Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

01. Znaci vremena (Lorens N.)

Print Friendly, PDF & Email

Znaci vremena

1.         ‘Kao što je bilo u Noino vrijeme, tako će biti za dolaska Sina Čovječjega. Kao što su ljudi jeli i pili, ženili se i udavali u vrijeme što je prethodilo potopu, i to sve do dana kad Noa uđe u lađu, a da ništa nisu naslućivali dok ne dođe potop i sve ih odnese, tako će biti i za dolaska Sina Čovječjega. Bit će tada kao u Lotovo vrijeme, kad se jelo i pilo, kupovalo i prodavalo, sadilo i gradilo. Ali kada Lot izađe iz Sodome, udari oganj i sumpor s neba te ih sve uništi. Isto tako će se dogoditi u onaj dan u koji se pojavi Sin Čovječji.’       (Matej 24:37-39) Luka 17:26-30

2.         ‘Pojavit će se znaci na suncu, mjesecu i zvjezdama. Na Zemlji će narodi biti u tjeskobi i neizvjesnosti zbog huke morskih valova. Ljudi će umirati od straha u očekivanju onoga što će zadesiti svijet, jer zviježđa nebeska će se uzdrmati. Tada će vidjeti Sina Čovječjeg gdje dolazi na oblaku sa velikom moći i slavom. –  Kada to počne bivati, uspravite se i podignite glave, jer je blizu vaše oslobođenje. Zatim im reče usporedbu: ‘Pogledajte smokvu i sva ostala stabla! Kad ih vidite da već pupe, znate sami od sebe da je blizu ljeto. Tako i vi, kad vidite da to biva, znajte da je blizu Kraljevstvo Božje! Zaista, kažem vam, ovaj naraštaj sigurno neće proći dok se sve to ne dogodi. Nebo će i Zemlja proći, ali riječi Moje sigurno neće proći. Pazite sami na se da vam srca ne otvrdnu od razuzdanosti, pijanstva i tjeskobnih briga za život, da vas ne uhvati iznenada onaj dan kao zamka, jer će doći na sve stanovnike cijele Zemlje. Bdijte (u smislu ‘probudite se iz sna i budite na oprezu’) i molite svaki čas, da biste mogli umaći svemu onomu što se ima dogoditi i održati se pred Sinom Čovječjim.’          Luka 21:25-36

3.         ‘A mnoštvu reče: Kad vidite oblak da se diže na zapadu, odmah kažete: Dolazi kiša, i bude tako. Kad vidite da puše južnjak, kažete: Bit će sparina, i bude. Licemjeri! Znate prosuditi izgled neba i Zemlje. Kako onda ne prosudite ovo vrijeme? Zašto sami od sebe ne sudite što je pravo?’  Luka 12:54-57

4.         Pitali su me: ‘Da li vidiš/znaš što će se dogoditi sa nama (= kuda ide ovaj svijet)?’

5.         Na što odgovaram: Gospodin naš i Vječni Otac se, prema onome što je zapisao prorok Jakob Lorber, na našoj Zemlji ‘pojavljivao’ ili će se tek ‘pojaviti’, na ovaj ili onaj način, sedam puta, o čemu u jednoj od veličanstvenih objava Novog Otkrovenja čitamo slijedeće:

6.         ‘Gledajte, Ja sam jednom bio ovdje na početku svijeta da bi stvorio sve stvari zbog vas, a vas za Sebe. Uskoro ću se vratiti u velikim poplavama voda (‘Božje Domaćinstvo’ prati zbivanja sa/među prvim ljudima na ovoj Zemlji u periodu od stvaranja Adama i Eve pa sve do velike poplave; zato Gospodin na ovom mjestu govori o poplavi u budućem vremenu) da bi sprao zarazu/kugu sa ove Zemlje. Jer unutrašnjosti/dubine ove Zemlje su postale odvratne u Mojim očima, prepune prljavog mulja i otrova, koji su izrasli iz vaše neposlušnosti. Tamo ću doći za vaše dobro tako da cijeli svijet ne bude uništen, i da ostane (= se sačuva) jedna loza čiji ću zadnji potomak biti Ja sâm.
            I doći ću k vama i treći put(, no ovaj put) višestruko (= ukazujući se Mojsiju, Abrahamu i prorocima), nezreciv broj puta kao sada – ponekad vidljiv a ponekad nevidljiv (= prisutan) u riječima Duha – da bi pripremio Svoj put. I doći ću četvrti put, u tijelu, u velikoj nevolji, u velikom Vremenu svih Vremena. Uskoro nakon toga ću doći i peti put u duhu ljubavi i posvećenja (= što je Sveti Duh kojim su bili prožeti apostoli i prvi sljedbenici)A doći ću i šesti put u unutrašnjost (inner self) svakoga koji će istinski žudjeti za Mnom u svom srcu [= što je dolazak u obliku unutarnjeg otkrovenja (E.Swedenborg) ili ‘Unutarnje Riječi’ koju su na primjer čuli proroci Novog Gospodinovog Otkrovenja, J.Lorber, G.Mayerhofer i B.Dudde], i vodit ću onog koji će prepun ljubavi i vjere dozvoliti da ga privučem u vječni život. U to vrijeme ću biti više udaljen od svijeta; ali tko god bude prihvaćen će živjeti, a Moje Kraljevstvo će biti sa njime zauvijek.
            I konačno, doći ću ponovo/još jednom, sedmi put, u vatri Moje svetosti. Teško onima za koje se tada ispostavi da su nepravedni/nečisti, njih više neće biti nigdje do u vječnoj vatri Mojeg gnjeva! Ali ovaj zadnji (sedmi) dolazak će za svih biti trajni povratak – na ovaj ili onaj način.’ 

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Božje Domaćinstvo – 1/46:19-23’ J.Lorber

7.         Vrijeme u kojem živimo, ovo ‘naše’, današnje vrijeme velike nevolje/bijede i velikih preokreta, je vrijeme pred (ili ‘kada treba očekivati’) Gospodinov sedmi, tj. zadnji dolazak i ‘trajni’ povratak na ovu Zemlju, to je vrijeme o kojem su pisali i kojeg su najavljivali svi proroci, i u Riječi Božjoj se naziva ‘posljednje vrijeme’, ‘posljednji dani’ ili ‘kraj jednog vremena/perioda’ [= consummation of an age’; u prostorima koji ne poznaju ‘početak’, ovo ‘posljednji’ ili ‘kraj’ možemo i moramo shvatiti samo na jedan način, naime kao završetak jednog i početak drugog ciklusa Božjeg stvaranja i duhovne evolucije = otkupljenja palih duhova; recimo kao ‘kraj jednog dana’ = noć, nakon čega slijedi novi dan = jutro, ili novi dnevni ciklus; vidi ‘Bogo-Čovjek – 751, 752’); ‘posljednje vrijeme’ na ovoj Zemlji stoga ne označava/predstavlja = ne odnosi se na kraj svijeta ili pak totalno uništenje planete Zemlje, to ne, jer iako će sama planeta zajedno sa svime što živi na njoj, pri nadolazećem Sudu doživjeti značajne unutarnje i vanjske izmjene, ona sama će, riječ je Gospodinova: ‘Nastaviti postojati, kao što je nastavila postojati (i) nakon Noe (= velike poplave), i podržavat/nosit će Moju svjetliju djecu; jedino će prljavština koja je previše izrasla biti otklonjena sa nje i završiti na mjestu pročišćavanja, kojih zasigurno ne nedostaje u Mome velikom kraljevstvu.’ Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/110:6’ J.Lorber; o ‘izgledu’ naše planete nakon nadolazećeg Suda će biti više riječi nešto niže u pod-subjektu ‘Posljedice Božje intervencije za Zemlju i ljude na njoj-Nova Zemlja‘].

8.        To ‘posljednje vrijeme’ ili ‘vrijeme pred posljednji i veliki univerzalni/generalni Sud (ili ‘vrijeme koje prethodi velikom univerzalnom/generalnom Sudu’), vrijeme u kojem je duhovno u ljudima doseglo i doseže najniži mogući stupanj, vrijeme u kojem su samoljublje/sebičnost i iz njega proizlazeća ljudska izopačenost, bezobzirnost i okrutnost dosegnuli i dosežu svoju najvišu točku (to vrijeme korespondira sa najcrnijim dobom noći, što je doba tik pred jutro, pred sam izlazak sunca = tama je na Zemlji najgušća baš pred izlazak sunca!; da je Gospodin ‘Duhovno Sunce’ i da se zbog toga u Riječi naziva ‘Istok’, te da je ovdje riječ o potpunoj korespondenciji, vidi E.Swedenborg ‘Nebeske Tajne – 1250’ i ‘Otkrovenje Objašnjeno – 422’, a da se Njegov dolazak ili pojavljivanje, ovdje na Sud, iz već opisanog razloga u Riječi naziva ‘Jutro’, vidi E.Swedenborg ‘Nebeske Tajne – 2405’, ‘Otkrovenje Objašnjeno – 179’ i ‘Istinska Kršćanska Religija – 764’) je, zbog same/velike važnosti nadolazećih događaja, u proročkim knjigama (Jakob Lorber) i objavama (Bertha Dudde) Novog Otkrovenja našeg Gospodina i Oca Isusa Krista Jehove, opisano i najavljeno sa velikom preciznošću i jasnoćom, tako da bi ljudi spoznali trenutak u kojem žive, da bi po znakovima prepoznali ono što dolazi (i zašto), i što ih nakon toga očekuje (i zašto), te da bi se, dok još ima vremena, pokajnički okrenuli prema, – te vratili svome Ocu nebeskom Kojeg su u svom strašnom samoljublju i materijalizmu u potpunosti zaboravili.

9.        Vrijeme je, prijatelji i braćo, stoga ‘kratko’, a ‘kazna’ za neposlušnost (= otpadništvo od Boga) će, opozorava prorok, biti ‘stravična’, naime ponovno rastvaranje/razlaganje ‘pro-pale’ (= otvrdnule/materijalistične) ljudske duše (= misli se na dušu koja na ovoj Zemlji nije ispunila svoju svrhu, koja je ‘proćerdala’ svoje utjelovljenje kao ‘čovjek’) na bezbrojne duhovne sastavnice [‘Vaša duša je napravljena od nebrojeno mnogo djelića/čestica (particles), a svaki/a od njih reprezentira ideju koja se začela u Meni. Jednom kada se sastavi, ona ne može biti ništa drugo do ono što jeste, pošto će tada izražavati karakter koji joj je bio dan. Jednom kada se kristalizira, kristal ne može više promijeniti svoju prirodu, kristalizirajući se kao rombohedron, heksahedron, jedan oktahedron itd., u ovisnosti koja forma korespondira sa njegovom suštinskom prirodom, tj. nagomilavanjem djelića/čestica oko centra njegova života. Ako se želi postići promjena, pošto se ispostavilo kako kristali nisu sasvim čisti, oni će se morati razložiti kroz toplinu (ljubav), ne bi li se onda ponovno kristalizirali kako se topla voda ljubavi bude hladila, što je istoznačno sa oslobađanjem njihove volje. Nakon toga će se formirati prekrasni novi kristali, a svaki pažljivi kemičar će znati kako postići najljepše moguće kristale, velike i prozirne, tako da mogu poslužiti njegovoj svrsi. Vidite, Ja sam takav kemičar! Ja ću u toplim vodama ljubavi razložiti kristale koji su jednom postali nečisti, i onda ću ih pustiti da se ponovno kristaliziraju, tako da bi mogli postati čisti kristali. Vi znate da se to događa putem uzašća kroz mineralno i biljno kraljevstvo do čovjeka. Feat: Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 11/17:24-26’ L.Engel] nakon čega će one, još jednom, lišene pamćenja ali ne i svjesnosti, biti poslate na izuzetno mučan/bolan, težak i eonima vremena dugačak put ‘pročišćavanja’ kroz sva materijalna kraljevstva novih kreacija [‘Oni ljudi koji su postali totalno materijalistični će također postati materija, i biti će prognani u kreacije. To je najstrašnija stvar koju možete zamisliti za vaše stvarno ‘ja’, biti ponovno razložen/rastavljen na bezbrojne čestice i putovati novi put kroz kreacije nove Zemlje, da bi ponovno stigli do stanja ‘čovjek’ što zahtjeva beskrajno dugo vrijeme… sudbina ponovnog prognanstva u materiju je užasna (!!!), i proteže se kroz vječnosti. Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde br. 8258, Kolovoz 1962 & br, 8909, 9 Siječanj 1965; vidi DODATAK ovom podsubjektu: “Ponovno prognanstvo u materiju“].

10.        ‘Vrijeme žetve se približava. Pripremite se da budete primljeni/spremljeni u Moje žitnice, da ne morate (ili ‘da ne bi morali’) zajedno sa trnjem i čičcima ići dužim popravnim putem. Stoga: Tko ima uši (= otvorite oči i uši vi nevjerni), neka čuje dok još ima vremena (= jer vrijeme je uistinu kratko)!’

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Gospodinove Propovijedi – 11’ G.Mayerhofer

DODATAK: Ponovno prognanstvo u materiju

Spread the Truth