Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4724 (Katastrofa i njezine posljedice… Ljubav prema bližnjemu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4724, 27 Kolovoz 1949

KATASTROFA I NJEZINE POSLJEDICE… LJUBAV PREMA BLIŽNJEMU…

Svi vi ćete se povratiti u vrlo primitivno stanje življenja, jer jedino će ovo učiniti mogućim motivirati vas na pomoćnu/korisnu Ljubav prema bližnjemu, koja vas jedina može iskupiti. Onda će svi ljudi imati mogućnost biti Ljubav-no aktivni premda zavisi o slobodnoj volji do koje će mjere mogućnost biti iskorištena. I stoga će čovječanstvo vrlo brzo opet htjeti unaprijediti njihove uvjete življenja i to, zavisno o volji svake pojedinačne osobe, pravednim ili nepravednim sredstvima, jer jedino će nekolicina željeti služiti dok će većina željeti biti služena i na uštrb njihovih bližnjih ljudskih bića iznova steći blagostanje (ili ‘ostvariti prosperitet/napredak’), pa iako samo kratak period vremena, jer kraj će uskoro slijediti… Međutim, štogod prethodi kraju je bilo odlučeno od vječnosti… Djelomično uništenje na jednoj nezamislivoj skali će afektirati velika prostranstva zemlje i oduzeti bezbrojne ljudske živote. Ovi će se ljudi, prema tome, susresti sa njihovim krajem, ipak njihova će smrt i dalje rezultirati u ulasku njihovih duša u kraljevstvo onostranog. Posljednji čas za ovaj svijet još nije pristigao kada će kapije u duhovno kraljevstvo također biti zatvorene. Preživjelima će, međutim, i dalje biti podaren posljednji predah/odlaganje, jedan izuzetno težak zemaljski život koji se unatoč tome može nazvati vremenom milosti budući i dalje omogućava mnogim ljudima dobre volje da steknu višu zrelost. Ogroman događaj bi trebao zamisliti sve ljude i dopustiti im tražiti sjedinjenje sa Bogom, ali samo će nekolicina izvući koristi za njihove duše preporučajući sebe njihovom Stvoritelju i Ocu od vječnosti i apelirati Mu za milosrđe i pomoć.

I oni će doista biti pomognuti. Jer biti će velika i široko rasprostranjena nevolja tako da se pomoć izvani ne može očekivati. Ljudi mogu jedino pomoći jedni drugima, i u njihovoj će Ljubavi spram bližnjega biti snažno poduprti odgore, oni će biti sposobni ostvariti djela koja su u stvari iznad njihovih snaga. Ipak volja da se pomogne će im donijeti jedan izvanredan upliv snage, volja da se pomogne će također za njih imati blagotvorne posljedice, tako da će osoba koja pomaže primiti duhovno i fizički ono što bi on želio predati dalje i stoga će njegova vlastita nevolja biti popravljena/sređena također. Snaga vjere i Ljubavi će jasno postati očigledna i svako ljudsko biće može olakšati njegovu sudbinu time što će uzeti u obzir njegovog bližnjega a ne samo njegovu vlastitu nevolju. Ova velika nevolja nadolazi nad vas kako bi oživjela Ljubav, jer jedino vas Ljubav može iskupiti a ona se sve više hladi što se kraj više približava. I svatko tko je i dalje sposoban i voljan Ljubiti neće biti u depresiji zbog nevolje nego će ju nadvladati vrlinom njegove Ljubavi za njegova bližnjega. Pa ipak, biti će puno patnje svugdje. Ljudi će biti rastrgani, oni više neće čuti novosti jedni o drugima i svatko će onda imati priliku iskoristiti svu njegovu snagu kako bi ublažio tešku situaciju u njegovom okružujućem području. I ljudsko biće može postići puno samo ako zaziva Boga za podršku i žudi pomoć za druge ljude. Ali svatko tko iskorištava njegovo bližnje ljudsko biće i pokušava izvući dobrobit iz njegove nevolje će na kraju pripadati onima koji će biti progutani od strane Zemlje na posljednji dan… on će pripadati onima koji će biti osuđeni, budući su postali istinski vragovi i morati će dijeliti sudbinu onih koji će biti okovani i iznova prognani u Novu Zemlju za jedan beskonačno dug period vremena.

AMEN

Spread the Truth