Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6612 (Pustite djelovati Duhu u vama…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6612, 4 Kolovoza 1956

PUSTITE DJELOVATI DUHU U VAMA…

Ne trebate spriječavati Duha u vama kada se želi izraziti. Morate uvijek biti spremni slušati Ga, morate često odlaziti u tišinu i slušati ono što vam On želi reći. Morate se svjesno otvoriti, jer On vas nikada neće prisiljavati ili previše jako prožimati, nego će uvijek čekati vašu raspoloživost, ali onda će vam ponuditi nešto prekrasno. Duh u vama je glas Moje Ljubavi koja je uvijek spremna odjeknuti za vas, koja bi željela uvijek govoriti sa vama, ali koja vam može govoriti samo kada ste spremni slušati Me. I ako doista porazmislite koliko je to velika milost, da ste dostojni slušati Moju Riječ, onda morate uvijek i samo zahvaljivati u dubokoj poniznosti za ovaj dar milosti i ne izostaviti ni jednu priliku da ju dočekate (primite). I što češće dakle otvorite vaše srce, sve jasnije ćete percipirati Moj Glas i Ja vam mogu dostavljati neiscrpna znanja, koja će vas učiniti vrloduboko sretnima. I onda ćete se vrlo brzo moći uzdići nad svime što je zemaljsko, naučit ćete promatrati sve kao posljednju probu i ispit koji će brzo proći, kojeg će slijediti vječni duhovni život bez tame. Uskoro vas više ništa neće opterećivati, jer će se vaša duša sve više oslobađati od materijalnog svijeta i željeti ništa više nego vratiti se u Kuću svojega Oca. Samo Moj Duh vam ovo može prenijeti i samo duhovno uho primiti, ali vi sami možete sebe oblikovati putem volje sve dok ne postanete sposobni čuti Moj Glas, i Moji Darovi vam nikada neće biti ponuđeni oskudno. Vi sami određujete mjeru. Dakle zakon je da slobodna volja ne može biti poništena (tj. na silu svladana), da se vi sami morate Meni obratiti, da bi vas Moja zraka Ljubavi mogla pogoditi (kao udarac Ljubavne strijele). Ali sa Moje strane neće nikada biti nikakvih ograničavanja, niti ću se Ja povući od vas, nego ste vi sami razlog tome, kada vam se čini kako Ja nisam prisutan, jer među nama se odmah postavlja jedan zid, kada vaša volja za sebe traži neki drugi cilj. I vi sami morate iznova otkloniti taj zid i pronaći ćete Me, jer Ja nikada nisam bio daleko od vas. Ali da se vi nalazite u značajnoj prednosti kada vam stalno biva dokazana moja blizina sa prihvaćanjem Moje Riječi, ne treba vam više biti rečeno, jer stanje vaše duše će to dokazati vama samima, primjetit ćete jedan unutarnji mir u Mojoj blizini i biti ćete prepuni snage jer je primate direktno od Mene. Dopustite često Duhu u vama da govori, stvarajte uvijek samo prilike sve dok se On ne očituje. Dakle, što češće se prepustite unutarnjoj kontemplaciji, izolirajte se od svjetovne buke i slušajte sladak zvuk u vama. Želite da vam govorim i slušajte Me. I hodat ćete doista bogato blagoslovljeni tijekom vašeg zemaljskog života i drugima ćete također donijeti mnogo blagoslova. Jer svi vi imate potrebu za snagom i svjetlošću koje daruje Moj Duh svima koji se za Njega otvore.

AMEN

Spread the Truth