Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6638 (Koncept ‘pakla’… Obnovljeno prognanstvo… Božja beskonačna ljubav…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6638, 7 Rujan 1956

KONCEPT ‘PAKLA’… OBNOVLJENO PROGNANSTVO… BOŽJA BESKONAČNA LJUBAV…

Čak i naj-izopačenija/iskvarenija živa kreacija je dijete Moje ljubavi. Stoga ona također ima Moju neumanjenu brigu da se jednog dana vrati k Meni, čak iako će morati putovati daleko duži put sa ciljem da bi sebe uskladila sa Mnom i Mojom temeljnom prirodom. Ali Ja joj neću dopustiti da zakaže/podbaci, i što god može biti učinjeno s Moje strane će biti učinjeno sa ciljem da bi pomogao stvorenju da prepozna i promijeni sebe. Međutim, udaljenost je često toliko ogromna da nasuprotna sila ima veći utjecaj i Moje prosvjetljenje ljubavi ostaje neučinkovito. Iz tog razloga mogu proći vječnosti dok mi se ona malo ne približi ali Ja ju nikad neću napustiti/odbaciti…

No kada pričamo o paklu to se odnosi na akumilaciju takvih izopačenih/iskvarenih živih kreacija u onostranom, koje su već prošle kroz zemaljski život sa negativnim rezultatima i koje nastavljaju propadati još dublje u onostranom pošto su nanovo sebe podredile Mojem neprijatelju… Prema tome, prije nego se zgodi obnovljeno prognanstvo kreacija na Zemlji, što uvijek predstavlja početak nove ere Spasenja, te pristalice Sotone se kreću unutar sfera gdje mogu uživati u svojim najopakijim strastima, gdje jedni drugima nanose svakojake opakosti i gdje prevladava neprestana borba i svađanje i gdje oni uvijek pokušavaju privući slabija bića u svoje područje/domenu… stoga, gdje oni na instrukciju Mojeg neprijatelja djeluju tako, uvijek će tonuti sve dublje. Ti prostori nemaju granica; pakao je, tako reći, gdje god se takva duboko propala bića sakupljaju, gdje bijesne jedni protiv drugih… na osnovu čega čovjek također može govoriti o paklu na zemlji i o paklenim stanjima kada su ljudi opakih/zlih umova neprijateljski raspoloženi jedni prema drugima (= iskaljuju mržnju) i provode raznorazna pustošenja. Sva ta bića su usprkos tome Moje žive kreacije nad kojima se Ja sažaljevam i koje bi htio osloboditi od njihovog grijeha i njihovog ropstva Mojem neprijatelju/protivniku (= Sotoni), jer oni su i dalje u potpunosti pod utjecajem onog koji se ustao protiv Mene i koji je također nahuškao sva od svojih stvorenih bića da ustanu/revoltiraju protiv Mene tako da su se oni, također, odmetnuli i postali bijedni.

Ali oni su također bili Moja djeca pošto su proizašli iz Moje snage koja je prožimala Moga neprijatelja/protivnika bez ograničenja i koja mu je na prvom mjestu omogućila da stvara ta bića. Prema tome Moja ljubav također pripada tim bićima bez obzira koliko duboko ona potonula… što će vama ljudima sada također objasniti zašto će se novo stvaranje zemlje morati dogoditi… Jer Ja sam isto tako zabrinut za ta nesretna bića u najdubljem bezdanu kao što sam zabrinut u svezi ljudi na Zemlji… Ja također želim ponovno pripremiti put za one koji su već malaksali pod kontrolom Mojeg neprijatelja jedno beskonačno dugo vrijeme; Ja ih želim istrgnuti/oteti od njega i ponovno ih ograničiti u čvrstu materiju tako da će njihov put opet biti uzlazni, tako da će ogroman otpor kojeg Mi i dalje pružaju polagano opadati… Moja ljubav prema onima koji su se spustili (u pakao) ostaje nepromijenjena i također neće nikad opasti (= umanjiti se), ali nema drugog načina da bi se demonstrirala Moja ljubav nego kroz obnovljeno prognanstvo u zemljine kreacije, nema drugog puta da bi se ostvario uspjeh ili njihov povratak, prema tome slijedi da je transformacija Zemlje nužna, kao što sam vam uvijek i zauvijek proglašavao/objavljivao.

Jedino ljubav odlučuje svaku Moju aktivnost i vladavinu diljem svemira, čak ako vi ljudi niste u stanju u tome otkriti ljubav… Prije ili poslije ćete shvatiti Moj plan Spasenja i zahvaljivati i pjevati hvalospjeve Onome Koji vas je također izveo iz mraka i smrti, Koji želi dati sreću svim bićima koja su proizašla iz Njega… i Koji, sa postojanom/nepromjenjivom ljubavlju, također razmišlja o onima koji Njegovu ljubav trebaju najhitnije pošto ih Njegov neprijatelj/protivnik (= Sotona) drži zarobljenima.

AMEN

Spread the Truth