Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3310 (Ljubav… Naopaka… Božanska… Između dvoje ljudi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3310, 28 Listopada 1944

LJUBAV…. NAOPAKA…. BOŽANSKA…. IZMEĐU DVOJE LJUDI….

Niti jedna molitva koja je upućena iz dubine srca ne prođe pored uha nebeskog Oca neuslišena. I svaka pomisao na Boga daje snagu i milost …. Jer Njegova Ljubav je neprestano uz one koji se bore za unutarnji mir, koji Mu žele pripadati i koji se moraju boriti protiv napastī od strane svijeta. A njima će priteći snaga kad im je potrebna …. Bog je čovjeku stavio Ljubav u srce, On ga je osposobio za taj osjećaj, koji više nije zemaljski nego Božanski, samo ako ima ispravan smjer. Ljubav je želja za sjedinjenjem, a ona može biti usmjerena i na još nezrelo duhovno, materiju ili razne svjetske užitke, koji vuku na dolje, koji ne oplemenjuju, nego dušu spuštaju, i tad je to naopaka ljubav, protiv koje se treba boriti duše radi.

Ta ljubav nije Božanska, jer Božanska Ljubav stremi svijetlim visinama, ona teži spoju sa duhovno zrelim (elementima), ona se trudi samo usrećiti, i nikad ne teži zemaljskom posjedovanju. Isto tako ispravna Ljubav može važiti svim stvarima, no jedino u smislu spasenja pošto ona želi pomoći gdje god je pomoć potrebna. Ispravna Ljubav može se probuditi i između dvoje ljudi, samo ako uvijek ima prevlast dajući princip, koji želi usrećiti, pa čak iako čovjek pritom osjeća vlastitu sreću, jer ispravna Ljubav mora činiti sretnim, pošto je Božanska. I ispravnu Ljubav mora karakterizirati čežnja za sjedinjenjem, samo što se to može dogoditi tjelesno ili duhovno. Veza, samo tjelesna, može predstavljati opasnost za ispravnu Ljubav, ako čovjek nije dovoljno jak i ako se dajuća Ljubav mijenja u zahtjevnu.

Duhovna Ljubav s druge strane jeste i ostaje Božanska i nikad čovjeka ne može sniziti, jer ta Ljubav je stapanje duša, ujedinjenje radi umnažanja duhovne snage …. Tu ljubav Bog želi, jer ona unaprjeđuje dušu, jer su žudnje oboje usmjerene ka gore i oni tada taj put idu zajedno. No uvijek tjelesna ljubav mora biti žrtvovana duhovnoj, što će reći: želja tijela mora biti svladana, čovjek mora samo željeti davati, a nikad željeti posjedovati; mora biti spreman žrtvovati, samo ako time može drugome biti od pomoći, mora sa sobom voditi borbu kako bi Ljubav ostala ispravna, Božanska, kako bi Ljubav ostala čisto duhovna, koja uzdiže u visinu.

Nesebična Ljubav prema bližnjemu dokazuje uvijek ispravnu Ljubav, i sve dok se međusobna Ljubav dvoje ljudi sastoji u nesebičnom služenju, Božanska je i od Boga blagoslovljena …. Jer On je ljude stvorio jedno za drugo, On ih je priveo jedno drugom, kako bi skupa koračali ka gore (u vis), i On će blagosloviti svaku (s)vezu, koja ima čistu, spasiteljsku, Božansku Ljubav za temelj …. No tu Ljubav oni moraju štititi kao najsvetije dobro (blago), kako bi ostala čista i Božanska do kraja života.

AMEN

Spread the Truth