Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7211 (Ozbiljne Riječi opomene što se tiče Kraja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7211, 19 Studenog 1958

OZBILJNE RIJEČI OPOMENE ŠTO SE TIČE KRAJA…

Pripremite sebe za oštre udarce sudbine koji će vas pogoditi do većeg ili manjeg opsega budući da se Kraj sve više približava i na sve ljude će se još izvršiti utjecaj na takav način da će oni najozbiljnije uzeti u obzir Kraj, bilo njihov vlastiti kraj ili ono što cijela Zemlja može očekivati… Njih će se jedino ozbiljno podsjetiti da sebe pripreme, jer nemate još puno preostalog vremena. Otud ćete vi ljudi opetovano čuti od Mene Osobno u svezi onog što je u pripremi za vas i vi bi dobro napravili ako bi marili na Moje Riječi, da ih prihvatite kao Čistu Istinu te vaš život prilagodite sukladno. A opet, uvijek će biti ljudi koji će pokušati obezvrijediti takva opominjanja i upozorenja, koji će tvrditi kako su ona nevjerojatna i smjeraju (ti ljudi) učiniti trivijalnim (običnim, prostim) što je, naposlijetku, silno važno budući da može odrediti stanje vaših duša za jedno beskrajno dugo vrijeme… Ne slušajte ih nego namjesto toga čuvajte Moju Riječ koja vam, opet i iznova, dolazi odozgor, jer Ja Osobno ću se pobrinuti da vi primite informaciju; i svatko tko ju sluša bi ju trebao ozbiljno primiti i smatrati ju za dokaz Moje Ljubavi da Ja Osobno želim spasiti dušu i prema tome mu govorim. Ja znam tko prima Moju Riječ i opominjem sve njih da duboko promisle o njoj u njihovim srcima i učine sve tako da se neće iznenada i neočekivano susresti sa onime što će doći i, doista, mora doći zbog mnogih ljudi koji žive u gluhom i slijepom stanju.

Onda vi, koji prihvatite Moje Riječi vjerujući, biti ćete sposobni doprinjeti mnogo spram razjašnjenja situacije tako što ćete obavijestiti vaša bližnja ljudska bića da ste vi davno unaprijed znali u svezi toga kroz Moju Riječ… Onda ćete im također biti sposobni nagovijestiti da će konačni Kraj isto onako izvjesno slijediti nedugo zatim. Jer u Mojoj Ljubavi i milosrđu Ja i dalje želim dati svim ljudima posljednji predah tijekom kojeg vremena oni mogu nadoknaditi za ono što su prethodno podbacili napraviti, i stoga će im oni još osigurati dokaz o vjerodostojnosti svih proglašenja koja Ja šaljem vama ljudima na tako prirodan način da vi možete isto tako lako biti naklonjeni dvojbiti ih… Ono što je odlučeno u Mojem planu će se neopozivo obistiniti… Ali Moj plan je u cjelosti dobro promišljen u svoj mudrosti i prema tome neće biti oboren ili promijenjen, niti u svojem obliku niti u svojem vremenu… Iz ovog razloga vi možete prihvatiti Moju Riječ kao neopozivu i stoga živjeti vaš život sukladno, i vi to nećete morati žaliti, jer nabava zemaljskih vlasništava će se dokazati kao potpuno besmislena, budući će vam sve biti oduzeto. Međutim, svi vi ćete biti sposobni steći duhovna vlasništva ako ih ozbiljno želite. Slušajte Moju Riječ i vjerujte u istinitost Onog Koji vam je dostavlja… I onda uzmite u obzir koliko ozbiljno ćete vi još morati raditi na unapređenju vas samih kako bi živjeli preda Mnom kada je došao vaš čas da vas pozovem iz svijeta… A ni jedan od vas ne zna kada će ovaj čas doći, ali za sve vas je bliže nego mislite. To je zašto vas Moja Ljubav opet i iznova poziva: Pripremite se i jedino smatrajte važnim ono što služi vašem duhovnom razvoju… Sve drugo je nevažno i nastavit će postajati čak još manje važno što ste bliže Kraju… Ali činjenica da će Kraj doći je zasigurno istinita i, prema tome, vi ne bi trebali dvojbiti nego vjerovati.

AMEN

Spread the Truth