Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4108 (Upućivanje na događaje… Kaos… Brzi dolazak…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4108, 21 Kolovoz 1947

UPUĆIVANJE NA DOGAĐAJE… KAOS… BRZI DOLAZAK…

Očekujte Moj brzi dolazak, jer nema još puno vremena do kraja… Vi ćete ubrzo doživjeti stvari koje će potvrditi što vam je Moja Ljubav obznanila davno unaprijed… naime, da je konačna faza prije kraja već započela. Vi ćete se čuditi zašto dozvoljavam da se takve katastrofe dogode, zašto dozvoljavam da takva ogromna nevolja snađe čovječanstvo i Ja vam uvijek jedino mogu dati odgovor da je to nužno za one ljude koji Me još nisu prepoznali i jedino uvijek gledaju na svaki događaj sa zemaljskog gledišta ali nikad ne povezuju ljudski duhovni razvoj sa njime. Ovi su definitivno konačni trudovi, i kraj će uskoro slijediti bez greške. Opet i iznova Ja skrećem vašu pažnju na činjenicu da vi ne smijete ići kroz život na način da svjetovno živite (u smislu: da je vaš um zaokupljen jedino materijalnim i tjelesnim stvarima), kako on traje jedino kratko vrijeme i može i dalje biti od najvećeg značaja za vas ako razmotrite vašu svrhu i na prikladan način iskoristite život. Međutim, vi ljudi ste malodušni i spokojni po pitanju Mojih opominjanja i upozorenja, jer vi ne vjerujete u Moju Riječ. I Ja vam ne mogu dati daljnji dokaz u svezi istine Moje Riječi, budući se vi morate zaputiti ispravnom stazom bez nagovora, vi se morate osjećati nagnanima iznutra udovoljiti Mojoj volji, inače vaše duše ne mogu sazrijeti. Ipak vi možete izvući vidljivi dokaz iz nadolazećeg događaja (ovo se odnosi na ogromnu katastrofu koju će prouzročiti udarac nebeskog tijela u Zemlju), jer na taj način ću doći izvanredno blizu vama, otkrivajući Sebe onima koji znaju u svezi Mojih darova milosti i potvrđujući im ove tako da će Me biti sposobni prepoznati.

I oni od vas koji Mi želite biti u službi znate da vi nemate dug život pred vama i da misija koja vam je dodjeljena ne dozvoljava daljnju odgodu, i da vi, poradi ove misije, morate najprije sebe uvjeriti u Istinu Moje Riječi tako da Ju onda možete širiti bez odgode. I stoga ćete vidjeti kako će se sve što Sam vam obećao u Riječi i Pismu obistiniti. Vi ćete naučiti prezirati svijet i istražiti duhovno kraljevstvo više temeljito, u vašu vlastitu korist, za transformaciju vaše duše. Bezbrojna svjetlosna bića su na Mojem raspolaganju, i kroz ove Ja opet i iznova vršim utjecaj na vas ljude neprestano skrećući vaše misli na nadolazeći događaj, dozvoljavajući vam da prolazite kroz toliko puno nevolje i bijede dok sami nećete čeznuti za propašću Zemlje kako bi izbjegli grube pritisake nametnute vam od strane bližnjih ljudskih bića. Onda ćete vi sebe postepeno pripremiti za kraj, jer onda ćete vjerovati u njega i učiniti napor da živite na Zemlji da Mi udovoljite. Ovo će vrijeme biti popraćeno od strane nevjerojatnog kaosa, tijekom kojeg vi trebate povjerljivo očekivati Moju pomoć iz krajnje nevolje, jer Ja Sam vam ovu obećao i neću razočarati vašu vjeru. I stoga su ove Moje Riječi vaša najbolja garancija da vas nikakva šteta neće snaći premda ćete biti postavljeni pod pritisak sa svih strana. Međutim, vi morate vašu Ljubav dati Meni, i ako Me ljubite vi ćete čeznuti za Mnom, i iz tog razloga ću Ja doći dohvatiti vas iz mjesta propasti u Moje kraljevstvo (1 Solunjanima 4:16, 17), gdje vi više nikada nećete biti proganjani, gdje Sam jedino Ja na vlasti i zlu nije dopušteno ući. I sva će nevolja dokončati za vjernike, ali za druge će nevolja tek započeti, kao što Sam proglasio… oni će biti osuđeni na tamu… oni će biti prognani u Novu Zemlju u tvorevine koje su iznad vaše mašte sve dok sami ne nastanite Novu Zemlju.

AMEN

Spread the Truth