Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3284 (Rad za Kraljevstvo Božje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3284, 8 Listopad 1944

RAD ZA KRALJEVSTVO BOŽJE…

Ljudi koji su prožeti duhom istine su odabrani širiti tu/ovu istinu, i to je odgovoran zadatak na Zemlji, jer primanje istine je također obveza preda(va)ti ju dalje. Neprestana aktivnost je očekivana od njih, aktivnost za kraljevstvo Boga Koji dostavlja istinu na Zemlju kroz te ljude. Ipak srca tih odabranih to raditi su sposobna ljubiti, inače duh Božji ne bi bio sposoban u njima proizvesti učinak. I ta sposobnost da ljube čini da rad širenja Božanske istine postane radostan zadatak kojeg oni veselo i spremno vrše. Čim je čovjek ispunjen sa Božanskom istinom (ili ‘pod snažnim utjecajem Božanske istine’) on također gubi osjećaj za zadovoljstva i dobra svijeta; njemu pruža radost jedino duhovno znanje i prema tome duhovan rad postaje njegova svrha u životu. A ipak to je odgovoran zadatak ako on ima na pameti kako ima priliku izvesti nebrojene duše na pravi put, na put realizacije, i da on mora najbolje što može iskoristiti ovu priliku na svaki mogući način… Kao Božji predstavnik on je postavljen na polje aktivnosti gdje može raditi izuzetno uspješno; međutim, potrebni su čvrsta volja, velika ljubav, strpljenje i ustrajnost, potrebna je oduševljena aktivnost tijela i duše, obadvoje trebaju podleći nagonjenju duha, koji ih neprestano podbada vršiti ovaj rad. Zato ljudsko biće mora sebe postaviti u potpunosti na raspolaganje Bogu koji obavještava ljudsko biće kroz Njegov duh u čemu se njegov rad sastoji. Sve dok je duša i dalje podijeljena uma ona ne može čuti glas duha dovoljno jasno i mora pokušati prognati ovo stanje time što će sebe bezrezervno izručiti Bogu i apelirati Mu da ga u svakom pogledu ispravno vodi… On ne smije tjeskobno kalkulirati i razmišljati već mora potpuno i sa povjerenjem izručiti sebe vođenju duha i on će se uvijek zaputiti pravom stazom… Onda će svi događaji u životu čovjeku prilaziti tako da on može ostvariti njegov duhovni rad, tako da on može raditi za kraljevstvo Božje.

Ovaj rad na početku nije očigledan, jer vrijeme još nije došlo za djelovanje/aktivnost radnika Gospodnjih… Za sada su Njegovi radnici pripremani u tišini, i njihova je aktivnost, također, ograničena; međutim, oni čak trebaju biti aktivni u tišini dok ne dođe vrijeme kada će započeti velika aktivnost za spasenje duša koje će trpiti veliku nevolju. Ali duh u ljudskom biću će ga voditi gdje je njegov rad potreban. Jer opet i iznova će duše biti pripremljene koje će također biti odgovorne za rad za kraljevstvo Božje, jer mnogi radnici će biti potrebni u vinogradu Gospodnjem. Prethodno tome Božanska istina će im biti saopćenena/dostavljena, tako da će oni postati kompetentni radnici i biti sposobni raditi za kraljevstvo Božje u nadolazećem vremenu. Jer oni će biti potrebni bezbrojnim dušama koje i dalje venu u duhovnoj tami i neće biti sposobne pronaći stazu ka svjetlu… ali gdje Božanska istina postoji tamo je gdje svjetlo blista, i ako je svjetlo ljudima dano na pravilan način, ako im je istina ponuđena sa ljubavlju, mnoga će se srca otvoriti i dopustiti sebi biti prosvjetljenima. Biti sposoban spasiti duše za vječnost je misija koja pobuđuje sreću, to je misija koja je neprestano popraćena Božjim blagoslovom, i svaki radnik u vinogradu Gospodnjem može biti uvjeren u Božansku pomoć samo što će gorljivo stremiti govoriti u ime kraljevstva Božjega na Zemlji, jer onda će on uvijek biti podupiran od strane duhovnih sila i njegov će rad biti blagoslovljen.

AMEN

Spread the Truth