Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3729 (Kristova Crkva… Vjera – Stijena…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3729, 29 Ožujak 1946

KRISTOVA CRKVA… VJERA – STIJENA…

Istinska Kristova Crkva ne uključuje pristalice ove ili one škole razmišljanja, ove ili one organizacije, nego jedino stado onih koji imaju živu vjeru. Jedino vjera je Božji uvjet za ljudsko biće da može za sebe smatrati kako pripada Kristovoj Crkvi. Stoga, Njegova Crkva može postojati svugdje, ona se prostire gdjegod ima ljudi koji vjeruju u Isusa Krista i zbog Njega žive život koji može biti opisan kao slijeđenje Krista, koji se podudara sa voljom Boga, Koji je hodao po Zemlji u Isusu Kristu da bi kroz Svoju Riječ obznanio Svoju volju ljudima i Koji je živio Njegov život na Zemlji kao živi primjer Njegove Riječi. Svatko tko je vrloduboko vjeran također vrši Božje zapovijedi, on živi sa Ljubavlju i sebe oblikuje u Božje dijete, on je sljedbenik Kristove Crkve i prema tome kandidat za Njegovo kraljevstvo. Vrloduboka vjera i radi toga život Ljubavi rezultiraju u djelovanju Božjeg Duha unutar ljudskog bića, i tako će Kristova Crkva neprestano i zauvijek biti ispunjena Njegovim Duhom, ona će biti jedino sposobna govoriti istinito i pravedno, ona će biti u stanju poučavati mudrost i živjeti u punoj snazi vjere, to jest, biti će također sposobna uvjeriti druge ljude, pod uvjetom da su voljni, o njezinoj vrijednosti, o njezinom zadatku proglašavanja Božjeg Kraljevstva svijetu u skladu sa Njegovim podukama. Ali jedino oni dobre volje su ovo sposobni razumjeti, njezina vrijednost ostaje skrivena drugima pošto oni ne (po)znaju osobine Kristove Crkve… niti oni mogu razlikovati ispravno od pogrešnog.

Kako god, svjetovne organizacije koje tvrde kako (je)su Kristova Crkva na Zemlji, kao što je navedeno od strane Isusa Krista (Matej 16:18), ponajčešće samo reprezentiraju izvanjsku pojavu ali ne njezinu suštinu… One doista naučavaju Kristovu Riječ, ipak jedino živa vjera daje Božjoj Riječi ispravno značenje i pravu vrijednost ljudskoj duši. A ova živa vjera može postojati u svakoj svećeničkoj organizaciji no isto tako može biti odsutna iz nje, pa ipak, jedino ljudsko biće koje posjeduje ovu živu vjeru je sljedbenik Njegove Crkve. A živa vjera u početku uspostavlja ispravan odnos sa Bogom kroz djela Ljubavi… Ovo budi duh unutar ljudskog bića koji će ga podučiti, i onda ljudsko biće može jasno i potpuno razumjeti suštinu Kristove Crkve… on u stvari može razlikovati između Božje volje i ljudske volje pod krinkom Kršćanske vjere… Onda će on pripadati Kristovoj Crkvi koja ne potrebuje ni jedno drugo ime, koja nema nijedne izvanjske karakteristike osim učinkovitost snage duha, koja može također izvanjski biti prepoznata po životu Ljubavi i mudrosti. Ali kada je ljudsko biće sljedbenik te Crkve on je također vjeran sve do kraja pošto svatko tko ima živu vjeru također ima i svjetlo koje sjaji vječno… on živi u istini i sada će također biti sposoban pomoći drugima razumjeti pošto je od pokretan strane duha u njemu tako učiniti. Njegova vjera je nepokolebljiva i prema tome poput stijene koja prkosi svim olujama… i vrata pakla neće biti u stanju učiniti ništa protiv takve vjere i neće nikada poljuljati Kristovu Crkvu… kao što je Krist obećao… Njegova Crkva je nepobjediva i takva će vječno ostati. 

AMEN

Spread the Truth