Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6351 (Moć zauzimanja za nespašene…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6351, 10 Rujan 1955

MOĆ ZAUZIMANJA ZA NESPAŠENE…
  

Vi niste svjesni kolika je moć zauzimanja koje je učinjeno u Ljubavi …. Vi biste tu pridonijeli beskrajno puno, kako bi dušama u onostranom područje svjetla postalo dostupno, kao što i ljudima na Zemlji putem zauzimanja možete pomoći da okrenu volju, jer ono je istoznačno sa dostavom snage, koja uvijek mora imati (samo) dobar učinak. Svi ste sposobni ljudima koji su na nižem stupnju razvoja pružiti pomoć, samo ako ih iskreno uključite u svoju molitvu, ako vaša Ljubav želi da im pomogne i vi se dakle obratite Meni, u molitvi koja je usmjerena njihovom spasenju ….

Među vama ljudima treba samo biti malo više Ljubavi, koja važi za vaše bližnje, i uistinu bi se zabilježio viši stupanju zrelosti među ljudima …. No obično se ljudi koji su više u svjetlu okreću od onih koji svojim ponašanjem dokazuju svoju pripadnost neprijatelju, pošto se gnušaju zla, ali ne razmišljaju o tome da bližnjemu trebaju pomoći da se oslobodi zl(og)a ….

Duboka Ljubav obuhvaća i neblažene, i tu bi Ljubav u sebi trebali zapaliti, trebate znati da je sila Mog protivnika još veoma velika i da je on gospodar i nadglednik tih ljudi …. Trebate znati da njihova snaga nije dovoljna i da su mu radi toga i podlijegli, pošto im je volja krivo usmjerena …. Ali trebate biti svjesni i toga da su svi ljudi Moja stvorenja oko čijeg povratka se neprestano trudim, i da se Ja radujem svakom pojedinom stvorenju koje je pronašlo put natrag k Meni …. Stoga uvelike pomažete Meni Samome kad ih se prihvaćate u molitvi …. kad na te od Mene još udaljene ljude gledate kao na vašu braću koja još uvijek propadaju u najvećoj tami ….

Morate si pokušati zamisliti njihove duše kao stvorenja kojima je smilovanje preko potrebno, bespomoćna stvorenja koja su zahvalna za svaku pomoć, za svaki dar snage, no u svojoj tami ne znaju da si tu snagu sami mogu namaći putem poziva upućenom Božanskom spasitelju Isusu Kristu …. To znanje ne može im na silu biti nametnuto, i oni ga odbijaju ako im ga želite ponuditi …. ali osjetiti će dotok snage koji primaju kao učinak vašeg Ljubavnog zauzimanja ….

Molitvu koju za druge upućujete Meni, Ja vrednujem kao da Mi je od njih samih upućena …. Jer tada mogu djelovati u okvirima Moga vječnog reda …. Tad duši mogu nešto dati, iako ona to nije zatražila, a duši i pored toga volja ostaje slobodna, kako bi ispravno koristila snagu koja joj tad pritječe …. A zauzimanje u Ljubavi pro-uzrokuje i promjenu volje onoga kome je namjenjena, jer radi se o duhovnoj molbi, koja doseže do Mog uha, a takva će uvijek biti ispunjena. Stoga vam pod hitno na srce stavljam sve vaše drage, bilo na Zemlji, bilo u onostranom, kako bi im pružili pomoć u duhovnoj nevolji ….

Sjetite se svih onih za koje znate da još nisu pronašli pravi put k Meni, prihvatite se u molitvi svih onih koji su još u rukama Mog protivnika …. Odvlačite mu ih putem Ljubavnog zauzimanja, jer tad Mi vaša Ljubav daje pravo da im dostavim snagu, na što inače nemam pravo, pošto ne oduzimam njegovo pravo Mom protivniku kojem su se te duše putem svoje volje same priklonile …. No Moj dar snage uvijek će pridonijeti samo tome da se pre-okrene volja, a vaše Ljubavno zauzimanje tim dušama tu snagu daje.

Ljubavno zauzimanje uistinu bi na Zemlji moglo prouzročiti veliku promjenu, no vi ljudi premalo se spominjete onih koji su u duhovnoj nevolji, koji jedino od vas ljudi imaju Ljubavnu pomoć, kako bi im se pomoglo sve dok i sami ne zazovu Pomoćnika i Spasitelja …. što međutim Moj protivnik spriječava, a to može spriječiti jer su mu ljudi podložni. No putem molitve u Ljubavi za te duše, pozivate Mene Samoga u pomoć i radi vaše Ljubavi spreman Sam na pomoć …. Stoga svi koristite moć zauzimanja, i budite sigurni da time, kako tim dušama tako i Meni Samome ukazujete ogromnu Ljubav, koju ću nagraditi …. Jer Ja ne želim proklinjati već izbavljati, i u tom smislu se sa Ljubavlju trebate spominjati nesretnih duša, a ne u mržnji i s prijezirom, jer sve one su samo žrtve onoga koji je Moj protivnik.

AMEN

Spread the Truth