Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6089 (Borba sa mačem jezika…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6089, 25 Listopad 1954

BORBA SA MAČEM JEZIKA…

Što ćete trebati reći će vam biti dano u taj čas… Ovo su Riječi koje Sam izgovorio na Zemlji u predviđanju nevolje koju ćete doživjeti prije kraja kada ćete morati biti odgovorni zemaljskoj vlasti, kada morate opravdati vaše razmišljanje i djelovanja i od vas se zahtjeva da Me se odreknete… Onda ne budite uzbunjeni i ne razmišljajte tjeskobno što ćete reći, nego recite iskreno/otvoreno i hrabro što vam je dano za reći… Jer Moj će Duh intervenirati i postavit će Riječi u vaša usta, primjerene za one koji će vas tražiti govoriti. Ja ću pomoći svima onima koji Meni žele ostati vjerni i dati im snagu da pruže otpor. I sav će strah nestati; vi ćete Me osjetiti i biti puni povjerenja da vas neću napustiti u ovoj krizi… Vi se nećete bojati onih koji vam prijete budući znate kako je Jedan snažniji od ovih i da je taj Jedan na vašoj strani i doista neće dopustiti da vam se dogodi neka nepravda. Međutim, morati ćete se boriti sa mačem vašeg jezika… Vi ćete morati pobi(ja)ti sve primjedbe i također biti sposobni to napraviti budući niste više vi koji ćete govoriti, nego ću Ja Osobno govoriti kroz vas i Moje će Riječi doista imati željen učinak. Jer nužno je da će oni, također, biti prisiljeni razmisliti, kako čak među ovima ima još slabih i neodlučnih ljudi koji će onda doći do raskrižja i neće znati kojim putem krenuti. Staza će im biti ukazana; ako se oni njom zapute mogu se smatrati blaženima, ali ako ju zanemare njima će teško iznova biti pružena milost da im se obrati lider koji ih pokušava voditi ispravno. Tijekom ovog vremena neće biti drugog načina nego se boriti sa mačem jezika, i što više uvjerljivo Moji predstavnici na Zemlji govore, to će više neprijateljske ljude oni pridobiti. I stoga je Moja volja da se vi onda trebate blisko sjediniti sa Mnom tako da Ja Osobno mogu govoriti kroz vas onima koje još želim zadobiti. Ja znam da će doći vrijeme kada će se najgore moguće stvari dogoditi, kada ćete biti postavljeni pod izuzetan pritisak i stoga ćete sebe morati opravdati… ali prisjetite se onda Mojih Riječi da ne trebate tjeskobno pitati što ćete reći, nego sebe izručite sa potpunim povjerenjem u Mene i Moje djelovanje… I vi ćete govoriti sa mudrošću, tako da nitko od vaših protivnika neće biti sposoban na to odgovoriti… Vi, koji Mi želite služiti, se nemate kojeg neprijatelja plašiti, jer vi se borite za Mene i uz Mene, a Ja ću vas uistinu također voditi u pobjedu.

AMEN

Spread the Truth