Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5195 (Savjet ljudima da se pripreme za Kraj…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5195, 24 Kolovoz 1951

SAVJET LJUDIMA DA SE PRIPREME ZA KRAJ…

Vi trebate sebe pripremiti za nadolazeće vrijeme… Što su Moji vidjeoci i proroci proglasili će se obistiniti, jer vrijeme je isteklo i sukladno vječnom zakonu čovječanstvo se suočava sa radikalnom promjenom, što treba biti shvaćeno u duhovnom baš kao i u materijalnom smislu. Vrijeme je Kraja, Zemlja se mijenja i za stanovnike Zemlje jedno razdoblje dokončava i novo započinje. Ipak jedino nekolicina ljudi koji su trenutno živi će doživjeti ovo novo razdoblje, jer mora se udovoljiti preduvjetima koje će jedino tih nekolicina ostvariti. Iz ovog razloga Zemlja će dokončati i bezbrojni ljudi će umrijeti kao rezultat budući oni više ne mogu doživjeti novo razdoblje. Ja Sam doista trpeljiv/uviđavan sa onima koji će još doći k Meni u posljednji čas, koji će Me zazvati za milosrđe, ipak jedino nekolicina će se iznenada promijeniti i shvatiti njihovu grešnost i prema tome još biti prihvaćeni od strane Mene u posljednji čas. Ali to je Moja volja da će Malo stado Mojih vlastitih postići konačni cilj, da će oni preživjeti dokončanje ovog razdoblja i ući u novo razdoblje gdje ću ih Ja potrebovati da podržavaju Moj zakon reda. I prema tome vam Ja kažem:

Pripremite sebe za dolazeće vrijeme, jer ono će postaviti izvanredne zahtjeve pred vas, pred vašu volju, vašu vjeru i vašu odanost Meni. Nadolazeće vrijeme vam omogućuje ostvariti iznimno visoku zrelost ali ono će također potraživati svu vašu snagu. Jer što se Kraj više približava to će više ono što je zapravo stvarnost vama izgledati nestvarno, to će vaša vjera više biti napadana i Moje ime povlačeno kroz blato. Ali ako ozbiljno sebe pripremite vi ćete biti iznad svega toga, jer čim pripadate onima koji znaju, vaša vjera više ne može biti uzdrmana. Znanje, međutim, je posljedica Ljubavi… prema tome vi trebate uložiti napor da živite zauzet život Ljubavi jer onda ćete sebe dobro pripremiti za Kraj… Ovo je Moj savjet kojeg ne bi trebali zanemariti… Kultivirajte Ljubav… i jedno obilje snage i svjetla će pritjecati ka vama koji će vam omogućiti oduprijeti se svemu što će vam biti nanešeno u posljednjim danima i ništa vas neće biti u stanju onesposobiti u konačnoj borbi. Pripremite sebe i ne oklijevajte, jer vrijeme se približava Kraju, ovaj period Spasenja će biti odlučen budući to korespondira sa vječnim redom da će se promjena morati dogoditi čim se više daljnji napredak ne može postići u duhovnom razvoju… Nikakav duhovni impuls se ne može pronaći među ljudima, jedino nekolicina streme spram svjetla i za ovih nekolicinu Ja imam novi zadatak na umu koji će jedino započeti nakon promjene koja se događa na Kraju. Otud će oni, Moje malo stado, još jednom biti savjetovani da gorljivo rade na unapređenju njihovih duša, jer posljednji veliki juriš će se dogoditi uskoro, posljednja borba započinje koja će pronaći unaprijed naoružane borce koji će ući u borbu sa Mnom i prema tome će također pobijediti… koji će trijumfirati na Kraju nad suparnikom (Sotonom) i njegovim sljedbenicima.

AMEN

Spread the Truth