Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6030 (Ravnodušnost ljudi zahtijeva strožije udarce…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6030, 21 Kolovoza 1954

RAVNODUŠNOST LJUDI ZAHTIJEVA STROŽIJE UDARCE…

Kako li je beznadežno stanje bezbrojnih ljudi na Zemlji, jer ne čine ništa po pitanju sazrijevanja njihovih duša. Njihove misli uvijek su usmjerene samo na zemaljske stvari, i nikada se ne dižu u vis. Nikada ne stupaju na duhovno područje, nikada se ne pitaju zašto borave na Zemlji. I izbjegavaju svaki razgovor o tome, jer ne žele znati ništa osim toga što im se čini korisno za njihov tjelesni život. I tako je usmjerena većina ljudi na Zemlji, usprkos marljivom radu sluga Božjih da ih protresu iz njihovog krivog razmišljanja.

Riječ Božja dostavljana je svugdje, svugdje se čuju pozivi opomene i upozorenja, no ljudi zatvaraju svoje uši, jer zvuk iz svijeta snažnije ih dodiruje, i oni ga slijede voljno …. Najsnažniji svjetovni događaji jedva da ih dotiču, naglo umiranje ljudi njima nije povod za razmišljanje o prolaznosti zemaljskih stvari …. čuju i ne mare …. katastrofe najvećih razmjera ne uznemiruju ih, dok god sami nisu time pogođeni, i nevolje bližnjih jedva da dotiču njihovo srce, u onom smislu da bi volja za pomoći bila pokrenuta ….

A to je užasno i neutješno stanje, pošto se ono duhovno izražava …. pošto se duše ljudi nalaze u najvećoj tami i teško da mogu dospjeti do svjetla, sve dok se ljudi osjećaju zadovoljeni zemaljskim dobrima i užicima …. Sotona uistinu ima vlast na ovoj Zemlji, jer ljudi sami su mu je dali. Svaka misao usmjerena je na postizanje svjetskih ciljeva, i od jutra do mraka ljudi rade za svoje tijelo, a ono je prolazno. Pa čak i ako smrt odnese mnoge žrtve u njihovoj okolini …. rijetki su time dotaknuti, jer su oni pogođeni. 

Tako da ljude više ničim nije moguće zastrašiti i pokrenuti na promjenu volje, jer sve se odbija od njih i ne ostavlja utisak na njih. Tako da događaji koji pogađaju čovječanstvo moraju donositi sve više patnje …. sve jasnije moraju biti dane naznake o prolaznosti života i posjeda …. sve snažnije prirodni elementi moraju istupiti iz reda kako bi se ljudska srca zaplašila i pitala za svrhu i razlog toga što svijet dovodi do tog uzbuđenja. A Bog će i takve stvari dozvoliti, On će ljudima poslati znake …. no da li oni na njih obraćaju pažnju, do njih je samih. On želi spasiti, no nikoga neće prisiljavati na promjenu volje …. ali uvijek će govoriti jasnim jezikom koji svako može razumjeti.

Zemlja se primiče svome Kraju, a i znanje o tome u svijetu će se proširiti …. a oni koji prate znake, pred tom se uputi neće zatvarati …. vjerovati će i pripremati će se …. No tamo gdje je tama, ni znaci i upute ne  koriste, i ljudi se tjelesnoj i duhovnoj smrti približavaju vlastitom krivicom …. 

AMEN

Spread the Truth