Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3808 (Stanovi u Očevoj kući… Vječna Domovina…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3808, 22 Lipnja 1946

STANOVI U OČEVOJ KUĆI …. VJEČNA DOMOVINA ….

(Ivan 14:2)

Ja vas želim uvesti u kuću Moga Oca …. Pošto sam vam dao to obećanje, vi možete biti blaženi u svjesnosti toga da ćete ‘jednog dana’ kao Božja djeca uživati milinu vječnog života, jer Moja Riječ je Istina (Ivan 17:17), i Moje obećanje se ispunjava, ako vi ispunite Moju volju …. Svoj nevolji za vas će doći kraj, otpasti će svaka zemaljska briga, i u slobodi duha, nesputani zemaljskom materijom, moći ćete boraviti u onim područjima koja pripadaju blaženim duhovima i koja su izuzetno divna. 

Na Zemlji ne možete obuhvatiti (tu) blaženost koja je u onostranom namjenjena tim dušama, pa i pored toga vi Mojim Riječima trebate vjerovati i živjeti tako da Očevi nebeski stanovi mogu biti nastanjeni vama nakon vašeg napuštanja ove Zemlje …. stanovi koje je Očeva Ljubav pripremila za Njegove i koji će uistinu biti obitavalište onih koji su postali Mojima usljed njihove volje i života u Ljubavi ….

Tà što se onda još brinete u svezi vašeg tjelesnog blagostanja, kad znate da je vaš zemaljski život samo jedan kratki prijelaz u istinski život u vječnosti? Koristite vaš zemaljski život samo za ispravno oblikovanje vaših duša, i vaša sudbina u onostranom biti će izuzetno blažena, jer bit će vam dano sve za čim vam srce žudi …. No pobrinite se da vam žudnje srca nisu usmjerene na tijelo, jer ono prolazi, ali ono što vječno ostaje, samo je duhovno blago, te njega žudite svim srcem.

Tad će vam duša boraviti u nadasve lijepom predjelu, ona će se kretati u tvorevinama koje vi na Zemlji ne možete ni naslutiti, i ona će biti u svojoj domovini (Filipljanima 3:20), u Očevoj Kući, gdje ju Očeva blizina beskrajno usrećuje i Njegova Ljubav joj dostavlja sve što uvećava njenu blaženost. Jer Moja Ljubav spram vas, Moje djece na Zemlji, je ogromna, i Ja vama svima pripremam jedan blaženi život, kad Mi se vratite slobodnom voljom. Jer u Mojoj Kući mnogi su stanovi, i svi čekaju na vas, da ih zaposjednete i da možete gledati Moju slavu, koju sam Ja priredio za vas.

Živite na zemlji u Ljubavi, i Moja Ljubav u duhovnom kraljevstvu će vam biti zajamčena …. Iz Ljubavi da(va)jte vašem bližnjemu ono što mu je potrebno, tjelesno ili pak duhovno, i Moja Ljubav će vam dati istom mjerom, jer kojom mjerom mjerite, tom će mjerom i vama biti mjereno u Mom Kraljevstvu. I vjerujte u Moje obećanje, pa će kratki zemaljski život koji vam još preostaje i pored sve nevolje biti podnošljiv za vas jer što god da vam je na Zemlji uzeto …. Ja vam u Mome Kraljevstvu tisućestruko darujem, ako dobrovoljno dajete i tako se dakle oslobađate od materije, kako bi primili duhovno blago …. Jer kratko je vrijeme vaše zemaljske nevolje, ali vječno traje vaš život u vječnosti, a blaženstvima u Kući Moga Oca neće biti kraja …. 

AMEN

Spread the Truth