Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4169 (Božje Objave mogu biti prihvaćene bez provjere… Ljubav…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4169, 17 Studeni 1947

BOŽJE OBJAVE MOGU BITI PRIHVAĆENE BEZ PROVJERE… LJUBAV…

Jedna Božanska Objava treba i mora biti shvaćena ozbiljno, inače primatelj nije nje dostojan. Ima mnogo različitih mogućnosti da se razriješe zemaljski problemi, zemaljske stvari mogu biti različito promatrane (razmatrane), jedno zemaljsko pitanje može biti na različite načine odgovoreno, ovisno o tome kako se čovjek prema tome postavi, ali u duhovnom pogledu, samo je jedna Istina, samo je jedno rješenje, a ovo rješenje daje Sam Bog onima, koji ga žude i koji su njega dostojni. No unatoč dostojnosti, prijenos Istine kroz Objave Duha je sasvim posebna milost, koja mora biti prepoznata, kao i to, da je ono što Bog prenosi ljudima kroz Objave nepobitno (nadilazi svaku sumnju), i stoga smije biti prihvaćeno bez ikakve provjere. Čim je Sam Bog prepoznat kao Izvor duhovnih Objava, onda ni Njegovim Objavama neće biti suprotstavljena nikakva sumnja. No, upravo se u Izvor Božanskih Objava često sumnja, i onda čovjek nije potpuno uvjeren da sadržaj odgovara Istini. Ali, Riječ govori sama za sebe, i govori jezikom koji će biti dobro shvaćen od svih onih koji žive u Ljubavi… Ljudi kojima je svojstvena Ljubav, koji se uvijek sve više i više razvijaju, također se mogu postaviti sasvim odobravajuće prema sadržaju Objava, budući oni shvaćaju Istinu, u svojim duhovnim idejama su oni na potpuno ispravnom putu, njima ništa ne izgleda nevjerodostojno, već oni svaku riječ prihvaćaju s punim uvjerenjem, te prema tome uređuju svoj život. No, čovjeku je teže bezuvjetno vjerovati ako njemu nedostaje Ljubav. Jer, ovome je djelovanje Duha neshvatljivo, i oni jednako tako ne uspijevaju prikupiti puno razumijevanje za sadržaj, jer Ljubav je ključ za Istinu, Ljubav je nužna, želi li čovjek prodrijeti u Istinu, i to kroz prihvaćanje Božanskih Objava. Njima može biti jedino dan savjet da se vježbaju u Ljubavnom djelovanju, jer jedino kroz to će njima sve biti razumljivo, i iščeznut će svaka sumnja. Kroz Ljubav se on povezuje s Bogom, i posljedično također može biti podučen od Samog Boga. A onda će on stajati u Istini, moći će primiti duboko znanje, njemu će biti lako vjerovati, budući Istina govori sama za Sebe, a Božja Riječ će uvijek biti Čista, neizobličena Istina, jer proizlazi iz Onoga, Koji je Sama Istina.

AMEN

Spread the Truth