Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3291 (Božji glas… Djelovanje sotone… Vjerska borba…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3291, 12 i 13 Listopada 1944

BOŽJI GLAS …. DJELOVANJE SOTONE …. VJERSKA BORBA ….

Još samo malo, pa će vaše razmišljanje biti silovito upravljeno prema gore, vama koji ste zapleteni samo u zemaljsku materiju i koji se od nje ne želite odriješiti. No morati ćete to učiniti, jer Sâm Bog sve će vam uzeti, kako bi vaše usmjerenje okrenuo Samom Sebi. Vi ljudi ne izvlačite koristi iz teškog vremena koje se nadvilo nad vama; ne pitate se što je povod nevolje i jada, pa se ni ne mijenjate, jer ne spoznajete sami sebe. Tako da nevolja ovog vremena još nije imala utjecaj na vaš duševni život, i stoga Bog pribjegava oštrijim sredstvima kako bi okrenuo vaše usmjerenje …. uzima vam sve za što je vezano vaše srce, kako ljude tako i posjede …. i to u najskorije vrijeme ….

I tako se On pokazuje na jedan način koji je naizgled lišen Božanske Ljubavi. No vi ljudi to sami želite tako, jer Ljubav Božju niste spoznali kad vam se ona pokazala …. Njegovu Riječ, Koja je Ljubavno zračenje Boga, niste prihvatili i u vašoj sljepoći niste prepoznali da vam je Bog Osobno izišao u susret u Njegovoj Riječi …. te On dolazi u gorkoj patnji, doduše opet ne-prepoznat od onih koji su vezani materijom, jer ti ne traže Boga, tako da Ga ne mogu niti pronaći. On se opet otkriva, ali na najbolniji način …. dolazi u izražavanju prirodnih sila i pušta Svoj glas, silno i strahovito, i svi Ga trebaju čuti. A tamo gdje će se taj glas začuti, nakon toga će biti velika bijeda, jer On će na osjetilni način pogoditi one ljude koji Mu se ne žele pokloniti pod zakon Ljubavi te stoga trebaju osjetiti Njegovu strogost.

Zakon Ljubavi se prezire, do neljudskosti …. Bog je uvijek i neprestano naučavao Ljubav, njegov protivnik propovijeda mržnju; Bog je ljudima dao Istinu, Njegov protivnik prožima Ju s laži i neistinom, te tako protivnik zadobiva prednost jer su mu ljudi poslušni, dok s druge strane odbijaju Boga. Ljubav ne poštuju (ignoriraju Ju), više ne streme Istini, i njihovo cijelo djelovanje i razmišljanje je pod utjecajem protivnika Boga, tako da čovjek više nije prijemčiv za Istinu iz Boga. I pored toga On im se objavljuje tako da Ga mogu spoznati. Jer Njegovo djelovanje biti će tako očigledno da će u tome morati biti prepoznatljiva viša sila ….

A onda se pojavljuju pitanja i dvojbe glede postojanja Boga Koji uništava ono što je od Njega Samoga stvoreno …. i tu nesigurnost koriste ljudi koji su okrenuti od Boga kako bi sprovodili borbu protiv vjere, za to im djelo razaranja putem prirodnih sila pruža dobrodošlu priliku …. a ljudi pogođenih krajeva prvi su koji u ta objašnjenja vjeruju …. oni odbacuju svoju staru vjeru i pojačanom silom opet teže materiji, tj. trude se što je moguće brže uspostaviti ranije odnose …. a to vrijeme obilježeno je najtežim duhovnim borbama …. jer tad ljudi divljaju i iživljavaju se ….

Tko je u posjedu Milosti, tko pogled upravlja ka gore i prihvaća Milost koja mu pritječe, taj će se svakako držati podalje od te aktivnosti i sa užasom će pratiti tok zemaljskih događaja. Jer on spoznaje Boga, i u ljudskim postupcima prepoznaje Bogu-nasuprotno. A on se trudi djelovati prosvjetiteljski, gdje god mu se za to pruži prilika. No on će imati slabo uspjeha, jer ga glas svijeta nadglašava i njega se rađe sluša. No kad Bog učini da zazvuči Njegov glas, oni još mogu obratiti pažnju i uzeti u obzir ta upozorenja bližnjih ljudi i to im može spasiti duše. Jer vrijeme patnje nakon toga, nevolja i oskudica, borba za egzistenciju koja se čini teška, čovjeku može pogodovati za to da izgubi ljubav prema materiji i nauči spoznati duhovno stremljenje kao svrhu života.

No većina će više nego ikada nastojati da se domogne ovosvjetskih dobara i neće prezati ni od čega da bi ih se domogli. I tek tada će neljubavnost svijeta neprikriveno doći do izražaja. A to će značiti užasan život za one ljude koji su još sposobni ljubiti, jer oni će biti izloženi neprestanoj ugroženosti i neprijateljstvu i neće se moći braniti, pošto su slabi i nemoćni naspram onih koji žive po volji svijeta …. To vrijeme će biti teško, no isto tako i moguće za izdržati, sila Božja tu može doći do djelovanja, gdje god volja ljudi stremi Bogu i čovjek snagu traži od Boga …. jer Bog ne napušta one koji su Njegovi, i što je veća nevolja (izvanredno nezgodna situacija), to je bliže i osjetnije Njegova pomoć.

A tad će i bližnji ljudi upoznati snagu vjere i, ako nisu skroz okorjeli (u nepokajanju), zamisliti će se. Ljubav Božja trudi se oko svake pojedine duše i zaista joj omogućava da dođe do spoznaje. No kako se čovjek mora odlučiti u slobodnoj volji, ako ne sluša blage obavijesti i upozorenja, na njega se može djelovati jedino u obliku patnje. A pošto ljudi ne poštuju Njegovu Riječ koja ih lako dovodi do spoznaje, On tad mora naglasiti Svoju silu i uz pomoć patnje gledati ljude potaknuti na zaokret.

To je posljednje sredstvo pred kraj a stoga je i posebno bolno za bezbrojne ljude, no to je predviđeno od vječnosti, jer se cijelo čovječanstvo nalazi u Bogu-nasuprotnoj volji, koja se ne da slomiti blagošću i dobrotom Božjom. Pa ako taj događaj ne proizvede obrat volje, na ovoj Zemlji nema više spasa za te duše, i one moraju snositi posljedice svoje nepokornosti. Ta duša opet mora ići putem kroz stvaranje na Novoj Zemlji i na sebe uzeti sudbinu punu neizrecive patnje, sve dok nakon beskrajno dugog vremena opet nije dobila dopust za slobodnu odluku volje ….

AMEN

Spread the Truth