Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3604 (Snažna vjera… Snaga vjere…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3604, 16 Studenoga 1945

SNAŽNA VJERA …. SNAGA VJERE ….

Svakome će se pomoći u skladu s njegovom vjerom …. (Oni) ljudi koji dopuštaju da u njima govori Moj Duh, koji znači putem duboke povezanosti sa Mnom gledaju sjediniti svoju duhovnu iskru sa Duhom Oca, ti stoje u vjeri, čak kad su u doba zemaljske nevolje slabi i malodušni i Meni se tjeskobno obraćaju za pomoć. Molitva Meni je znak vjere, no zemaljska nevolja često pritišće tijelo do jedne mjere da ona prevlada nad dušom i ovu naizgled svlada. Pa je čovjek tada tjeskoban i obeshrabren, no njegova vjera nije odumrla, jer ona duša, koja Me je jednom pronašla, u nevolji će se uvijek držati Mene i tako dokaz(iv)ati svoju vjeru. A njoj Ja dolazim u pomoć.

Slaba vjera je kad čovjek u vremenima nevolje dvojbi Mene i Moju moć, kad je u opasnosti da više ne uvažava duhovno (stvari od duha), i svijetu daje veću moć i veća prava. Tada je vjera u ozbiljnoj opasnosti, i tad Ja ni ne mogu očigledno nastupiti putem čudnovate pomoći, pošto bih Ja tada vjeru prisiljavao, što je međutim za dušu čovjeka štetno. No ako se čovjek svakodnevno bori za Moju očinsku Ljubav, ako se neprestano preporučuje Mojoj Ljubavi i Milosti i preda Me iznosi sve svoje brige i nevolje, on se nalazi u dubokoj vjeri, i on jedino mora pokušati što je moguće više ušutkati tijelo, tj. obraćati manje pažnje na zemaljske teškoće i s punim povjerenjem ih nabaciti na Mene.

On mora pokušati dopustiti da se samo duša izrazi, znači putem nje slušati glas Duha, koji je zračenje Moje Ljubavi koja mu sigurno donosi snagu kako bi zagospodario i nevoljama tijela. Jer onome koji vjeruje biti će pružena pomoć, pošto Ja Moje ne ostavljam u nevolji, samo ako Me zazovu za pomoć …. I što manje pažnje oni poklanjaju nevoljama tijela, toliko manje će ih one tlačiti, a snaga vjere je …. sve zemaljske brige prepustiti Meni i u duševnom miru čekati Moju pomoć….

Ljubav prema Mojim stvorenjima uvjetuje Me na to da im neprestano pružam pomoć, a pogotovo onda kad se oni nalaze u duhovnoj nevolji. A duhovna nevolja toliko je veća što su oni više udaljeni od Mene, i znači bez vjere su. A tada ih zemaljska nevolja mora jako stisnuti, kako bi Me pronašli …. A tko je pronašao Mene, tko Moju Ljubav svjesno žudi i dakle vjeruje u Mene, u Moju Ljubav, Mudrost i svemoć, taj više ne treba teže odgojne mjere u toj mjeri kao onaj bez vjere, i njemu se Ja radi pomoći mogu približiti u svako doba. Te će njegova sudbina na Zemlji biti lakša, iako ni on neće biti skroz pošteđen bližnjih radi i radi pročišćavanja vlastite duše. No Ja sam neprestano spreman pomoći, ako se njegov zov iz srca uzdigne k Meni …. 

Pa stoga uvijek dopustite Mome Duhu da vam se obraća, i u zemaljskoj nevolji slušajte glas Duha u vama, tj. u mislima se duboko povezujte sa Mnom i osluškujete Moj glas, koji ce vas tješiti i davati vam snagu, koja vam vraća unutarnji mir ako postoji prijetnja da ga izgubite, i koji vam daje i zemaljske savjete ako su vam oni potrebni. Jer ako vi sa Mnom ostanete povezani, ne može vam se približiti ništa što bi vam štetilo, pošto vas Moja blizina uvijek štiti od djelovanja sila tame, jer tamo gdje je svjetlo nikada ne može biti tama i tamo gdje sam Ja, neprijatelj vaše duše nikada nema pristupa. I duboko si urežite to da Ja mogu odagnati svaku nevolju, a ako vi duboko i neuzdrmljivo u to vjerujete, Moja pomoć vam je osigurana …. Borite se za snažnu vjeru, molite za nju bez prestanka, tada će svaka nevolja biti daleko od vas, jer ste ju vi sami uspjeli odagnati uz pomoć Moje snage, koju vam daje snažna vjera ….

AMEN

Spread the Truth