Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6632 (Božja briga za onostrane duše… Zauzimanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6632, 31 Kolovoz 1956

BOŽJA BRIGA ZA ONOSTRANE DUŠE… ZAUZIMANJE…

Moja milostiva Ljubav usmjerena je svim Mojim stvorenjima pa tako i svim dušama u onostranom kraljevstvu koje pate od nedostatka svjetla. A kako sam Ja Sam svjetlo od vječnosti, Moja stvorenja ne želim ostaviti u mraku, i koristi se svaka mogućnost kako bi im se svjetlo i dostavilo. No sve se mora odvijati u skladu sa zakonskim uređenjem, i stoga je prije svega potrebna volja, dakle želja za svjetlom, kako bi im se i moglo dostaviti svijetlo. Kao i na Zemlji (tako) i u onostranome duše često vrlo dugo ostaju u obrambenom položaju u odnosu na Istinu, samo zato što im je Moj protivnik usadio ideju da one već jesu u Istini. 

I isto kao i na Zemlji, i u onostranom se često debatira o problemima i zastupaju se mnoga različita mišljenja ….. doduše ne više u nepomućenoj jasnoći, pošto se misli tih duša često zapliću, no one najčešće ne odstupaju baš lako od svojih nazora. I želim li pomoći tim dušama da se domognu svjetla, Istine, moram ih prije toga prenijeti u stanja mraka, kako bi se tu osjećale nelagodno i kako bi počele razmišljati zašto više nisu bistre i sposobne za razmišljanje. U njima moram probuditi potrebu za svjetlom, i tek tada može im se dati svjetlo, iako na početku samo u maloj mjeri.

Vjerujte Mi da se neprestano brinem za duše u onostranom kojima svjetlo ne može biti dostavljeno jedino radi toga što se tome opiru, koje bi međutim do njega lako mogle doći, samo kad bi napustile otpor prema Čistoj Istini. A to je posebno slučaj kod onih duša koje su se na Zemlji bavile onim pitanjima koja ne mogu biti riješena bez djelovanja Duha …. čiji zemaljski život je bio ispunjen mudrovanjem i razumskim radom, istraživanjem svoga bića i bića svog bližnjega, koje su vjerovale da su osposobljene naučavati i koje su bližnjima pružale duhovno blago koje ovima uistinu nije bilo od koristi …. koje su Mojem protivniku (Sotoni) bile dobrodošle alatke, kako bi neprestano stvaralo sve više zabune među ljudima i time ih se lišavalo dječje vjere …. no koji i pored toga nisu djelovali s lošom namjerom, no u svojoj zasljepljenosti sami su se otuđili od Onoga Koji je Jedini izvor Istine.

Dok se ne riješe svojih krivih shvaćanja, može proteći vrlo mnogo vremena, no i oni su proizvodi Moje Ljubavi, i njima je bez promjene namijenjena Moja briga, i njima neprestano pružam mogućnosti za promjenu njihovog razmišljanja, no i njima u onostranom još ostavljam slobodu volje. A potreba za svjetlom će doći, samo kad su jednom  dotaknute iskricom svjetla …. A da će im iskrica svjetla zabljesnuti, to jamči Moja Milost i Ljubav ….

Vi ljudi ne znate za ogromnu silu djelovanja Moje Riječi, pa  stoga ne znate ni o moći izbavljenja toga što se u Ljubavi pruža onostranim stvorenjima …. No duše koje su jednom ušle (našle pristup) u svjetlosnu sferu Moje milosti, spašene su za svu vječnost, jer Riječ (od) Mene Samoga više ih ne ispušta, pošto one osjete Njezinu snagu i  blagotvornost svjetlosne iskre koja im bistri razmišljanje i daje im poticaj da traže Istinu ….

Tko jednom čuje Moj glas proslijeđen putem vas, on za njim vječno čezne, i njegova čežnja će biti  ispunjena …. Stoga ne može biti neprobojne tame za onu dušu koja je spremna saslušati vas kad im želite donijeti Moju Riječ; no da uđe u svjetlosnu sferu, to možete postići putem Ljubavnih misli i molitve za te duše …. Sve te pozive duša će slijediti, jer (pred) Ljubavi se ne zatvara. A iz toga vidite da svaki pojedini čovjek može vršiti izbaviteljski rad kad se u Ljubavi prihvati onih koji na Zemlji nisu dospjeli do svjetla, kad ih uputi na to da i s onu stranu još mogu naći ono što im nedostaje …. i kad te duše preporuči Meni Samome da im se smilujem …. i radi vaše Ljubavi Ja ih i privodim svjetlu.

AMEN

Spread the Truth