Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4992 (Istina mora potjecati direktno sa Izvora Istine… “Ja Sam Put, Istina i Život…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4992, 1 Studeni 1950

ISTINA MORA POTJECATI DIREKTNO SA IZVORA ISTINE… “JA SAM PUT, ISTINA I ŽIVOT…”

(Ivan 14:6)

Pravi put do Istine se tek rijetko poduzima, no mnogi vjeruju da idu njime, a ipak hodaju bliže ili dalje otklonjeni od njega. Ali, budući da sam Ja Osobno Put, Istina i Život, svatko mora Mene slijediti, onda će se on također naći na pravom putu, on će stajati u Istini, i prepoznati sve što je zabluda ili laž. Samo je jedan Put, a to sam Ja Osobno. I stoga se vi ljudi morate podučiti od Mene te, kako bi čuli Moj glas, ići istim putem kojim Sam Ja hodao na Zemlji, putem Ljubavi, koji vas direktno povezuje sa Mnom, a tako također i sa Istinom, budući sam Ja Sama vječna Istina. I stoga se svatko tko živi u Ljubavi, može također osjećati podučenim od Mene, kada on postavlja duhovna pitanja, kada on traži Istinu. Ja sam Put, Istina i Život… A, kome Ja mogu biti prisutan, kao posljedica aktivne (uposlenedjelatne) Ljubavi za bližnjega, on neće moći misliti drugačije nego ispravno, budući ga ispunja Moj Duh, koji samo Čistu Istinu poznaje i prenosi…

Ja Sam dakle dajem ljudima Istinu kroz Moj Duh (Ivan 16:13). Ovo ne smije biti zanemareno, da uvijek samo Ja, prvobitni Izvor Istine, puštam da vam ona direktno ili indirektno pritječe, zbog čega ono što ne dolazi očigledno od Mene, može biti odbačeno kao različito od Istine, od strane onih koji ozbiljno preispituju. Izravno ili neizravno primanje Istine, odvija se međutim onda, kada je znanje jednog čovjeka povećano bez da mu je doneseno izvana ili kada on ovo znanje prenosi dalje bližnjima. Svako znanje koje nije stečeno školski, nego je na neki način rođeno u srcu čovjeka, treba se pripisati djelovanju Duha, i stoga je Otkrovenje (Objava) s Moje strane, koje može biti jedino najčišća Istina. Tko sada opet prima ovo duhovno znanje koje je bilo izravno dostavljeno jednom čovjeku, on može i hoće to također jedino onda prihvatiti, ako i on Mojemu Duhu dopusti djelovati u sebi, inače mu to izgleda nerazumljivo i neprihvatljivo, stoga za njega ne znači Istinu. Moj Duh mora moći djelovati u čovjeku, otuda Sam Ja Sam Put koji vodi u Istinu. A svatko tko sebe oblikuje u Ljubav, dakle, poveže se sa Mnom kroz Ljubavno djelovanje, ući će u vezu sa Mojim Duhom od vječnosti, te otuda i Čistu Istinu kao takvu prepoznati. Stoga također nemojte isključiti Ljubav, koju Sam Ja živio na Zemlji vama za primjer, a koja otuda opet može biti nazvana Putem u Istinu. Istina će međutim uvijek biti ista, a svi koji su od Mene upućeni u Istinu, u kojima Moj Duh može djelovati, podudarno će znanje nazivati vlastitim, tako da stoga nikada neće nastati različiti duhovni pravci, tamo gdje je zastupana samo jedna Istina… Jer, čim znanje jednoga odstupa od drugoga, aktivan je bio jedino razum, i učinio je nemogućim djelovanje Mojega Duha kod jednoga ili drugoga. Ono što je bilo razumski dokučeno, treba odbaciti kao proturječno Istini, što se međutim prenosi iz srca čovjeka, duhovno je djelovanje i jedina Istina. I tako vi ljudi imate uvijek jedan znak za Istinu… ako vi samo obratite pažnju iz kojeg Izvora potječe neko znanje… Mislite na to da sam Ja Put, Istina i Život, da stoga jedino kroz Mene i iz Mene može doći Čista Istina, i da će je uvijek primiti onaj, tko živi i djeluje u Meni i sa Mnom, budući on živi u Ljubavi.

AMEN

Spread the Truth