Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6782 (Pravi i lažni proroci…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6782, 12 Ožujak 1957

PRAVI I LAŽNI PROROCI…

Bez obzira što je učinjeno da se istisne Istina, ona će ipak prevladati, čak i ako će zablude odnijeti bezbrojne žrtve. Ipak, svatko tko ima ozbiljne namjere će pronaći Istinu, on će također jasno prepoznati zabludu kao takvu, i ona više neće predstavljati opasnost za njega. Činjenica da ljudi općenito padaju žrtvom obmane je razumljiva, jer obmana osobi uvijek obećava izvjesne koristi, bile one duhovne ili zemaljske prirode… A ljudi su uvijek zainteresirani za stjecanje koristi, oni ne ljube Istinu radi same Istine, ona uvijek treba uključiti neku korist za njih, jedino tada su spremni prihvatiti je. Čista Istina, međutim, predstavlja sve jasno i otvoreno i također može rezultirati u gubitku za osobu ako svijet, njegovo zemaljsko blagostanje, njemu još uvijek znače previše. Iz ovog razloga se ona često susreće sa malo odobravanja, to je zbog čega bi ljudsko biće radije prihvatilo obmanu (pogrešku) nego Istinu, pošto se uvijek nada zadobiti izvjesnu korist, jer je obmana više sklona udovoljiti njegovim željama.

I time ljudi ne žele znati ili čuti o uništenju Zemlje (Knjižica br.11), o Kraju sveg života i tvorevina na Zemlji (Sefanija 1:1-3, 18)

A ono što im je sada ponuđeno pod krinkom Istine, što im još daje mali tračak nade da se Kraj može izbjeći, će biti prihvaćeno od njih i oni će radije podržati to nego Čistu Istinu koja bi ih, nakon svega, nagnala da se osjećaju obaveznima pripremiti se za siguran Kraj… Uvijek će biti proroka koji objavljuju Kraj namjesto Boga. Biti će također i onih koji govore namjesto Njegovog protivnika (Sotone) koji će, budući su lažni proroci, pokušati obezvrijediti te Objave, koji obećavaju ljudima, ali im ne skreću pozornost na izvjestan Kraj i umjesto toga pokušavaju načiniti da on može biti izbjegnut. I opet, ovi proroci će se susresti sa većim odobravanjem jer ljudi ne žele da dođe Kraj, pa će oni radije prihvatiti učenja koja im obećavaju probitak…

Potpuno neupućeni ljudi će naći teškim razlikovati između laži i Istine. Ali osoba koja je već uvedena u duhovno znanje treba samo preispitati, kao kriterij Istine i obmane, svrhu doktrine… što ona namjerava postići… da li ona želi osobi dodijeliti više znanja, da li želi postići poboljšanje njegovog karaktera, da li mu pomaže da se odvoji od materije, tada je ona Božanskog porijekla i treba je vrednovati kao Istinu. Ako, međutim, namjerava stvoriti bolji zemaljski životni standard, što se često odvija pod krinkom pobožnosti, učenje može bez oklijevanja biti odbačeno kao obmanjujuće i porijeklom od Božjeg protivnika.

Ali tijekom Posljednjih Dana mnogi lažni proroci će istupiti u njegovo ime, jer ni protivnik ni njegovi sljedbenici ne žele priznati Kraj. I tako, čak i ljudi koji razmišljaju o Kraju će biti iznova prevareni od strane njega. On će ih uroniti u zbunjenost, on će prosuđivati Objave pravih proroka sa objavama lažnih proroka, pošto će se tijekom Posljednjih Dana tama postojano pojačavati i svatko u posjedu svjetla bi ga trebao zaštititi od toga da bude utrnuto, što može biti napravljeno ako je njegova Ljubav za Istinom snažna, ako se on samo drži čvrsto za Boga i Njegovu Riječ.

Ali svatko tko nije zadovoljan sa nježnim svjetlom Božje Ljubavi će tragati za varljivim svjetlima i neće voditi brigu o malom svjetlu koje sja u tami noći… I tada ono može biti lako utrnuto od strane Božjeg protivnika i njegova prijevara će biti uspješna. On osobno se pojavio kao Anđeo Svjetla i pronašao svoje žrtve: svijet i želja za njime su odnijeli pobjedu. Ljudi će radije slušati ono što on ima za reći jer to baca sumnju u Kraj Zemlje, u Kraj starog i početak novog doba, stoga to čini da ljude povjeruju da oni sami to kontroliraju. Oni prepoznaju ovu prednost, a sama činjenica da on čini da ljude povjeruju da oni mogu odgoditi ili spriječiti sprovođenje Božjeg plana Spasenja ukazuje na Sotoninu aktivnost… Međutim, ova aktivnost je također dio vidljive naznake Kraja, i on će poduzeti još mnogo napada protiv Istine, i postat će posebno aktivan gdje ne pronađe otpor uslijed apsolutne žudnje za Istinom… jer to je gdje laž nije prepoznata, i gdje on odnosi laku pobjedu. Ali on neće moći zavarati one koji rade za Boga i u Njegovo Ime, jer  su oni osvijetljeni Njegovim Duhom i uvijek će biti sposobni razlikovati između Istine i obmane.

AMEN 

Spread the Truth