Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8330 (Poziv Pastira… Velika duhovna nevolja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8330, 17 Studeni 1962

POZIV PASTIRA… VELIKA DUHOVNA NEVOLJA…

Samo malobrojni slušaju Moj glas koji odzvanja odozgor… I samo je malo stado koje mogu sakupiti na Kraju i odvesti kući u jedan bolji svijet… bilo na Zemlji, bilo također u duhovnom kraljevstvu… I stoga Ja slijedim sve do Kraja svaku pojedinu dušu, i mamim (privlačim) je i pozivam, tako da pronađe put povratka k Meni… Kao dobar Pastir nastojim spasiti sve ovčice koje su u opasnosti da propadnu, koje su hirovite i teško same mogu savladati put. Neću ostaviti ni jednu od Mojih ovčica bez pomoći i napravit ću sve da ih oslobodim iz kandža Moga protivnika, koji je provalio u Moje stado, nastoji ih raspršiti (otuđiti) i želi ih spriječiti da pronađu povratak svome Pastiru… A tko obraća pažnju na Moj poziv i slijedi ga, njega će Moja snažna ruka također zaštititi od tih nasrtaja. I stoga će uvijek i uvijek iznova odjekivati Moj glas, i svi će ga moći čuti, jer budući da vlada gusta tama, najprije moraju čuti Moj poziv i slijediti ga, onda će također uskoro postati svjetlije, oni će stići do svjetla i slobode, jer Ja Sam uistinu dobar Pastir, Koji je Sam pripremio dom za svoje ovčice, u kojem se osjećaju dobro… Ja želim ljude dovesti do blaženstva, Ja želim da pronađu dom u kući svog Oca, i stoga im uvijek iznova govorim odozgor. Ljudi trebaju mnogo pomoći u Posljednje vrijeme prije Kraja, jer su slabi i stalno im prijeti neprijatelj njihove duše. Ali, samo malobrojni  prihvaćaju pomoć, koju im želi pružiti Otac od vječnosti… Kako je malo onih koji Me čuju i slijede Moje Riječi… A ako Ja onda još prilazim u neobičnim pojavama, oni ne obraćaju pažnju na to, i prisiljavaju Me da primijenim sredstva koja će ih bolno udariti, koja međutim još mogu biti od uspjeha, i stoga još mogu biti doživljena (procjenjena) kao dokaz Ljubavi s Moje strane… Čak i tada će samo malobrojni pronaći put prema Meni, ali zbog tih malobrojnih neću ostaviti ni kamen neprevrnut, jer oni su izbavljeni od strašne sudbine novog progonstva, a što ono znači, to znam samo Ja…

Duhovna nevolja na Zemlji je ogromna, a ona je ono što Me pobuđuje na Intervenciju, koja vama ljudima uskoro predstoji. Vjerujte ovim Mojim najavama i pripremite se na ovo, povezujući se sa Mnom kroz misli ili iskrenu molitvu… Jer čim ste vi samo uspostavili vezu sa Mnom, više ne možete hodati izgubljeni, čak i ako je vaš stupanj zrelosti još nizak, ali vi ste Mene Osobno priznali (prihvatili), i onda se više ne trebate bojati sudbine novog progonstva… pa čak i ako izgubite vaš zemaljski život, Ja vas tada međutim mogu primiti u duhovno kraljevstvo, odakle se uvijek možete uzdignuti još uvis. Onda ste slijedili poziv vašeg Pastira i vratili se nazad k Njemu, i Moj protivnik vas je morao pustiti, jer čim Me vaša slobodna volja priznaje, više ne stojite s odbijanjem prema otkupiteljskom djelu Isusa Krista, kada vam je po Istini objašnjeno i obrazloženo, i vi ćete poduzeti put prema Križu, pa čak i ako se to dogodi tek u onostranom kraljevstvu, još uvijek vam je Iskupljenje osigurano. Samo Me zazovite u velikoj nevolji, kada vam odjekne Moj glas odozgo, koji se očituje kroz prirodne sile… Zazovite Me tako da se ne izgubite ponovno za beskrajno dugo vrijeme. Ali, najprije ću dovesti Moju Riječ, svugdje onamo, gdje postoji još jedna voljna duša, koja prepoznaje Moj glas kao „glas Oca“, i bit će učinjeno sve što je moguće, da spasi od propasti duše, koje su samo spremne odreći se svoga protivljenja Meni, i dopuštaju biti zahvaćenima od Mene i Moje Ljubavi… Jer, uistinu ne nalazim nikakvu radost u tome što je put patnje produžen Mojim stvorenjima, Ja im uvijek jedino želim pripremiti blaženstva i pomoći svim Mojim stvorenjima doći do blaženstva. I zato jedino želim da ljudi saznaju o Mom Biću, Koje je Ljubav, mudrost i moć… da se s povjerenjem Meni obrate u svakoj, zemaljskoj ili duhovnoj, nevolji, tako da Mi oni dokažu (posvjedoče) njihovu volju, i Ja im mogu pomoći… I, Ja ću stoga sve do Kraja govoriti ljudima, neću ih prestati upozoravati i opominjati, Ja ću pozivati i privlačiti Moje ovce, jer Sam uistinu dobar Pastir, Koji će sabrati Svoje malo stado, prije nego dođe Kraj.

AMEN

Spread the Truth