Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3526 (Usavršavanje… Božanski Red… Posljedice…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3526, 27 Kolovoza 1945

USAVRŠAVANJE …. BOŽANSKI RED …. POSLJEDICE ….

Sve mora biti usmjereno na usavršavanje. To je Božanski zakon, znači Božja volja, s kojom se mora biti u skladu sada i u vječnosti. Naspram te Božanske volje jedno kratko vrijeme stoji slobodna volja čovjeka, koja se sad mora ili uklopiti u Božanski zakon ili mu se pak može suprotstaviti. Ali potonje je grijeh protiv Božanskog reda, što nikako ne može voditi k usavršavanju, nego pogoduje nesavršenstvu i uvećava odmak od Boga. Bog je najsavršenije Biće, Koje u Svom savršenstvu nikada ne može biti dosegnuto. Pa i pored toga, ono što se želi sjediniti s Njim, mora postići jedan stupanj savršenstva, koji blizinu Boga za stvorenje čini izdrživim, pošto bi ono što je nesavršeno sasvim izvjesno prestalo postojati u sjedinjenju s Bogom.

No snaga koja je nekoć potekla iz Boga mora se opet vratiti svom Praizvoru, dakle stvorenje koje je proizašlo iz Te sile i postalo nesavršeno slobodnom voljom, mora ići putem usavršavanja …. mora neprestano koračati ka gore, mora postajati sve savršenije, inače vječno ne može uspostaviti vezu s Bogom kao izvornom silom. Dakle mora se podrediti Božanskom zakonu, mora ispuniti Božju volju i odmak od Boga neprestano smanjivati ….. mora težiti savršenstvu (usavršavanju)

Po Božjoj volji nema nazadovanja, samo razvoj naprijed. Tamo gdje dolazi do nazadovanja, tamo je na djelu volja čovjeka, kojega Bog ne priječi da ne bi bilo onemogućeno njegovo upotpunjenje. Dakle to slobodno duhovno može se suprotstavljati Božanskom redu, no onda postaje ne-slobodno i iz svoje neslobodnosti ne može se samo izbaviti. Kršenje Božanskog reda uvijek ima za posljedicu udaljavanje od Boga, a udaljenost je slabost. Dakle stvorenje samo snosi posljedice ne-poštivanja Božanske volje, odvaja se od Praizvora snage i samo se onesposobljuje da Mu se povrati. Pada u jedan drugi svijet, koji je potpuno odvojen od Kraljevstva Božjeg gdje sve stremi usavršavanju …. 

Povratak u to Kraljevstvo izrazito je težak i jedino moguć putem milosti Božje, Koji se u Svojoj Ljubavi spušta i u to područje i pun samilosti palome nudi ruku da bi ga podigao. No tada se volja stvorenja mora ozbiljno podložiti pod Božju volju, moralo je odustati od sveg otpora i biti spremno još jednom prevaliti put usavršavanja, kako bi došlo do sjedinjenja s Bogom. Tada u akciju stupa samilosna Ljubav Božja i stvorenju daje mogućnost ponovno da ide putem razvoja ka gore, koji mu može donijeti uspjeh ako ono živi u Božanskom redu …. 

AMEN

Spread the Truth