Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6694 (Božje upozorenje na muke novog prognanstva…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6694, 20 Studeni 1956

BOŽJE UPOZORENJE NA MUKE NOVOG PROGONSTVA…

A vječnosti mogu proći prije nego vaše duše pronađu put kući, k Meni; no izvjesno je da će se one jednom vratiti k Meni. Ali ove riječi ne bi trebale učiniti da vi ljudi postanete mlaki u vašem duhovnom nastojanju, vi ne trebate… u pouzdanosti da ćete jednom ipak postići cilj i da se nećete zauvijek izgubiti… ravnodušno prolaziti kroz ovaj zemaljski život i zanemariti vaš rad na duši, jer vi ne znate koliko je za vas bolno vrijeme koje je dodijeljeno nakon ovog života na ovoj Zemlji dušama koje propadnu. Jer, vrijeme je Kraja, a to znači vašu smrt… ako vi ne budete prijevremeno opozvani… nešto drugačije nego do sada. Jer, nakon Kraja ove Zemlje, vama je zatvoreno duhovno kraljevstvo, koje inače prima duše koje se rastaju od Zemlje, a koje bi mogle i u duhovnom kraljevstvu još nastaviti svoj proces sazrijevanja, ako bi one bile voljne za to… No sada, nakon Kraja ove Zemlje, započinje potpuno drugačije poglavlje (dionica) razvoja, posvuda je opet uspostavljen red, koji je Moj vječni Zakon, a to znači i novo utjelovljenje za sve duhovno… počevši od progonstva u tvrđu materiju, i uključenje (onoga) do tada u tome vezanoga u razvojni proces koji sve dalje napreduje… Sve nezrelo duhovno se na neki način iznova utjelovljuje u najrazličitije nove tvorevine te Zemlje, a i za duhovno kraljevstvo je vrijeme počinka i mira, jer sile tame sada više ne mogu pružiti nikakvu borbu, budući su i one prognane u formu… Moj protivnik je stavljen u okove, jer je njegova sljedba vezana.

I tako znajte da idete ususret užasnoj sudbini nakon Kraja ove Zemlje, čak i ako vi imate uvjerenje da ćete jednom biti slobodni od svih muka i smjeti biti blaženi. Ali, vi ne smijete zanemariti vrijeme do tada, i zato trebate činiti sve kako bi još prije toga pronašli (put) k Meni. Jer, vječnosti su koje vi onda još provodite u udaljenosti od Mene… Ipak, vašom vlastitom krivnjom, jer Ja vama ljudima neprestano dovodim znanje o tome, no tek nekolicina ga prihvaća. A dani prolaze i ostaju neiskorišteni. I možete vjerovati da ćete vi Meni biti vječno zahvalni na najtežoj patnji, ako vas je to dovelo do drugačijeg razmišljanja, ako ste vi kroz patnju još prije Kraja pronašli (put) k Meni. Ali, patnja je još jedino sredstvo, patnja za vas može biti blagoslov, ako vas dovede do svjesnosti da se vi morate promijeniti prije nego bude prekasno. Moja Ljubav ne želi da ljudi pate, nego vas Moja Ljubav kroz malu patnju želi poštedjeti neizmjerno dugog vremena patnje, jer Ja poznajem mjeru muka, i što Ja dopuštam da vas još snađe (da još dođe na vas) na Zemlji, kako bi ostvarili svoju promjenu, treba zvati neznatnim naspram tih muka. No, otvrdla ljudska srca ne mogu se drugačije dotaknuti, nego kroz ogromnu nevolju… I zato takva mora doći, želim li Ja osvojiti još nekolicinu, čak i ako vi ljudi nećete moći shvatiti da Ja šutim na sve što ljudi čine jedni drugima, ili kada Ja Sam ljude grubo dotičem kroz događaje prirodne vrste… Ja dopuštam mnogo, jer će ova nevolja na Zemlji uskoro pronaći Kraj… Ali nevolja duša  koje Me ne pronalaze, traje beskrajno dugo vremena. Vi ćete jednom sigurno stići k Meni, no želite li vi sami sebi produžiti vrijeme udaljenosti od Mene, vrijeme žalosti, koja je posljedica udaljenosti od Boga? Iako je vama moguće već na ovoj Zemlji njega privesti kraju? Hitno vas zaklinjem, vjerujte ovim riječima, i uđite unutar sebe… Pustite vaše misli da samo jednom odlutaju u beskraj, da vam bude (dano) prosvjetljenje, koje ste smatrali nemogućim za povjerovati… I uistinu, Ja ću saslušati vašu molitvu, Ja Sam ću vas dohvatiti i pomoći vam da još na Zemlji idete pravim putem, putem koji vodi do Mene, i do vječnog blaženstva.

AMEN

Spread the Truth