Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3380 (Erupcije… Prirodne sile… Božanski Red…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3380, 26 Prosinac 1944

ERUPCIJE… PRIRODNE SILE… BOŽANSKI RED…

Jedan je događaj u pripremi/stvaranju koji je bio planiran od samog početka, koji je utemeljen na Božjoj volji i biti će prouzročen od strane ljudske volje, ali bez poznavanja posljedica onog što su ljudi izumili. Trenutak u vremenu se sve više približava kada će se sile, koje su bile oslobođene kroz ljudsku volju, ujediniti i, u slozi, ostvariti nešto sa dopuštenjem Boga, Koji pažljivo od-mjera-va uzrok i posljedicu i poduprijet će duhovno nezrele sile kada oni dođu pod pritisak od strane ljudskih akcija. Ništa se u svemiru ne događa bez Božje volje ili dopuštenja. Čim je viši razvoj duhova u djelima stvaranja spriječen, Bog će dati ovim duhovima pravo i snagu da sebe brane, i ovo će se dogoditi na način da će se nezamislivo moćne sile započeti razvijati i bijesniti uništavajući najčvršću materiju i stvarajući kaos kako bi sebe osvetile za njihov ometani proces razvoja. Što će se dogoditi unutar Zemlje kao rezultat razaranja i uništavanja kroz ljudsku volju, će vrlo brzo postati očigledno, jer erupcije koje su nezaustavljivo u pripremi će izbiti sa takvom silom da to ljudi još ne mogu zamisliti. Svako kršenje Božanskog reda je na štetu ljudske rase i zemaljskih tvorevina, budući je svrha Božjeg zakona očuvanje ili dobro organizirani razvoj onoga što je On stvorio. Ako je ovaj zakon negiran (isto tako u smislu: ako se djeluje njemu protivno), to će rezultirati u razlaganju ili okončanju onog što je bilo stvoreno, ipak na užas onih koji ne poštuju Božanski zakon… onih ljudi koji, budući su udaljeni od Boga, više ne cijene ništa što je bilo poteklo iz Božanskog reda. I ljudi su dosegli takav nizak stupanj zrelosti da oni sebe predaju silama tame i udovoljavaju svemu što ove od njih zahtjevaju. Oni uništavaju tvorevine u njihovoj slijepoj mržnji spram njihova bližnjega, i čak je još prognana duhovna supstanca uvrijeđena/zlostavljana, budući ona ne smatra nezakonsko oslobađanje od njezine forme kao olakšanje i zato bijesni i djeluje na divlji način u svojoj slobodi. Ljudska volja prodire duboko u carstvo duhovne supstance koja je i dalje na početku njezina razvoja, i ova će se osvetiti. To je jedan čin ogromnog duhovnog meteža/nemira/buke koji je jedino rijetko dozvoljen od strane Boga do opsega u kojem će sebe očitovati. Aktivnost ovih sila će jedino trajati jedno kratko vrijeme, ipak ona će prouzročiti nezamislivu štetu. Bog će iznova prognati duhovnu supstancu koja je sebe oslobodila i tako ju spriječiti od daljnjeg bješnjenja i divljanja. Unatoč tome, on će joj podariti njezinu slobodu sve dok je nužno da bi motivirao preživjele da promijene njihov način razmišljanja. Je to je svrha Božjeg dozvoljenog djela uništenja da će oni prepoznati grijeh njihovog prijestupa protiv Božanskog reda i pokušati sebe unaprijediti… Jer sve što će se dogoditi je samo sredstvo za ponovno zadobijanje duhovnih bića koja streme od Njega, to je jedna opomena i naznaka Božje svemoći i, premda nije prepoznato, potvrda Božanske Ljubavi, koja želi pomoći onim ljudima kojisu zastranili u najdubljim dubinama poroka i opakosti.

AMEN

Spread the Truth