Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3404 (Lažni proroci… Vrijeme Kraja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3404, 14 Siječnja 1945

LAŽNI PROROCI …. VRIJEME KRAJA ….

Samo potpuno nezrele duše koriste se silom od dole i stoga ih i koristi knez podzemlja za svoje djelovanje. Što god da Božji protivnik započne, da bi se borio protiv Boga on se za to uvijek služi ljudima koji su voljni ispunjavati njegovu volju, pošto je njemu samome ikakva vlast nad svakom tvorevinom oduzeta. I stoga on utječe ljude tako da izvršavaju njegovu volju, i oni su mu poslušni, jer mu se osjećaju privrženi putem svojih sklonosti i nagona, koji jedva da se razlikuju jedni od drugih. 

To su dakle duše koje imaju još potpuno materijalni stav, koje su okrenute Božjem protivniku i s kojima je njemu stoga lako. Ljudi u kojima su utjelovljene takve duše, skroz naskroz su u njegovoj vlasti. No on ih oprema sa velikom silom, tako da uvijek mogu izvoditi ono što im Božji protivnik propisuje. Budući da su se potpuno okrenuli od Boga, opskrbljeni su silom duplo, tako da im je dakle moguće izvoditi stvari koje inače nadilaze silu jednog čovjeka. I tako se onda događaju znakovi i čuda od strane ljudi koji prema Bogu imaju neprijateljski stav, ako su spremni svoju snagu izraziti na van.  

I tad ih se, njihovih čudnovati djela radi, često smatra poslanima od Boga, no na njih vas Bog upozorava, i On je to uvijek činio, time što Njegovo neprestano upućivanje na lažne proroke u doba Kraja na tu opasnost skreće pažnju, jer oni su opasnost za one koji još nisu čvrsti u vjeri i koji nisu aktivni u Ljubavi. Bog je uvijek spominjao te poslanike Sotone kako bi najavio vlast onoga koji će ju u doba Kraja zadobiti nad ljudima. On Svoje vlastite upozorava da ne upadnu u mreže lažnih proroka, i on ih označava time što će i oni priznavati Krista …. donositelja spasenja …. ali ne i iskupitelja svijeta (1 Ivanova 4:1-3)….

I pazite na to da Isus Krist jeste otkupio svijet …. no Krist o kojem govore lažni proroci, tek treba doći i ljudima donijeti spas. A oni će zavesti mnoge i ljudima će vikati: vidite, ovdje je Krist …. no njih ne slijedite …. nego prepoznajte da su oni poslanici Sotone kojih se trebate klonuti da vas ne bi upropastili (Marko 13:21-23)…. a ako čine čuda, ne obraćajte pažnju na njih, jer za to se služe silom od dole. I prepoznati ćete ih jer iz njih ne govori Ljubav, ni iz njihovih riječi ni iz njihovih djela. Ono što oni čine svjedoči o njihovoj sili, ali ne o njihovoj Ljubavi, a ta sila je dar Sotone.

I vi ju lako možete prepoznati, kad Ljubav uvijek uzimate kao mjerilo (orijentirate se po Ljubavi) pri svem vašem razmišljanju i djelovanju. Tako ćete i kod čudā lažnih proroka primijetiti da ona nisu djelovanje Ljubavi, nego djelovanje onoga koji potiče iz pakla. Ako se vi sami nalazite u Ljubavi i u vjeri, nećete se dati prevariti, no mlaki su u opasnosti, oni koji u sebi ne nose karakteristike Ljubavi. Njih Božji protivnik može zadobiti, oni lažne proroke neće prepoznati i voljno će slijediti tamo kuda ih ovi vode, jer sile od dole imaju moć nad onima koji su udaljeni od Boga, koji Mu još doduše streme riječju, no ne srcem ….

A njih Bog opominje skroz posebno, da se ne daju zavesti zasljepljivanjem čudima …. i On im daje jednu jasnu karakteristiku, a to je da Ljubav uvijek mora biti prepoznatljiva, tamo gdje je djelatna Božja Sila koja se izražava kroz Njegove proroke. A gdje Ljubav nije prepoznatljiva, tamo Sotona ima svoje kraljevstvo, a njega trebate izbjegavati, jer sile od dole imati će utjecaj na svakog nezrelog čovjeka, tj. svakog čovjeka koji misli ili postupa bez Ljubavi, a takvi će im biti poslušne sluge koje izvode što god knez podzemlja zahtjeva …. jer doba je Kraja, a njega ovaj koristi za djelovanje protiv Boga i protiv svega duhovnoga, što god da je usmjereno k Bogu, dok ne dođe trenutak kad ga Bog sveže a s njim sve ljude koji su mu podani ….

AMEN

Spread the Truth