Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6073 (Živi propovjednici Evanđelja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6073, 8 Listopada 1954

ŽIVI PROPOVJEDNICI EVANĐELJA ….

Živi propovjednik Moje Riječi će i imati uspjeha u svom vidnogradarskom radu, jer on radi (sa) snagom Moga Duha …. on je dakle jedan sluga koji je od Mene opremljen svime što on za svoj rad treba. On može bogato davati, jer bogato prima. I on Evanđelje, Kristovo Ljubav-no učenje, može predavati onakvo kako sam ga Ja Osobno na Zemlji propovijedao, pošto se Ja kroz Mog slugu opet obraćam ljudima, i te riječi su uistinu moćne (pune snage) i doticati će srca slušatelja te neće samo prohujati pored njihovih ušiju.

Ali živi propovjednik Moje Riječi može biti samo onaj koji je neprestano sa Mnom povezan tako da osjeti životodajnu snagu Moje Riječi, koja ga onda pak nagoni da se izrazi spram svoje braće na Zemlji …. Živi propovjednik Moje Riječi može biti samo onaj čovjek koji živi u Ljubavi, inače on nije sa Mnom povezan i Moj glas ne može čuti. Da bi bio živi propovjednik Moje Riječi, on mora biti prožet Ljubavlju prema Meni i prema svom bližnjemu, on za Mene mora željeti biti aktivan na bližnjemu …. Jer ta volja je ulazak (sjedinjenje sa) u Moju volju, podlaganje Mojoj volji i glavni preduvjet za sjedinjenje sa Mnom.

Tada je on odustao od svakog otpora, tad je se već vratio Meni, tad je prošao svoj ispit volje na Zemlji, te tada pripada Mojima, koji Mene Samoga u sebi čuju i koji u sebi onda imaju život. Pa se onda iznutra osjećaju poticani da ono što je mrtvo isto tako bude u život i da mu prenose snagu Moje Riječi, koja im jedino može dati život …. Tada njihove riječi neće doticati samo gluhe uši, pošto im je ona živo ponuđena i pošto svaki voljni slušatelj osjeća život te u tome želi sudjelovati, a često i nevoljni slušatelji osjete snagu Moje Riječi i odustaju od svog otpora.

Mrtva riječ mrtvoga provjednika ne može buditi u život, jer ona ne dotiče srce, nego samo uho, pored kojeg ove riječi prohuje. Duh prvo mora oživjeti Riječ …. I zato Ja Sam moram moći djelovati putem Moga Duha u svakom čovjeku koji uspješno želi propovijedati Moje Evanđelje …. A taj će i biti pravi radnik u Mom vinogradu, i njegov posao uvijek će biti blagoslovljen …. 

AMEN

Spread the Truth