Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6940 (Božji blagoslov za svaku akciju… Brakovi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6940, 9 Listopad 1957

BOŽJI BLAGOSLOV ZA SVAKU AKCIJU… BRAKOVI…

Svi blagoslovi moraju doći od Boga Osobno kako bi ostvarili učinak. Blagoslov ljudskog bića će uvijek jedino biti ‘blagoslov’ za drugu osobu kada je Bog zazivan, što će reći kada je ovaj blagoslov dan u Njegovo ime. I prema tome vi ljudi možete Njega također kontaktirati sami ako želite primiti Njegov blagoslov budući vaša zamolba da bi Bog trebao odobriti vašu planiranu akciju će vam također zadobiti Njegovu brižnu pomoć u svakoj životnoj situaciji. Bog je doista odabrao Njegove sluge na Zemlji koje će dodijeliti namjesto Njega dar kojeg On Osobno želi dati ljudima… koji govore ljudima u Njegovo ime budući im On ne može Osobno govoriti zbog slobode njihove volje. I Njegovi predstavnici su također sposobni zaklinjati Boga da blagoslovi njegova bližnja ljudska bića, da usmjeri rezultate njegovih akcija tako da će one biti od dobrobiti za osobu. Ali ovo je u cjelosti pod Božjom kontrolom, otud jedino Bog jedini može dati Njegov blagoslov i ljudsko biće može to jedino učiniti namjesto Njega, drugim riječima, u ime Božje. To je zašto je svako ljudsko biće također sposobno zatražiti Božji blagoslov za njegovo poduzimanje bez onih čija služba čini da se osjećaju ovlaštenima dati blagoslove. Budući je puno toga samo formalnost, i unutarnje stanje uma se više ne uzima u obzir u velikoj mjeri. Osoba sa unutarnjom vezom s Bogom više neće učiniti ništa bez da se najprije molila za Božji blagoslov, i Božji će mu blagoslov također biti osiguran…

Međutim, podijeljivanje (prenošenje na nekoga) blagoslova koje je postalo formalnost, koje se mehanički izvršava, koje je vezano uz običaje, će uvijek ostati samo formalnost i imati će malo učinka na ljude, ili bi mnoge stvari koje se nikada ne podudaraju sa Božjom voljom naišle na Božje odobravanje. Na primjer, formalne bračne ceremonije se također blagoslivljaju, za koje Bog ne bi dao Njegovo odobravanje i koje bi On spriječio ako ne bi čuvao slobodnu volju ljudi. Brakovi se sklapaju zbog svjetovnih, materijalističnih razloga koji ne zaslužuju opisni naziv ‘brak’… Ulazi se u bračne zajednice koje ne prikazuju preduvjete zahtjevane za dobar brak pred Bogom… Međutim, blagoslov crkve nije zanijekan takvim bračnim zajednicama, ali da li će Bog Osobno blagosloviti takav brak to tek treba vidjeti… premda crkveni blagoslov ne treba uvijek biti neučinkovit, kada su obadvoje i osoba koja podjeljuje baš kao i primatelj uspostavili iskreni kontakt sa Bogom, time kada je Bog Osobno zamoljevan za Njegov blagoslov od strane svih sudionika. Otud jedino ovaj iskreni kontakt sa Bogom je odlučujući kako dokazuje voljnost ljudskog bića da bude blagoslovljen od strane Njega. Bog će uvijek biti spreman usmjeriti sve za dobrobit čovjekove duše, i On će također znati kako usmjeriti svjetovne događaje tako da će oni rezultirati u blagoslovu za njega, ako osoba osobno moli Boga za blagoslov. Ali ljudski u cjelosti neblagoslovljeni počeci neće rezultirati u mnogo dobrobiti, baš kao što čisto formalni blagoslov ne može biti smatram Božanskom povlasticom, ‘blagoslovom Božjim’. Jedino za što se moli duhovno i u Istini i što je sprovedeno može biti od vrijednosti… to je zašto će svaka srdačna molitva za Božjim blagoslovom biti uslišena budući je Božja volja da osoba treba ući u srdačno sjedinjenje sa Njime i njegov će se blagoslov jedino razviti iz ove veze.

AMEN

Spread the Truth