Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6054 (Čovjekova sudbina na drugoj strani korespondira sa njegovim ciljem na Zemlji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6054, 16 Rujan 1954

ČOVJEKOVA SUDBINA NA DRUGOJ STRANI KORESPONDIRA SA NJEGOVIM CILJEM I NASTOJANJIMA NA ZEMLJI…

(Matej 6:19-21)

Kakav je vaš cilj i nastojanje/trud na ovoj Zemlji takva će biti vaša sudbina u duhovnom carstvu, nakom smrti vašeg tijela. Ako na ovoj Zemlji tražite svjetlo i istinu, svjetlo će vas tamo i čekati. Ako vam je draža tama pošto vam je zemaljska materija zaslijepila oči, onda ćete tamo biti u mračnom okruženju, u sferi gdje ste nesretni zbog nedostatka svjetla. Ali događa se u skladu sa vašom voljom (= ono što će vam se dogoditi će biti u skladu sa vašom voljom).

Na Zemlji svjetlo neprestano sjaji, i put do vječnog života vam je jasno objašnjen, tako da se jedino morate okrenuti prema tamo (u smislu ‘hoditi tim putem’) da bi došli do kraljevstva svjetla… stoga kada idete mračnom cestom, možete jedino završiti u mraku.

Vi se(be) toliko malo okupirate sa onime što će vam se dogoditi nakon tjelesne smrti. Vi takve misli odbacujete iz vašeg uma, i neprestano se okrećete prema svijetu i njegovoj materiji koja je prolazna/kratkotrajna i koju ne možete sa vama ponijeti u duhovno kraljevstvo.

Ako su materijalna bogatstva/dobra vaše jedino blago na zemlji, u duhovno kraljevstvo ćete prispjeti/doći siromašni i goli. Zašto ne sabirete dobra na zemlji, koja traju, koja vas prate u onostrano? Zašto žudite samo za prolaznim/kratkotrajnim dobrima ovog svijeta? Posljedice vašeg zemaljskog života (= puta) vam se opet i opet po-stavljaju ispred očiju, ukazuje vam se vaša sudbina (ili ‘upoznaje vas se sa time kakva će biti vaša sudbina’) nakon vašeg odlaska sa ovog svijeta. Vi obraćate malo pažnje na ta upozorenja i podsjetnike/opomene. Živite bezbrižno vaš dan, iako već sutra možete biti pozvani na putovanje posljednjom cestom. Onda ćete primiti ono za čim ste težili na zemlji, svjetlo ili tamu. Ništa vam ne može biti dano osim onog što ste postignuli (ili ‘za što ste se izborili’) za svog života na (= hodanja po) Zemlji. Zato dok god živite na Zemlji razmišljajte o vremenu (= onome što vas čeka) nakon smrti, razmišljajte o vašoj duši, koja je neprolazna (= koja ne umire). Jer vi na ovoj Zemlji pripremate sudbinu za vašu dušu. Dok ste na Zemlji težite za tim Svjetlom i stvorite vašu sreću u duhovnom kraljevstvu.

AMEN

Spread the Truth