Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6023 (Božje otkrovenje o vremenu Kraja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6023, 14 Kolovoz 1954

BOŽJE OTKROVENJE O VREMENU KRAJA…

Vi se približavate Kraju… I prema tome Ja vam Sebe otkrivam tako da vas ne ostavim u neznanju o tome što će ovaj Kraj za vas značiti. Ja Sebe otkrivam tako da ćete sebe pripremiti, tako da ćete živjeti na ispravan način i ne trebate se bojati Kraja. Vi ljudi ne vjerujete u Kraj i odbacujete sva opominjanja i upozorenja koja primate naračun Mojih otkrovenja… Vi se izrugujete i smijete onima koji vam proglašavaju skori Kraj, vi sebe smatrate upućenima i osjećate za sebe kako ste iznad znanja koje je osobi (Bertha Dudde) priopćeno na jedan neobičan način. Vi ste duhovno slijepi i nesposobni vidjeti išta, a ipak vi ne vjerujete onima koji imaju viziju i prema tome vam govore u kojem času vi živite…. I biti će kao što je bilo u vrijeme Noe kada Sam Ja također nagovjestio skori sud ljudima i naišao na nevjerovanje, kada su proglašivači Suda jedino požnjeli prezir/potcjenjivanje i porugu dok nije došao Dan kada su se Moja proglašenja ostvarila, sve dok nije pristigao Dan kada su izrugivači pali plijenom Sudu… I još jednom će biti isto tako, opet je Sud bio nagovješten dugo vremena unaprijed, i on će biti proglašen opet i iznova, ipak Posljednji Dan za ovu Zemlju i sve njezine stanovnike će doći iznenada i neočekivano, jer Moja Riječ je Istina i ona će se obistiniti kada je pravo vrijeme. Ali tko vjeruje da ljudi žive posred ovog vremena, da oni imaju jedino kratko vrijeme preostalo do Kraja… Tko vjeruje da se suočavaju sa promjenom na gore, sa nečim što nitko na ovoj Zemlji nikada nije doživio?… Tko dozvoljava sebi biti impresioniranim od strane Božanskih otkrovenja, od strane predskazanja u svezi skorog Kraja? Koji od vas ljudi svjesno očekuje Kraj i sebe priprema za njega? 

Ima samo nekolicina koji vjeruju ono što je bilo proglašeno od strane vidjeoca i proroka, i ovih nekolicina jedino žanju prezir i porugu ako ispovijedaju njihovo vjerovanje u to i također pokušavaju obavijestiti njihova bližnja ljudska bića… nekolicina ljudi sluša Moj glas i žive njihov život tako da se ne plaše Kraja nego se radije osjećaju sretno i zadovoljno s obzirom na blaženo vrijeme koje će slijediti nakon Kraja ove Zemlje (Knjižica br. 42). Međutim, Ja želim povećati njihov broj, Ja bi želio da puno više njih shvati da je vrijeme bilo ispunjeno… Ja bi također želio Sebe otkriti onima koji su bez znanja… Ipak njihova volja Mi se inati a Ja neću nikoga prisiljavati… Prema tome Ja zadovoljavam Sebe sa onima koji vjeruju Mojim Riječima i podupiru ih, i Ja ću im podariti veliku moć govora… Ja ću im dati da govore umjesto Mene i premda će oni, također, imati malo uspjeha, premda njihove riječi, također, neće biti shvaćene ozbiljno, svijet će unatoč tome obratiti pažnju na proglašenja o skorom Kraju… Neće biti manjka naznaka i diljem svijeta će se govoriti o Kraju, ali to će jedino uvijek afektirati nekolicinu tako da će oni uzvjerovati i sebe pripremiti za njega. I Ja ću poduprijeti one koji su prihvatili zadatak širenja prosvjetljenja. Ja ću blagosloviti sve napore koji smjeraju distribuirati to što je prenešeno vama ljudima u obliku otkrovenja… I informacija o nadolazećem Kraju će se rasprostrijeti nadaleko i naširoko… Međutim, Moja otkrovenja će dokazati za sebe da su istinita brže nego to mislite. Jer ljudi će doživjeti dane užasa i tako će im Istina Moje Riječi biti ukazana… I onda će oni i dalje imati dovoljno vremena da sebe pripreme za Kraj koji će neopozivo slijediti ove dane užasa unutar vrlo kratko vremena… I bez obzira da li vi, koji širite Moja otkrovenja, nalazite na vjeru ili ne… ne zaustavite se proglašavati nadolazeći događaj (Knjižice br. 49 & 50); upozorite i opomenite vaša bližnja ljudska bića i dostavite im Moja otkrovenja… Proglasite im neizbježan Sud koji će afektirati svakoga, čak ako i ne vjeruju vašim riječima.

AMEN

Spread the Truth