Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3816 (“Tko ostaje u Ljubavi, ostaje u Meni…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3816, 30 Lipanj 1946

“TKO OSTAJE U LJUBAVI, OSTAJE U MENI…”

(1 Ivanova 4:16)

Približavanje Bogu se događa kroz svako djelo Ljubavi… Jer, Bog je Sama vječna Ljubav, i kada je prakticirano neko djelo Ljubavi, u čovjeku tinjajuća Ljubavna iskra se sjedinjuje sa plamenom Božanske Ljubavi… Bog Sam, Koji je u Sebi Ljubav i snaga, dolazi čovjeku blizu. Ovo je moguće razumjeti jedino čovjeku probuđena Duha, i nikako drugačije nije objašnjivo… Shvatljivo će međutim biti svakom čovjeku, ako on sam prakticira Ljubav, onda on osjeća Boga oko sebe i u sebi, on sebe samoga osjeća blizu Biću vječnog Božanstva, on više ne sumnja u Božje postojanje, budući ga Sama vječna Ljubav podučava, i daje mu spoznaju o Biću Ljubavi, o Njegovom izvorištu i snazi. Čovjek aktivan u Ljubavi je u stalnoj vezi s praizvorom Ljubavi, on stalno dobavlja snagu iz Boga, budući Sama Božanska Ljubav sada djeluje u njemu. Ljubavno aktivan čovjek nikada ni ne može biti bez vjere, jer što on sam u sebi osjeća, on također i vjeruje, otuda i priznaje najviše Biće, budući je Ono Samo Sebe njemu dovelo u svijest (osvijestilo) kroz Ljubav. Jer, Ljubav nije neka osobina, ona je Samo Biće. Ovo razumjeti je za čovjeka ove Zemlje preteško, ali će duši biti jasno razumljivo, kada ona skine zemaljsku težinu i uđe u duhovno kraljevstvo. Na Zemlji to njoj ostaje tajna koju ona nije u stanju razotkriti, samo će svjesnost Božje prisutnosti u čovjeku biti sve jača, što on više živi Ljubav, i otuda on više sebi ne može predočiti Ljubav bez Boga, i Boga bez Ljubavi. I tako je pojam Boga neraskidivo povezan sa pojmom Ljubavi, i čovjek korača prema najpotpunijoj spoznaji Bića Ljubavi… Onaj čije se srce promijenilo u Ljubav, stoga je također stalno u Božjoj blizini… Bog Sam prebiva u njemu, dogodilo se sjedinjenje u ljudskom srcu mirujuće (neaktivne) duhovne iskre, sa vječnim Očevim Duhom, budući se Ljubavna iskra stopila sa plamenom vječne Ljubavi… Čovjek sada živi u Bogu, i Bog u njemu… No, jedino kroz Ljubavno djelovanje može biti uspostavljeno sjedinjenje s Bogom, neko drugačije povezivanje je nemoguće, budući je Biće vječnog Božanstva Ljubav, i jedino se jednako s Njim može sjediniti. „Tko ostaje u Ljubavi, ostaje u Meni, i Ja u njemu…“ Ovo su Njegove Riječi koje treba uzeti sasvim doslovno, i koje ne dopuštaju nikakvo drugo objašnjenje. I zato Njegova Riječ uči jedino Ljubavi, tako da ljudi uspostave vezu s Vječnom Ljubavlju, budući je to svrha zemaljskog života, da se oni usklade s Bogom, da oni teže sjedinjenju, tako da kroz Ljubav postanu blaženi, tako da oni mogu vječno prebivati u blizini Boga, Koji je Sama Vječna Ljubav.

AMEN

Spread the Truth