

OPASNOST OD SEBIČNOSTI…
LJUBAV PREMA BOGU I ČOVJEKOVOM BLIŽNJEMU

Bog, Gospod, je uvijek spreman utješiti vas, i On će to obilno i učiniti ako Mu se okrenete sa vjerom/povjerenjem. Gdje se Gospod Osobno brine o svakom biću na ovaj način vi ćete Njegovu milost iskusiti svakog dana… On će stalno/vjerno voditi vaša srca prema Vječnome samo ako težite za njime. Međutim, čak će i sićušna količina sebičnosti oslabiti veliku milost snage koja vam je dana od strane Gospoda, jer netko tko svoj vlastiti ego postavi naprijed (= na prvo mjesto) će teško stupiti na ispravan put ili ostati na njemu. Pošto je ljubav prema Bogu i čovjekovom bližnjemu najveća zapovijed koja sve obuhvaća (Matej 22:36-40; Marko 12:28-33)… Zar ne bi najprije trebali pokušati ispuniti ovu zapovijed?… U tom slučaju, međutim, vi ne bi sebe trebali postaviti na prvo mjesto… Sve što posjedujete i što jeste vam je bilo dano od strane Boga, i u istoj mjeri/opsegu vi trebate dati vašim bližnjim ljudskim bićima… vi im trebate dati sve što sami smatrate vrijednim prije nego sebe uzmete u obzir i tako ljubiti osobu do vas kao sebe samoga. Na ovaj način, vi primate istu mjeru Božanske milosti od Gospoda kojom ste mjerili davanje vašem bližnjemu. Ako prakticirate ovu najvišu dužnost, vaš život na Zemlji će vam još ponuditi neusporedivo prekrasne stvari… utoliko što će vaš put ka Ocu učiniti lakšim a vi ćete, dok neprestano stojite unutar zračenja Božanske ljubavi, biti sposobni sebe educirati za vječnost… Kratka molitva da bi primili snagu za sve pravedne akcije će učiniti da vam čak i ova zapovijed izgleda laganom za ostvariti, i u živahnoj komunikaciji sa vašim duhovnim prijateljima vi ćete prodrijeti sve dublje u ljubav i mudrost Božju i naučiti na sve gledati s duhovnog stajališta… Zapovijed ljubavi će vas stimulirati na neprestanu aktivnost sve do kraja vašeg života, i onda niste živjeli vaš zemaljski život uzalud već ste potpomogli napredak vaše duše. Ono što činite vašem bližnjemu iz ljubavi će vam biti izobilno vraćeno ako ste na taj način dosegnuli stanje većeg savršenstva i ostvarili nagradu neba.

AMEN

Spread the Truth