Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6591 (Znanje o procesu pred-razvoja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6591, 9 Srpanj 1956

ZNANJE O PROCESU PRED-RAZVOJA…

Znanje u svezi vašeg dušinog procesa prije njezina utjelovljenja kao ljudsko biće je prikladno tijekom posljednjih dana prije kraja za sve ljude koji idu kroz život nezainteresirano i nisu svjesni njihove odgovornosti spram njihove duše. Iako takvi ljudi neće htjeti prihvatiti ovo znanje ono im unatoč tome može otkriti jedno novo gledište po pitanju njihova postojanja… Ono može puno toga objasniti što im je do sada bilo nepoznato, ono ih može ohrabriti razmišljati i također ih uznemiriti kada uzmu u obzir njihov budući život, kojeg više neće moći dvojbiti ako znanje korespondira sa Istinom. Umna osoba ga neće biti u stanju odbaciti bez okolišanja ali jedino nekolicina će biti voljni prihvatiti ga; ipak ono bi i dalje moglo dovesti mnoge ljude k razumu prije kraja i potaknuti ih promijeniti njihov stav spram Boga…

Pružati/saopćavati ovo znanje tako što će ljudima dopustiti steći uvid u Njegov vječni plan je također jedno od sredstava još korištenih od strane Boga u Njegovoj ljubavi budući će kraj ovog perioda Spasenja također zatvoriti kapije u kraljevstvo onostranog i postojat će samo dvije opcije za kontinuirano postojanje… naime, kao ljudsko biće na novoj Zemlji ili kao razložena duhovna supstanca prognana iznova u tvorevine. Ovo znanje prije nije bilo suštinski važno budući su nezrele duše bile još sposobne steći zrelost u kraljevstvu onostranog i tako su imale dovoljno vremena za njihov razvoj, ali ljudima u posljednjim danima nedostaje ova mogućnost i stoga im Bog još želi pomoći drugim sredstvima postići stupanj zrelosti koji će spriječiti njihovo prognanstvo u tvrdu materiju.

Duhovnim stremiteljima je doista uvijek bio podaren uvid u Božji plan Spasenja, ipak uglavnom poradi njihovog vlastitog razvoja ili kako bi podučili ljude sa posebnom žeđu za znanjem, čiji je apel za razjašnjenjem bio uslišen od strane Boga… U posljednjim danima će, međutim, ovo znanje biti distribuirano među ljudima kao opomena i upozorenje, jer premda je prošlo pamćenje ljudi bilo oduzeto od njih, njihovo vjerovanje u dušin prethodno beskonačno dug put će unatoč tome probuditi izvjestan osjećaj odgovornosti, i čak jedan nevjernik može dobro promisliti (doslovno: ‘dobiti druge misli’) u svezi njegovog načina života i ove (te ‘druge misli’) mogu izbiti na površinu opet i iznova kao tiha prekoravanja tako da će ih on ipak razmotriti. I povremeno takva objašnjenja mogu također ispuniti praznine u ljudskom znanju i onda će vjerojatnije biti prihvaćena budući značenje i svrha stvaranja postaju očigledni… ipak jedino uvijek za umne ljude koji traže logične razloge kako bi bili sposobni vjerovati.

Takvim je ljudima od strane Boga bačeno uže za spašavanje koje ih može izvući na sigurno tlo… I On će im također dopustiti pronaći znanje, On će dostaviti znanje o planu Spasenja i beskonačno dugom procesu dušina razvoja gdje će to biti potrebno, premda neće svi ljudi morati znati za njega… Ipak Bog zna misli i razmatranja svake pojedinačne osobe i želi odgovoriti njihova pitanja i raspršiti njihove sumnje… Ali ništa što On poduzima neće biti bez značenja i svrhe, i štogod On dostavlja na Zemlju u obliku znanja On je, u Njegovoj mudrosti, također prepoznao kao prikladno.

AMEN

Spread the Truth