Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6559 (Ispravno proglašavanje Riječi… Božje prisustvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6559, 31 Svibanj 1956

ISPRAVNO PROGLAŠAVANJE RIJEČI… BOŽJE PRISUSTVO…

(2 Korinćanima 3:6)

Rad za Mene i Moje kraljevstvo mora biti vršen marljivo budući je vrijeme kratko i mnogi će još biti pridobijeni prije kraja… I svjetski događaji također doprinose činjenici da bi ljudi mogli postati reflektivni i slušati Moje Evanđelje, pod uvjetom da je od strane onih koji su duhovno probuđeni dana živa propovijed. U stvari, jedino takvi ljudi mogu biti uspješni tijekom posljednjih dana, beživotni propovjednici će radije ostvariti smanjenje vjere nego buđenje njihovih slušatelja… Budući oni čak niti ne propovijedaju u Moje ime, već su sebe pomazali kao ‘sluge Gospodnje’, što oni ne mogu biti sve dok Moj duh ne djeluje u njima, sve dok nisu dopustili da ih Moj duh probudi, što, međutim, zahtjeva život ljubavi. Jedino jasnoća/svjedočanstvo/dokaz života može opet proizvesti život…

I Moja Riječ treba biti dana ljudima kao živa propovijed kako bi ih oživjela, ona im mora biti ponuđena tako da oni osjećaju snagu Riječi i tako se osjećaju motivirani vršiti ju. Oni se trebaju osjećati adresirani od strane Mene Osobno a to je jedino moguće ako im Ja Osobno mogu govoriti kroz usta probuđenog sluge… A to je neshvatljivo i nepoznato onima koji se pretvaraju/zavaravaju kako su Moji predstavnici na Zemlji a ipak proglašavaju kruto beživotno Evanđelje ljudima… koji samo koriste riječi koje sam jednom govorio ljudima, ali koje su sasvim bez života budući su one bez duha koji će ih najprije oživjeti. Jedino nekolicina od njih govori učinkovito kada žive istinski život ljubavi i čineći tako također postižu iluminaciju ljubavi… A da su ti ljudi sebi dozvolili biti potpuno obuhvaćeni od strane Mene oni također mogu postati istinski predstavnici Mojeg učenja na Zemlji… ali oni imaju problem pronaći stazu do Mene, koja mora voditi direktno od srca do Mene, a ne kroz elaborirano/temeljito zasnovanu strukturu koju oni nazivaju ‘crkvom’…

Vi ljudi ne želite čuti istinu, ali jednom kada ste iskreno i povjerljivo krenuli ovom direktnom stazom ka Meni vi to nikada ne trebate požaliti… Ipak Ja jedino mogu dati ovaj savjet onima koji imaju izobilnu ljubav, budući im Ja jedino onda mogu govoriti, budući će onda Moj duh sići i oni onda mogu također biti moji istinski predstavnici… Ima još jako puno posla za napraviti, i Ja ne prestajem poticati/urgirati da se napravi ovaj vinogradarski posao, opet i iznova Ja želim privući radnike koji su Mi voljni vjerno služiti… I Ja ću im također reći koje su kvalitete potrebne onima koji su potrebni za rad u ovom vinogradu… Oni moraju imati živu vjeru koja je bila oživljena sa ljubavlju. Jer Ja Osobno moram biti sposoban raditi/djelovati u njima inače će njihov rad biti uzaludan… Govoriti Moje Riječi je beskorisno ako snaga što oživljava život ne teče iz njih u isto vrijeme, a život može jedino biti dan od strane Boga, Koji je Sam život… Tako svaki glasnik Mojeg Evanđelja mora dopustiti i dozvoliti Meni da Osobno govorim kroz njega…

On se mora ujediniti sa Mnom tako iskreno kroz ljubav tako da ću mu Ja onda biti prisutan i govoriti kroz njega kada otvori svoja usta da propovijeda Moju Riječ… On ne bi trebao pretpostaviti kako je Moje prisustvo normalna stvar ako samo koristi Moje Riječi koje su, bez Mojega duha, ništa doli prazna slova… On treba prije toga zatražiti Moj duh time što će se svjesno ujediniti sa Mnom i onda omogućiti Moje prisustvo kroz nesebična djela ljubavi… I nezamisliva blaženstva će zračiti svima koji ga slušaju, budući će oni onda čuti Mene Osobno i mogu biti dodirnuti snagom Moje Riječi tako da oni sami ožive… I onda oni više neće biti u opasnosti izgubiti se, jer bilo tko da je oživio na ovoj Zemlji on više ne može izgubiti svoj život… bilo tko da je izbjegao smrti je pobjegao onome (Sotoni) koji ga je jednom podredilo smrti… Ali onda će on živjeti zauvijek.

AMEN

Spread the Truth