Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3665 (Kralj nad kraljevima…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3665, 23 Siječanj 1946

KRALJ NAD KRALJEVIMA…

(Otkrovenje 17:14; 19:16)

Kralj nad kraljevima upravlja Njegovim kraljevstvom u mudrosti i Ljubavi i svi svjetovni vladari se moraju bojati Njegove sile ako ne poštuju Njegovu volju, ako Mu nisu podređeni sa poniznošću i priznaju Ga kao njihova Gospodara. Jer Njegova sila usmjerava sve sudbine sukladno Njegovoj prosudbi, uključujući sudbine svakog naroda i njihovih vladara, budući On rukovodi sa mudrošću i Njegova aktivnost je odlučena od strane vrloduboke Ljubavi. Čak ako On dozvoljava ljudima slobodnu volju i pri tom dozvoljava ovim vladarima da djeluju i upravljaju sukladno njihovoj volji, On će se unatoč tome pojaviti kao Kralj nad kraljevima kada vrijeme dođe, kada duhovna i zemaljska nedaća na Zemlji od Njega zahtjeva da ju riješi (ukloni) koristeći Njegovu silu. Ne izgleda kako je za svijet došlo vrijeme, budući prinčevi i kraljevi ovog svijeta streme za miroljubivim riješenjem, unatoč tome, oni neće uspjeti. To će podbaciti budući će se onaj koji je Sotonin sluga na Zemlji oduprijeti tome. Duhovno, međutim, vrijeme je došlo koje radikalnu promjenu čini nužnom, jer čovječanstvo više ne priznaje najvećeg Vladara i iz tog razloga će oni morati upoznati tegoban put… I jednom kada se Sotonina aktivnost sastoji od huškanja na sukob namjesto na podupiranje mira, vrijeme će također pristići na Zemlji da se Kralj nad kraljevima pojavi i suprotstavi se volji zemaljskih vladajućih sila sa Njegovom voljom… Onda će među čovječanstvom zasigurno biti mir ali neće biti niti sreće niti napretka… Onda će drugačija vrsta nedaće započeti i ova, također, mora biti otrpljena od strane ljudi kako bi sebe pripremili za skori Kraj. Jer kratak period vremena zemaljska sila će biti slomljena, ipak ona će se podići gora nego ikada i pokrenuti konačno djelo uništenja… ona će proglasiti rat protiv svega što odabere Kralja nad kraljevima… ona Ga neće prihvatiti, ona želi da se svi ljudi odvrate od Njega i priznaju vlast koja je rukovođena od strane Sotone i time se otvoreno bori protiv Boga (2 Solunjanima 2:4). I onda će Kraj doći… On će jedino vladati kratko vrijeme kako bi ustupio njegovu prevlast na jedno beskrajno dugo vrijeme, jer on će biti zatvoren i lišen svake mogućnosti da vlada (Otkrovenje 20:2)… I jedino Jedan će rukovoditi i ovaj Jedan rukovodi u Ljubavi i mudrosti za dobrobit svakoga tko živi na Zemlji… Ovi će priznati Kralja nad kraljevima jer oni postaju Njegovi podložnici njihovom vlastitom slobodnom voljom, oni su ovo dokazali hrabro priznavajući Njega i Njegovo ime pred svijetom, pred protivnikom, i time će oni biti nagrađeni na Novoj Zemlji sa blaženim životom u raju.

AMEN

Spread the Truth