Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3799 (U Sotoninom ropstvu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3799, 13 Lipanj 1946

U SOTONINOM ROPSTVU…

Vi ste porobljeni od strane Sotone sve dok mu se sami ne usprotivite i borite protiv njega što ste, međutim, vi sposobni učiniti uspješno sve dok ste voljni sebe osloboditi od njegovog ropstva. On je Moj protivnik, on pokušava zadobiti što je proizašlo iz Moje snage, što Mi je pripadalo od vječnosti. Ja se također borim za ovu duhovnu suštinu ali Ja ostavljam samoj duši koga ona želi priznati. Ja ne spriječavam dušu od toga da stremi ka Mojem protivniku, Ja ju jedino uvijek suočavam sa Mojom Ljubavlju kako bi potakao njezinu žudnju da Mi se okrene sama od sebe. Ali tkogod želi biti slobodan od njega, tkogod stremi ka Meni, će nepogrešivo biti zahvaćen od strane Mene i privučen k Meni… I prema tome, svaka borba protiv Mojega protivnika, svaka volja da se razdvoji od njega će biti uspješna, jer sada ću se Ja istovremeno boriti sa osobom, Ja ću stajati pored njega i neprijatelj će biti poražen, budući je čovjekova volja odabrala Mene. Ali prethodno ovome ljudsko biće je zarobljeno, njegova je duša potlačena, ona udovoljava Sotoninoj volji budući je on gospodar kojem se ona dobrovoljno podliježe.

Sotonina je svaka ambicija protivna Mojem vječnom redu. Otud, ljudsko biće porobljeno od strane njega niti ne može živjeti unutar reda ukoliko on ne uspostavi svjetovni red da bi osigurao svoje svjetovno blagostanje pomoću snage od ispod, dok njegova duša živi u najmračnijem neskladu, potpuno bez Ljubavi i prema tome bez snage od Mene. Jer sve dok ljudsko biće živi na Zemlji Sotona će ga pokušati kušati sa zemaljskim vlasništvima i također mu podariti ispunjenje čim osoba udovolji njegovoj volji, čim njegovo nemilosrđe dokaže njegovu pripadnost Sotoni. A ipak on je sluga onoga koji mu naizgled osigurava zemaljske pogodnosti, jer on će ga povući u krajnju tamu čim on napusti njegov fizički pokrov, i njegova će duša trpiti najgorču patnju/ojađenost (Pslami 73:1-20)… Unatoč tome, ona nije tretirana nepravedno, s obzirom na to da je sama njezina vlastita volja na Zemlji mogla donijeti također njezinu odluku za Mene, jer opet i iznova Ja pristupam duši upozoravajući ju i podsjećajući ju, i pokušavajući ju privući ka Meni. Volja, međutim, je odlučujući faktor i ako je ona naklonjena spram Mene Ja ću dati duši snagu da sebe oslobodi od ove sile, jer Moja je sila velika ali zahtjeva volju ljudskog bića.

I svako je ljudsko biće sposobno željeti da Ga dohvatim/zaposjednem, svako je ljudsko biće sposobno koristiti njegovu volju na ispravan način budući Moj neprijatelj ne može prisiliti volju, budući Sam Ja porazio ovu silu kroz Moje raspeće. Posljedično tome, ljudsko biće Me mora priznati kao Iskupitelja svijeta i apelirati Mi za Moje snaženje volje poradi Isusa… I moj neprijatelj je izgubio njegovu vlast/moć nad Njime. Ali svatko tko Me potpuno odbije će nastaviti živjeti u teškom ropstvu i osloboditi sebe samog iz njega će mu biti izuzetno teško. Međutim, Ja ću se također boriti za ove duše. Opet i iznova Ja im pristupam u Riječi i upućujem ih na Moj čin Spasenja, budući ih Ja želim ponovno zadobiti i to ću također ostvariti jednog dana, premda to može uzeti jedno beskonačno dugo vrijeme dok se volja bića ne okrene ka Meni sama od sebe. Međutim, izbavljenje od Sotonina ropstva se ne može dogoditi izvan Mojega vječnog reda, i prema tome volja ljudskog bića mora sama od sebe za tim žudjeti i odabrati Mene, ali onda će on primiti svaku pomoć… i postati će slobodan.

AMEN

Spread the Truth